Z dużej chmury, mały deszcz. W Pilchowicach bez zmian!
Dodane przez j23 dnia Luty 27 2012 22:32:26
Po blisko dwóch miesiącach zamieszania wokół szkoły w Pilchowicach, wniosku radnych o oszczędności w oświacie, zebraniach rodziców, złożonej w Radzie Miasta  petycji mieszkańców z prośbą o pozostawienia nauczania w obecnej postaci, dywagacjach o zakresie obowiązków kucharki. Okazało się, że właściwie nikt likwidacji nauczania w klasach 4-6 nie chce!
Rozszerzona zawartość newsa
23 lutego odbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Wleń poświęcona między innymi reorganizacji Szkoły Podstawowej w Pilchowicach.

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że związki zawodowe nauczycieli pozytywnie zaopiniowały propozycję zmian w oświacie. O ile jednak  NSZZ Solidarność opowiedział się za przyjęciem uchwały zakładającej pozostawienie klas 0 – 3 oraz 4 – 6  to ZNP opowiedział się za przeniesieniem klas 4 – 6 do Szkoły we Wleniu. Swoja opinię argumentował dobrem  dzieci i lepszymi warunkami we wleńskiej szkole.

Burmistrz Bogdan Mościcki przedstawił radnym dwa projekty likwidacji szkoły. 
W pierwszym - przy utrzymaniu klas 0 – 3 w fili szkoły w Pilchowicach jest projektowana redukcja etatów o 8,23 i oszczędność rzędu 312 tys rocznie mówił. - Natomiast przy drugim projekcie zakładającym utrzymanie  klas 0 – 6 redukcja etatów wyniosła by 7,98 natomiast oszczędność ok 200 tyś rocznie.
 
Jednoznacznie za utrzymaniem klas 0 – 3 i 4 – 6 opowiedziała się pani dyrektor szkoły w Pilchowicach Elżbieta Lanckorzyńska.

Mimo, że przedstawiono dwa projekty uchwał  nikt z obecnych nie miał odwagi w sposób jednoznaczny opowiedzieć się za projektem bardziej radykalnym zakładającym likwidację nauczania w klasach 4 – 6, ale jednocześnie przynoszącym o blisko 100 tys większe oszczędności. Wobec tego głosowanie okazało się jedynie formalnością i Rada Miasta i Gminy zdecydowaną większością głosów przyjęła wariant zakładający utworzenie na miejscu Szkoły Podstawowej  fili Zespołu Szkół we Wleniu z klasami  0 – 6.
 
Kolejnym krokiem  w procesie restrukturyzacji szkół będzie powiadomienie rodziców i kuratorium o zamiarze likwidacji Szkoły w Pilchowicach. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty musi się to odbyć co najmniej na sześć miesięcy przed końcem roku szkolnego. Termin ten upływa 29 lutego. O tym, że wbrew pozorom nie jest to taka prosta sprawa boleśnie przekonały się władze Jeleniej Góry,  Wystarczy bowiem, że jeżeli nawet jeden rodzic nie odbierze  pisma informującego o zamiarze likwidacji  cała procedura rozpoczyna się od początku, ale dopiero za rok! Dziwi więc nieco postępowanie władz Wlenia, które na „skuteczne powiadomienie” rodziców dzieci w Pilchowicach, Radomicach i Strzyżowcu pozostawiły sobie zaledwie 48 godzin.

Andrzej Jaśkiewicz