GORĄCY LUTY WE WLENIU.
Dodane przez j23 dnia Marzec 05 2017 11:29:58
Styczeń i luty okazały się miesiącami bardzo gorącymi we wleńskiej społeczności. Stało się tak  za sprawą szeroko komentowanego przez mieszkańców oraz pracowników SPZOZ we Wleniu przejęcia Ośrodka Zdrowia we Wleniu przez szpital w Zgorzelcu.

Stało się tak w dużej mierze za sprawą portali internetowych wleninfo.pl oraz lwówecki.info które obszernie relacjonowały debatę. Co wywołało ogromną irytację i niezadowolenie burmistrza.


O ile mieszkańcy Wlenia żyli sprawą przekształcenia Ośrodka Zdrowia to w Pilchowicach emocje budziła decyzja o likwidacji Szkoły Podstawowej.


Rozszerzona zawartość newsa
Styczeń i luty okazały się miesiącami bardzo gorącymi we wleńskiej społeczności. Stało się tak  za sprawą szeroko komentowanego przez mieszkańców oraz pracowników SPZOZ we Wleniu przejęcia Ośrodka Zdrowia we Wleniu przez szpital w Zgorzelcu.

Stało się tak w dużej mierze za sprawą portali internetowych wleninfo.pl oraz lwówecki.info które obszernie relacjonowały debatę. Co wywołało ogromną irytację i niezadowolenie burmistrza.

O ile nie było wątpliwości co do tego, że Burmistrz Artur Zych przeforsuje swój plan to pewnego rodzaju zaskoczeniem był wynik głosowania w tej sprawie. Aż trójka radnych było przeciw przejęciu. Radna Agata Hołdowicz oraz Radny Marek Dral z komitetu Artura Zycha i chyba po raz pierwszy w historii przeciwko propozycji burmistrza głosowała przewodnicząca rady Katarzyna Kotołowska.

O ile mieszkańcy Wlenia żyli sprawą przekształcenia Ośrodka Zdrowia to w Pilchowicach emocje budziła decyzja o likwidacji Szkoły Podstawowej. Burmistrz tłumaczył postanowienie sytuacją demograficzną. Szkoła miała zaprzestać działalności z końcem roku szkolnego.

Nie wyrażali na to zgody rodzice uczniów obecnej klasy drugiej którzy prosili o umożliwienie dzieciom dokończenie nauki w tej szkole. Tym bardziej, że jak argumentowali w budynku nadal będzie funkcjonowało przedszkole oraz kuchnia.
Katarzyna Kotołwska uważała, że ekonomicznie to się nie kalkuluje, natomiast dyrektor Gierczyk uzasadniając propozycję burmistrza o likwidacji szkoły mówił, że ta jedna pozostawiona  klasa będzie na takim rozwiązaniu traciła.

Riposta rodziców była natychmiastowa i bezbłędna.
-  Panie dyrektorze to nie jest klasa tylko to są dzieci, to jet dziesięcioro dzieciaków.

Ostatecznie pod presją rodziców burmistrz Artur Zych wyraził zgodę na przedłużenie nauczania w klasie trzeciej o jeden rok. Nie pozostawił jednak złudzeń co do możliwości reaktywacji szkoły w Pilchowicach w przyszłości o czym mówiła 
Pani Marta Sawko Wachowicz, stwierdzając, że  nie ma takich możliwości.    

Nie było najmniejszego zaskoczenia w kwestii podwyżki wynagrodzenia Burmistrzowi. Natomiast radni zdecydowali o nie podnoszeniu sobie diet.

Gmina otrzymała 700.000 złotych dofinansowania na wykonanie iluminacji zamku Lenno. Łączny koszt zadania to około 840.000 złotych w tym gmina dołoży ze środków własnych 125.000 złotych.

Burmistrz Artur Zych zapowiada dotację do wymiany pieców. Jak informuje Muzyczne Radio do tej pory złożono 50 wniosków. Urząd na ten cel zabezpieczył w budżecie 30.000 złotych.

Andrzej Jaśkieiwcz