Woda tanieje! A dostawca bankrutuje!
Dodane przez j23 dnia Październik 10 2012 21:26:44

Po raz pierwszy od wielu lat w 2013 roku na terenie gminy Wleń nie wzrosną stawki za wodę i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie sytuacja finansowa Zakładu zajmującego się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków  jest tragiczna. Zadłużenie KZOM wynosi ponad 600 tysięcy złotych i ciągle rośnie!


Rozszerzona zawartość newsa
Po raz pierwszy od wielu lat w 2013 roku na terenie gminy Wleń nie wzrosną stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.  Wprowadzono jedynie niewielką bo zaledwie 1,5 zł opłatę abonamentową  od „licznika”. Tak więc w przyszłym roku za 1m3 wody i odprowadzenie ścieków gospodarstwo domowe zapłaci 8,92 zł. + 1,5 zł do  każdego  rachunku. Jeżeli uwzględnimy prognozowaną inflację w wysokości ok 3% (w tym prawdopodobny skokowy wzrost cen energii elektrycznej ) to okazuje się, że za wodę zapłacimy mniej! A tego chyba jeszcze w historii nie było.

W gminie pozyskiwaniem i dystrybucją wody zajmuje się  KZOM. Sytuacja finansowa Zakładu na chwilę obecną jest tragiczna. Praktycznie można stwierdzić, że jest bankrutem. Zadłużenie Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło 606.257,61 zł, w tym wymagalne (niezapłacone w terminie faktury i rachunki) – 303.901,68 zł.  W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o 29.315,38 zł. Jeszcze na początku roku burmistrz Bogdan Mościcki przedstawiał radnym harmonogram przekształcenia i przejęcia Zakładu przez ZUK Izery. Do dzisiaj żaden z punktów tego harmonogramu nie został wykonany. Rośnie jedynie zadłużenie które i tak w ostatecznym rachunku będzie musiała spłacić gmina. Znając stan kasy urzędu może się okazać, że jedynym wyjściem będzie  kolejny kredyt.A. Jaśkiewicz