Dokąd zmierzasz Służbo Zdrowia?
Dodane przez j23 dnia Kwietnia 23 2010 22:31:54

Czy Ośrodek Zdrowia we Wleniu spełni wymagane standardy w terminie? Czy gmina Wleń starała się o uzyskanie środków finansowych na dostosowanie naszego ośrodka? Kto sfinansuje niezbędne prace dostosowawcze? Te i inne pytania padły na ostatniej sesji.


Rozszerzona zawartość newsa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej przewiduje dostosowanie placówek medycznych do standardów unijnych do 2012 roku.

Czy Ośrodek Zdrowia we Wleniu spełni te standardy w terminie? Czy gmina Wleń starała się o uzyskanie środków finansowych na dostosowanie naszego ośrodka? Kto sfinansuje niezbędne prace dostosowawcze? Te i inne pytania padły na ostatniej sesji.

A. Jaśkiewicz – Ośrodek Zdrowia we Wleniu, jest niedostosowany do aktualnych norm i przepisów. Proszę mi powiedzieć, jaki jest ostateczny termin dostosowania tego ośrodka?

 Po dłuższej chwili ciszy.

A. Jaśkiewicz – Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie?

 Po chwili ciszy.

A. Jaśkiewicz - Może Pani przewodnicząca (Komisji Budżetowej).

Radna Grażyna Lebiedz- Okres dostosowawczy został przedłużony do 2012 roku. Mamy program dostosowawczy złożony w sanepidzie, czy to nie będzie przedłużone? to nie tylko nasz problem, ale w całej Polsce jest problem starych przychodni.

A. Jaśkiewicz – Z jakich środków ten program będzie realizowany? Czy będą to środki gminy? Czy Gmina będzie występowała o środki zewnętrzne.

 Po chwili ciszy.

Przewodnicząca rady Miasta i Gminy Wleń Katarzyna Kotołowska po konsultacji z Burmistrzem B. Mościckim -Odpowiedz będzie na piśmie.

A. Jaśkiewicz – Pani Przewodnicząca też nie umie mi odpowiedzieć?

 Cisza.

 A Jaśkiewicz – W 2008 roku był realizowany program Urzędu Marszałkowskiego ,,Poprawa Opieki Zdrowotnej woj. Dolnośląskiego. Środki z tego programu były przeznaczone na dostosowanie Ośrodków Zdrowia do aktualnych norm i przepisów

- Czy Gmina brała udział w tym programie?

- Czy gmina Wleń składała wniosek o dofinansowanie?

 Po dłuższej chwili ciszy.

A. Jaśkiewicz- Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie?

B. Mościcki – Nie składała.

A. Jaśkiewicz – Dlaczego nie składała?

B. Mościcki – Bo nie składała.

A. Jaśkiewicz – Nie było takiej potrzeby? Ośrodek zdrowia w 2008 roku spełniał te normy?

 Po chwili ciszy.

A. Jaśkiewicz – Około 60-70% środków (na remont Ośrodka Zdrowi) można było uzyskać ze źródeł zewnętrznych. Teraz trzeba będzie to pokryć ze środków gminy w 100%

Pani Przewodnicząca jak Pani skomentuje taką sytuację?

K. Kotołowska – Nie będę komentować.

G. Labiedź – Część pieniędzy będzie zabezpieczone przez przychodnię. O remont i przebudowę nie występował kierownik. ZOZ nie zwracał się do rady o pomoc.

A.Jaśkiewicz – Rada też nie występowała do kierownika ZOZ z propozycjami?

G.Labiedź – były pytania, ale Kierownik miał decydujący głos.

A.Jaśkiewicz – Konsekwencje tego będą takie, że gmina w 100 % pokryje remont Ośrodka Zdrowia.

G.Lebiedź – Nie wiem w jakim procencie, ale sporo pieniędzy jest w gestii SPZOZ Wleń.

 Pytanie odnośnie problemów związanych z procesem dostosowania Ośrodka Zdrowia zadałem również Kierownikowi SPZOZ we Wleniu. Pan Czesław Romaniuk z całym przekonaniem zapewnił, że wszystkie niezbędne prace związane z przebudową i rozbudową Ośrodka Zdrowia we Wleniu zostaną wykonane i do 2012 roku spełni wymagania rozporządzenia ministra zdrowia.

 Pozostaje wiara w zapewnienia Pana Romaniuka, że Ośrodek Zdrowia do 2012 roku zostanie zmodernizowany i dostosowany do standardów europejskich, Czy jednak dobra wola i nawet najlepsze chęci Kierownika SPZOZ wystarczą do wykonania wszystkich prac związanych z modernizacją „Ośrodka Zdrowia” bez niezbędnego wsparcia ze strony gminy?A. Jaśkiewicz