Środki unijne i ich wpływ na oświatę w Gminie Wleń.
Dodane przez j23 dnia Lipiec 12 2017 20:32:16
Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Gminy Wleń radni zapoznali się z przedstawionym przez Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu Pana Wiesława Gierczyka opracowaniem dotyczącym pozyskanych środków unijnych i ich wpływu na rozwój oświaty w gminie Wleń.
Rozszerzona zawartość newsa

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Gminy Wleń radni zapoznali się z przedstawionym przez Dyrektora Zespołu Szkół we Wleniu Pana Wiesława Gierczyka opracowaniem dotyczącym pozyskanych środków unijnych i ich wpływu na rozwój oświaty w gminie Wleń.

Krótki i zwięzły dokument pokazuje jak dużo dzieje się w Zespole Szkół we Wleniu dzięki wsparciu środków unijnych.


Środki unijne i ich wpływ na rozwój oświaty w Gminie Wleń latach 2008 - 2017

Termin realizacji wniosku: 01.07-30.09 2008 r.
Nazwa projektu: Program Blisko boisko
Kwota dofinansowania: 200.000 złotych
Źródło finansowania: Europejski Obszar Gospodarczy i Norweski Mechanizm Finansowy Efekty: Pełnowymiarowe boisko 26x48 o sztucznej nawierzchni, ogólnodostępne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, piłkę siatkową, tenisa ziemnego.

Termin realizacji wniosku: 07.2009 r.
Nazwa projektu: Radosna szkoła – miejsce zabaw dla dzieci
Kwota dofinansowania: 11.930 zł
Źródło finansowania: MEN
Efekt: Sprzęt i pomoce dydaktyczne do zabaw – materace, piłki, zestawy rozwijające elementy ruchowe

Termin realizacji wniosku: 11.2011 r.
Nazwa projektu: Radosna szkoła
Kwota dofinansowania: 67.500 zł
Źródło finansowania: MEN
Efekt: ogrodzony plac zabaw o powierzchni 500 m2, powierzchnia bezpieczna 238 m2, urządzenia, huśtawki, zestawy gimnastyczne, zestawy zabawowe.

Termin realizacji wniosku: 01.02.11 – 30.06.2013 r
Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania
Kwota dofinansowania: 83.993,70 zł
Źródło finansowania: PKOL
Efekt: W ramach projektu zorganizowano przez trzy semestry dodatkowe zajęcia,  w których wzięło udział 63 dzieci, zajęcia dotyczyły pomocy psychologiczno - pedagogicznej (logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia matematyczno - przyrodnicze), zakupiono na kwotę 21 tysięcy sprzęt i pomoce dydaktyczne – meble do pracowni, materiały przyrodnicze, programy komput\terowe do logopedii, drukarkę, laptop)

Termin realizacji wniosku: 14.12.2014 – 31.01.2017
Nazwa projektu: Radosne dzieciaki
Kwota dofinansowania: 248.718,75 zł
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie Program Regionalny
Efekt: (program w trakcie realizacji) trzy zadania
1. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu we Wleniu i Oddziale Przedszkolnym w Pilchowicach
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
3. Uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych w oddziale w Pilchowicach.

Termin realizacji wniosku: 10.2015 r
Nazwa projektu: Bieżnia
Kwota dofinansowania: 50.000 zł
Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Efekt: 110 metrów bieżni lekkoatletyczne, 4 tory biegowe

Termin realizacji wniosku: III, IV 2016
Nazwa projektu: Nauka pływania (40 uczniów szkoły)
Kwota dofinansowania: Koszty dowozu dzieci oraz opłata za 10 wyjazdów do Term Cieplickich, posiłek po basenie
Źródło finansowania: Fundusz Norweski

Termin realizacji wniosku: 01.08.2016 – 31.07.2018
Nazwa projektu: Każdy ma szanse na sukces
Kwota dofinansowania: 124.450,40 zł
Źródło finansowania: POWER 2014-2020
Efekt: (program w trakcie realizacji) napisany przez zespół nauczycieli z ZS we Wleniu.
Celem jest wdrażanie kompetencji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w Zespole Szkół we Wleniu poprzez  zwiększanie kompetencji językowych nauczycieli biorących udział w szkoleniach zagranicznych. Podstawowe zadania zawarte w projekcie to: doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego, szkolenie nauczycieli w zakresie gier i zabaw, zagospodarowanie przestrzeni szkoły dla podtrzymania aktywności, rekreacji i edukacji w oparciu i obserwacje szkół pracujących wg koncepcji wielointeligentnej edukacji.


Co ciekawe zdecydowana większość wniosków została złożona w okresie kadencji poprzednich władz samorządowych. Część z nich została już zrealizowana. Niektóre są aktualnie realizowane. Ogromne uznanie należy się również dla nauczycieli Zespołu Szkół za autorskie przygotowanie wniosku który otrzymał dofinansowanie w wysokości  124.450,40 zł.