Relacja z VII sesji Rady Miasta i Gminy Wleń
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 06 2011 22:27:36

Budowa sklepu Eko we Wleniu, nowy podatek „śmieciowy”, obowiązek podłączenia się do kanalizacji mieszkańców Pilchowic, remont przychodni we Wleniu oraz „tradycyjne” problemy z uzyskaniem informacji publicznej to tylko niektóre sprawy poruszane na VII sesji Rady Miasta


Rozszerzona zawartość newsa

 W ubiegły poniedziałek odbyła się VII sesja Rady Miast i Gminy Wleń w jej trakcie Burmistrz Bogdan Mościcki poinformował między innymi, o tym, że rozpoczęto remont świetlicy w Nielestnie, podpisano umowę na kolejny etap remontu zamku Lenno. Według zapewnień Prezesa Holdingu jeszcze w tym roku we Wleniu powstanie sklep Eco mówił pan Mościcki. Do końca miesiąca października mieszkańcy Pilchowic na własny koszt mają obowiązek podłączyć się do kanalizacji. W najbliższym czasie Rada będzie musiała podjąć uchwałę w sprawie podatku od wywozu śmieci. Zastąpi on dotychczasowe regulacje. Podatek wyniesie prawdopodobnie ok 10 zł od osoby. Do końca lipca prawdopodobnie zostanie wykonany projekt remontu i przebudowy Ośrodka Zdrowia.

 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, Radny Zbigniew Lebiedź zgłosił wniosek o budowę kolejnej zatoczki parkingowej na wleńskim rynku. Tym razem naprzeciwko kamienic 13/14/15/17. Radny uzasadniał swój wniosek brakiem miejsc parkingowych -W tej chwili nawet gdybym przyjechał do Wlenia nie gdzie postawić samochodu (...) W Radomicach samochód zostawić i przyjść na piechotę mówił. Rada Miasta i Gminy podjęła między innymi uchwałę w sprawie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednak gmina dysponuje na ten cel niewielkimi środkami ok 6-7 tyś w bieżącym roku. Na sesji była również rozpatrywana skarga na Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie nie udzielenia Informacji Publicznej. Rada Miasta i Gminy jednogłośnie uznała skargę za zasadną. Była to już kolejna zasadna skarga w sprawie nie udzielania  informacji przez wleński urząd.

 

OBEJRZYJ RELACJĘ WIDEO

Sporo emocji wzbudził punkt sesji sprawy organizacyjne różne.

Pani Przewodnicząca na wstępie zrugała Radnych - Chciałabym podziękować za to, że nie raczyliście się pojawić między innymi na tej imprezie organizowanej pod patronatem PTTK. To jest wstyd i hańba dla Państwa jako Radnych (…) była również msza od Rady. Na tej mszy także nie było nikogo, to wystawia państwu świadectwo jakoby.

Wypowiedź Przewodniczącej spowodowała ostrą reakcję Radnego Koczarskiego - Proszę się powstrzymać od komentarzy prywatnych mówił wyraźnie poirytowany.

Do kolejnego spięcia doszło z powodu pytań jakie zostały zadane dla Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

A. Jaśkiewicz - Co się dzieje z programem rewitalizacji rynku?

K. Kotołowska – odpowiedz będzie na piśmie.

A. Jaśkiewicz – Z jakich środków będzie realizowany remont Ośrodka Zdrowia, Będą to środki Gminy czy bezpośrednio Ośrodka Zdrowia.

K.Kotołowska – Odpowiedź będzie na piśmie.

A. Jaśkiewicz- "Tradycyjnie"?

Pan Marek Dral pytał o odpowiedz na pytanie które zadał w sprawie Świetlicy w Marczowie, na które mimo upływy dwóch miesięcy nie uzyskał odpowiedzi.

Pan Jan Łobocki sarkastycznie dziękował pani Przewodniczącej za udzielenie głosu stwierdzając, że - Odpowiedz na pewno będzie na piśmie. W swoich pytaniach prosił między innymi o wyjaśnienie nieścisłości w sprawozdaniach finansowych, poruszał sprawę budowy zatoczki parkingowej na cmentarzu oraz Statutu Miasta i Gminy. Radny Marek Koczarski pytał z kolei pana Radcę prawnego o tryb powoływania Sekretarza urzędu.

Niestety o ile pani Skarbnik oraz pan Słomski udzielili wyczerpujących odpowiedzi na kierowane do nich pytania takich odpowiedzi nie udzielał Burmistrz Bogdan Mościcki.

 A. Jaśkiewicz – Czy przepisy ustaw mówią o jakiejś "tradycji" nie udzielania odpowiedzi przez Burmistrza mieszkańcom gminy na sesji Rady Miasta i Gminy Wleń?

K. Kotołowska - Jeśli tu nadal będą jakieś przepychanki to Ja na mocy prawa, ustaleń prawnych po prostu wyprowadzimy taki zapis, że nie będzie tego rodzaju przepychanek(...) będziecie Państwo przychodzić z pismem do urzędu (…).

A. Jaśkiewicz- Czy pytanie o rewitalizację, czy o finansowanie remontu Ośrodka Zdrowia są jakimiś przepychankami?

K. Kotołowska - Słowa Burmistrza są odbierane zawsze źle(..).

Jan Łobocki - Czy państwo Radni wiecie, że Pan Burmistrz przez to, że nie odpowiada na pisma przegrał dwie sprawy w Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu? Mimo że Pan radny Marek Koczrski apelował do Państwa to nie przynosi żadnych efektów.

Burmistrz Bogdan Mościcki – Ja żądam kultury, z człowiekiem który żuje gumę całą sesję i próbuje od mnie uzyskać odpowiedz tej odpowiedzi nie otrzyma, nigdy przynajmniej bezpośrednio.

 OBEJRZYJ RELACJĘ WIDEO

Niestety nie zdołaliśmy ustalić kto żuł gumę na Sesji Rady Miast i Gminy Wleń.


A.Jaśkiewicz