VI Sesja Rady Miasta i Gminy Wleń
Dodane przez j23 dnia Marzec 31 2011 21:48:43
W poniedziałek 28 marca odbyła się VI sesja VI kadencji Rady Miasta i Gminy Wleń.

Rozszerzona zawartość newsa

W pierwszej części sesji Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Izerskie”, pani Bożena Mulik, przedstawiła informacje o działalności stowarzyszenia w czasie ostatniej kadencji Zarządu. Pani Jadwiga Bukowska poinformowała Radę o wydatkach poniesionych przez Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast pani Krystyna Karbowiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu.

W informacji z działalności między sesjami, Burmistrz Bogdan Mościcki poinformował zebranych między innymi o tym, że:


- Zgodnie z ustawą o samorządzie mamy we Wleniu sekretarza. Pan Marcin Fluder został sekretarzem, bo taki jest ustawowy obowiązek.

- Gmina otrzymała dotację na remont świetlicy w Nieletnie w kwocie 270 tys. zł
”. Oraz poinformował o odbytych targach gołębi i zebraniach sprawozdawczo- wyborczych gminnych jednostek OSP.

 Jak udało nam się ustalić komendantem OSP we Wleniu został Pan Tomasz Buciak. Pozostali komendanci gminnych jednostek OSP zostali ponownie wybrani na kolejną kadencję.

Radny Marek Koczarski w nawiązaniu do informacji o zatrudnieniu pana Marcina Fludra na stanowisku sekretarza, pytał:

- Statut Miasta i Gminy Wleń mówi wyraźnie, że do kompetencji Rady należy powoływanie i odwoływanie sekretarza, na wniosek burmistrza, jak się to ma do tej sytuacji ?


- Statut jest nieaktualny i stanowisko sekretarza nie jest z stanowiskiem z powołania.

Radny Marek Koczarski Czy są przewidywane prace nad zmianą statutu?

Burmistrz Trzeba wprowadzić poprawki, ale zgodnie z prawem w każdej gminie musi być sekretarz.

 Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że Pan Marcin Fluder jest Radnym powiatowym i zgodnie z ustawą o samorządzie nie może jednocześnie pełnić funkcji zastępcy burmistrza i radnego powiatowego. Czy aby nie jest to przyczyną całego zamieszania związanego z powołaniem i odwołaniem pana Fludra ? Co ciekawe bardzo często urzędy Gmin w celu dostosowania do przepisów ustawy, a jednocześnie nie podnoszenia kosztów utrzymania administracji na stanowisko sekretarza powołują burmistrza, co jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem.

 Komisja Rewizyjna uznała za uzasadnioną skargę Pana Marka Drala na bezczynność Burmistrza.

 W ostatniej części sesji Pan Jan Łobocki pytał:

- W dniu 29 listopada 2010 r. wpłynęła do UMiG we Wleniu ostateczna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na wykonanie zatoczki parkingowej, dlaczego zatem prace zostały wykonane jeszcze przed wyborami ?

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń Katarzyna Kotołowska

- To jest pytanie do Burmistrza.

Jan Łobocki - W odpowiedzi na moje pismo napisała Pani, że posiada wiedzę na temat budowy zatoczki. Czy wie Pani jaka była kwota budowy ? Ja Pani powiem, to było 63 tys. zł.

Czy można wypłacić 63 tys. zł. bez przetargu ?

Przewodnicząca RMiG Katarzyna Kotołowska

– „To jest pytanie do burmistrza.

Tradycyjnie już we Wleniu pytania pana Łobockiego zostały spisane i zostanie mu na nie udzielona odpowiedź na piśmie.

Radny Marek Koczarski Czy Pan Łobocki w związku z udzielonymi odpowiedziami podzieli się swoją wiedzą ?

- Tak, bardzo chętnie. - odpowiedział pan Jan Łobocki.

Po czym Pani przewodnicząca zamknęła obrady.