Absolutorium dla Burmistrza. A ty jak oceniasz Artura Zycha?
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 19 2016 20:03:26
W czwartek 16 czerwca Rada Miasta i Gminy udzieliła burmistrzowi Arturowi Zych absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.
Udzielając absolutorium Radni jako przedstawiciele mieszkańców zaaprobowali działania burmistrza w zakresie wykonania budżetu w tym realizowanych przez gminę inwestycji .

JAK PAŃSTWO OCENIACIE PIERWSZY ROK RZĄDÓW BURMISTRZA ARTURA ZYCHA?   WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Rozszerzona zawartość newsa
W czwartek 16 czerwca Rada Miasta i Gminy udzieliła burmistrzowi Arturowi Zych absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.

Absolutorium jest instytucją służącą radzie miasta do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez sprawującego urząd burmistrza. Absolutorium dotyczy jedynie wykonania budżetu, a nie odnosi się do całokształtu działalności organów wykonawczych władzy samorządowej.

Jak kształtowały się dochody i wydatki budżetowe w 2015 roku w gminie Wleń?
Dochody wyniosły 15.216.403.53 zł.
Wydatki 14.608.485,66  zł.  W tym między innymi  OKSiT – 478.000,00 zł. Administracja  - 2.234.776,55 zł.  Drogi gminne - 185.268,52 zł. Utrzymanie porządku na terenie gminy - 1171,45 zł.  Utrzymanie zieleni w mieście 2548,96 zł.

 Z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca najistotniejsze są wydatki inwestycyjne.

W ubiegłym roku za 313.247,69 zł zmodernizowano drogę rolniczą w Strzyżowcu, Modernizacja chodników we Wleniu kosztowała 66.764,03 zł. Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wleń w kwocie 328.480,00 zł. Wybudowano bieżnię szkolną za 152.096,52 zł.  Na remont świetlicy w Bełczynie wydano 204.394,00zł.

ZOBACZ PEŁNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU.


Udzielając absolutorium Radni jako przedstawiciele mieszkańców zaaprobowali działania burmistrza w zakresie wykonania budżetu w tym realizowanych przez gminę inwestycji .

A jak państwo oceniacie pierwszy rok sprawowania władzy przez burmistrza Artura Zycha?ZOBACZ WYNIKI