RADNA AGATA HOŁDOWICZ INTERWENIUJE W SPRAWIE BUDYNKU STAREGO PRZEDSZKOLA
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 29 2017 21:01:09
Te budynki pozostawione praktycznie bez żadnego nadzoru i opieki od lat ulegają stopniowej dewastacji, balkony oraz pokrycia dachowe porosły krzakami oraz drzewami. Woda deszczowa z budynku dawnego  przedszkola od strony ulicy Stachowicza odprowadzana jest z rynien rurą spustową nie do odpowiedniej studzienki, bo ta pozostaje otwarta i pusta ale do gruntu. Mówiła pani radna.

Pani Hołdowicz zażądała wskazanie osoby odpowiedzialnej za nadzór oraz stan techniczny budynków.

Rozszerzona zawartość newsa
Zły stan techniczny gminnego budynku przy ulicy Stachowicza wzbudza we Wleniu coraz większe emocje. Czy stare przedszkole podzieli los Basztowej pytają mieszkańcy.
O niszczejącym przedszkolu pisałem dwa tygodnie temu.  CZYTAJ WIĘCEJ


Na sesji Rady Miasta 29 czerwca w tej sprawie interweniowała Agata Hołdowicz.
Pani radna złożyła wniosek o niezwłoczne zabezpieczenie budynku starego przedszkola oraz szkoły przy ulicy Stachowicza przed dalszą dewastacją oraz oczyszczenie z zakrzaczeń i zarośli terenu przylegającego do wyżej wymienionych budynków.

Te budynki pozostawione praktycznie bez żadnego nadzoru i opieki od lat ulegają stopniowej dewastacji, balkony oraz pokrycia dachowe porosły krzakami oraz drzewami. Woda deszczowa z budynku dawnego  przedszkola od strony ulicy Stachowicza odprowadzana jest z rynien rurą spustową nie do odpowiedniej studzienki, bo ta pozostaje otwarta i pusta ale do gruntu, bezpośrednio pod fundament, co najprawdopodobniej może być przyczyną pęknięć budynku. Katastrofalny jest również stan niektórych elementów pokrycia dachowego. Uzasadniała złożony wniosek pani Hołdowicz.

Pani radna ponowiła swoją prośbę złożoną we wrześniu 2016 roku o stałe oczyszczanie tego terenu. Porastająca dziko zieleń nie stanowi dobrej wizytówki naszej gminy, a warto dodać, że ulica Stachowicza jest ulicą często uczęszczaną przez mieszkańców, pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjno Opiekuńczego czy osoby odwiedzające Wleń.

Pani Hołdowicz wniosła o natychmiastowe zamontowanie rury spustowej do odpowiedniego systemu odprowadzającego wodę opadową, oczyszczenie rynien, montaż brakujących dachówek oraz oczyszczenie z drzew oraz z krzaków budynku oraz terenu przyległego.
 Jednocześnie zażądała wskazanie osoby odpowiedzialnej za nadzór oraz stan techniczny budynków.
- Bo to, że budynki obecnie nie są eksploatowane nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla bezczynności osób które są za ten stan odpowiedzialne. Mówiła.
Pani radna postulowała również montaż kamer oraz większy dozór pieszych patroli służb porządkowych.

  Burmistrz nadal sprawę bagatelizował nie zgadzając się z częścią zarzutów. Sam budynek jest użytkowany,  jest ogrzewany instalacja centralnego ogrzewania jest sprawna, Budynek jest remontowany. Mówił między innymi Zych.


Warto przypomnieć, że że budynkiem administruje Zespół Szkół we Wleniu. Jak wyjaśniał dyrektor Gierczyk, taką decyzję podjęto jeszcze w poprzedniej kadencji i tak już zostało.

Fakt ten jest o tyle bulwersujący, że od blisko pięciu lat szkoła nie prowadzi w tym budynku żadnych zajęć dydaktycznych ponosząc jednocześnie koszty jego utrzymania.


ANDRZEJ JAŚKIEWICZ