Lista zarejestrowanych Komitetów Wyborczych w gminie Wleń.
Dodane przez j23 dnia Sierpień 27 2018 21:32:00
W poniedziałek 27 sierpnia o godzinie 16.00 upłynął termin rejestracji Komitetów Wyborczych Wyborców.
W gminie Wleń Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze zarejestrował cztery komitety mogące wystawiać kandydatów do Rady Miasta i Gminy.

KWW NOWA JAKOŚĆ
KWW NASZ WLEŃ
KWW GRZEGORZA SKROBUK
KWW WSI PRZEŹDZIEDZA
KWW RAZEM DLA GMINY WLEŃ

Rozszerzona zawartość newsa


W poniedziałek 27 sierpnia o godzinie 16.00 upłynął termin rejestracji Komitetów Wyborczych Wyborców.
W gminie Wleń Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze zarejestrował cztery komitety mogące wystawiać kandydatów do Rady Miasta i Gminy.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA JAKOŚĆ KWW NOWA JAKOŚĆ  gm. Wleń Stanisław Michał Hołdowicz
           
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WLEŃ  KWW NASZ WLEŃ      gm. Wleń  Anna Kowalska
          
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SKROBUK  KWW GRZEGORZA SKROBUK     gm. Wleń  Joanna Urszula Skrobuk
          
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI PRZEŹDZIEDZA  KWW WSI PRZEŹDZIEDZA gm. Wleń Aleksandra Alicja Cieślak Przeździedza
    
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA ZYCHA RAZEM DLA GMINY WLEŃ  KWW RAZEM DLA GMINY WLEŃ gm. Wleń   Marek Koczarski

Teraz zarejestrowane Komitety Wyborcze Wyborców do 17 września do godziny 24.00 będą mogły zgłaszać listy kandydatów na radnych.
Listy kandydatów będą mogły zgłaszać również Komitety Wyborcze zarejestrowane w PKW ( Np. komitety partii politycznych, organizacji społecznych itp.)

Kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

Kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony. Musi natomiast stale mieszkać w gminie, na terenie której leży okręg wyborczy.

Listę musi poprzeć co najmniej 25 wyborców stale mieszkających w gminie, gdzie leży okręg wyborczy, w którym zgłaszana jest lista. Wyborcy ci nie muszą natomiast stale mieszkać na obszarze tego konkretnego okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest popierana przez nich lista. Można udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. Udzielonego poparcia nie można jednak wycofać.ANDRZEJ JAŚKIEWICZ