Pomoc samorządom dotkniętym suszą
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 19 2018 20:16:41
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przygotował dwa programy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody do picia i zapobieganie deficytom wody, na obszarach dotkniętych suszą w 2015r., poprzez dofinansowanie niezbędnych przedsięwzięć służących zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wody. Programy obejmują swoim zasięgiem gminy z terenu województwa dolnośląskiego, na obszarach których w 2015r. wystąpił znaczny niedobór wody i które zgłosiły ten fakt do Wojewody Dolnośląskiego.
Rozszerzona zawartość newsa
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej poświęconej 2 programom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla samorządów z Dolnego Śląska dotkniętych suszą. W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz oraz przedstawiciele samorządów, które mogą otrzymać wsparcie.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przygotował dwa programy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody do picia i zapobieganie deficytom wody, na obszarach dotkniętych suszą w 2015r., poprzez dofinansowanie niezbędnych przedsięwzięć służących zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wody. Programy obejmują swoim zasięgiem gminy z terenu województwa dolnośląskiego, na obszarach których w 2015r. wystąpił znaczny niedobór wody i które zgłosiły ten fakt do Wojewody Dolnośląskiego.

„Bardzo się cieszę, że Fundusz przygotował dwa programy, które są realnym narzędziem pomocy dla samorządów dotkniętych suszą. Problem jest poważny i dotyka przede wszystkim mieszkańców, więc wszystkim nam powinno zależeć na naprawie sytuacji. Procedura nie jest skomplikowana i wierzę, że samorządy skorzystają z tej szansy. Odpowiadamy na prośby wójtów, burmistrzów i prezydentów, które pojawiały się m.in. podczas spotkań w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W tym przypadku nasza współpraca owocuje dobrymi programami i środkami na realizacje inwestycji”- mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

„Programy Priorytetowe przeciwdziałania deficytowi wody na obszarach objętych suszą w 2015 r., to efekt wspólnej pracy przedstawicieli Wojewody, Funduszu i poszczególnych samorządów. Programy oferowane gminom przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, to preferencyjne wsparcie finansowe dla poszkodowanych samorządów z przeznaczeniem na budowę ujęć wody, stacji uzdatniania wody czy nowych wodociągów. Istotne dla środowiska jest rozwiązywanie tego typu problemów z dostawami wody w powiązaniu z zachowaniem dbałości o  bezpieczeństwo ekologiczne, w tym z odpowiednim odbiorem ścieków” – mówi Prezes Zarządu Łukasz Kasztelowicz.

 
PROGRAM I

1. Program będzie wdrażany w latach 2018-2021r.
2. Budżet 10 mln zł
3. Kwota dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
4. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2021r. lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie programu.
5. Beneficjenci (wnioskodawcy):

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, osoby prawne świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50%.

6. Na co można dostać dofinansowanie:
Niezbędne i pilne inwestycje, których celem jest ograniczenie potencjalnych niedoborów wody pitnej na obszarach, w których wystąpił deficyt wody w roku 2015 poprzez:

PROGRAM II

1. Program będzie wdrażany w latach 2018-2021r.
2. Budżet : 40 mln zł
3. Kwota dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki, z możliwością częściowego umorzenia kapitału do wysokości 25% udzielonej pożyczki na zadanie.
Umorzenie 10% udzielonej pożyczki następuje po zrealizowaniu zadania, a w przypadku skorzystania z okresu karencji przy spłacie pożyczki po tym okresie, pozostała część tj. 15% pożyczki po spłacie 75% wysokości udzielonej pożyczki
4. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2021r. lub do  wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie programu.
5. Beneficjenci (wnioskodawcy):
6. Na co można dostać dofinansowanie:

Budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarach, w których wystąpił deficyt wody w 2015 r.

Na liści 29 samorządów znalazły się m.in.:
Miasto i Gmina Lubomierz
Gmina Jeżów Sudecki
Miasto i Gmina Leśna
Miasto i Gmina Olszyna
Gmina Stara Kamienica
Miasto i Gmina Mirsk
Gmina Sulików
Miasto Szklarska Poręba
Miasto i Gmina Świerzawa
Miasto i Gmina Wleń
Miasto Wojcieszów

Zadowolenia z możliwości pozyskania środków nie ukrywa Pan Wiesław Ziółkowski, Burmistrz Lubomierza, który tłumaczy, że Gmina Lubomierz zamierza skorzystać z tych środków m.in. na budowę nowych ujęć wodnych, czy stacji uzdatniania wody.

Bardzo zadowolone są również władze Leśnej o czym portalowi eLuban.pl mówi Gabriela Pijanowska, zastępca burmistrza w Leśnej:
Jesteśmy przygotowani, dokumentacja włącznie z pozwoleniem na budowę jest gotowa. Jak tylko burmistrz podejmie decyzję złożymy wniosek o dofinansowanie inwestycji w Złotnikach. Jeżeli chodzi o inwestycje w Pobiednej, to tutaj koszta opiewają na 20 mln zł, to 1/3 budżetu obu projektów, dlatego nie spodziewam się tu pomyślnego dla nas rozwiązania.
Marek Dral - lwowecki.info