UMiG Wleń - Czy ktoś nad tym panuje?
Dodane przez j23 dnia Sierpnia 24 2017 19:38:09
  Radny Marek Dral poprosił o komentarz w sprawie otrzymanego przeze mnie pisma z UMiG Wleń jednego z najlepszych w naszym kraju ekspertów prawnych z dziedziny dostępu do informacji publicznej, Prezesa Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Pana Szymona Osowskiego który w swojej opinii wytyka  urzędnikowi szereg błędów.
Rozszerzona zawartość newsa
  Radny Marek Dral poprosił o komentarz w sprawie otrzymanego przeze mnie pisma z UMiG Wleń jednego z najlepszych w naszym kraju ekspertów prawnych z dziedziny dostępu do informacji publicznej, Prezesa Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Pana Szymona Osowskiego który w swojej opinii wytyka  urzędnikowi szereg błędów.


ZAWIADOMIENIE ZASTĘPCY BURMISTRZA, W KTÓRYM INFORMUJE MNIE ŻE BURMISTRZ NIE JEST W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA MOJE PYTANIA.

Do wniosków o udostępnienie nie można w żadnym wypadku stosować przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Wyjaśnia pan Szymon Osowski. Potencjalne przedłużenie terminu do udostępnienia informacji publicznej następuje na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie wiem, dlaczego w tym wypadku nastąpiła taka pomyłka. Dodatkowo wskazuję, że o ile podmiotem zobowiązanym rzeczywiście jest Burmistrz to jednak nie można zapominać, iż przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nakazują udzielania odpowiedzi każdemu pracownikowi samorządowemu.

Art. 24
1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

Urlop Burmistrza, pracownika samorządowego nie może stanowić powodu do braku wykonania obowiązku ustawowego. Czy w okresie urlopu Burmistrza również nie są wykonywane inne obowiązki? Pyta  pan Osowski.