O 54 % wzrośnie podatek rolny!
Dodane przez j23 dnia Listopada 18 2011 21:33:30
16 listopada komisje wspólne Rady Miasta i Gminy Wleń zaproponowały nowe stawki podatków lokalnych. Szczególnie drastyczny wzrost dotyczy podatku rolnego. Od 1 stycznia wzrośnie o 54%. Opłata za psa wyniesie 50 zł.

Rozszerzona zawartość newsa
Odbyło się posiedzenie wspólne komisji Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie podatków na 2012 rok. Szczególnie drastycznie wzrośnie podatek rolny. Ma to związek ze wzrostem ogłoszonej średniej ceny skupu żyta. Maksymalna stawka do wyliczenia podatku to 74,18 zł.

Burmistrz Bogdan Mościcki zaproponował kwotę 65 zł przy dotychczasowej stawce 37,64 zł co stanowiłoby wzrost o 73 %.
Burmistrz Bogdan Mościcki – Ta stawka jest dość wysoka. Ja proszę państwa żeby tę stawkę, którą proponujemy przyjąć zwracał się do radnych.

- Podatek rolny stanowi tylko 3 % dochodów własnych gminy
. Oponował Radny Mikulicz Proponował stawkę 55 zł za hektar przeliczeniowy. -To i tak podwyżka o 46 % argumentował

Burmistrz Bogdan Mościcki - maksymalne obniżenie na jakie nas stać to 60 zł. Tu nie ma dochodów, nie ma przemysłu, nie ma kopalin, nie ma hoteli.
Ostatecznie radni w głosowaniu przyjęli stawkę 58 zł.

Sporo kontrowersji wzbudziło ustalenie wysokości opłaty za posiadanie psa.
Stawkę 60 zł zaproponowała radna Ewelina Wójcik – Nasze miasto jest jednym z najbrudniejszych i najbardziej zanieczyszczonych przez psy. Droga do sanatorium jest cała w kupach trzeba iść zygzakiem, żeby dojść do sanatorium czy do przedszkola i to nie jest sprzątane. Czy z tych pieniędzy, które wpłyną z tego podatku nie można postawić kilku stojaków z woreczkami, żeby właściciele sprzątali.

 Jednak większość radnych nie przychyliła się do propozycji pani Eweliny i przyjęła propozycję opłaty wysokości 50 zł.
Stawki podatku od nieruchomości z drobnymi korektami zostały przyjęte w wysokości zaproponowanej przez burmistrza.
Na najbliższej sesji 23 listopada Rada Miasta podejmie ostateczną decyzję w sprawie stawek podatków lokalnych.

A.Jaśkiewicz