ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA PYTANIA ODNOŚNIE BUDOWY PRZETWÓRNI ODPADÓW.
Dodane przez j23 dnia Luty 14 2016 21:09:42
Od kilku tygodni mieszkańców Wlenia bulwersowała sprawa ewentualnej
współpracy gminy z firmą przetwarzającą odpady. O całej sprawie bardzo
szeroko informowaliśmy w cyklu artykułów na portalach wleninfo i
lwówecki.info.
Piątego lutego zadałem Burmistrzowi szereg pytań
odnośnie wpływu przetwórni na środowisko naturalne, turystykę i jakość życia mieszkańców.

W odpowiedzi Burmistrz poinformował,
że taka instalacja we Wleniu nie powinna powstać. Smrodów we Wleniu nie będzie.
Rozszerzona zawartość newsa
Od kilku tygodni mieszkańców Wlenia bulwersowała sprawa ewentualnej współpracy gminy z firmą przetwarzającą odpady. O całej sprawie bardzo szeroko informowaliśmy w cyklu artykułów na portalach wleninfo i lwówecki.info. Piątego lutego zadałem Burmistrzowi szereg pytań odnośnie wpływu przetwórni na środowisko naturalne, turystykę i jakość życia mieszkańców.
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że taka instalacja we Wleniu nie powinna powstać.Smrodów we Wleniu nie będzie.


ODPOWIEDŹ BURMISTRZA ARTURA ZYCHA


   Szanowny Andrzeju!

Debata publiczna, czy też dyskusja jest, jak wskazuje sama definicja wymianą argumentów   i stanowisk  wszystkich zainteresowanych stron w tym samym miejscu i tym samym czasie. To co zainicjowałeś z debatą nie ma nic wspólnego. Założyłeś z góry, że decyzje w tym zakresie Rady Miasta i Gminy Wleń oraz moje będą niezgodne z wolą mieszkańców. Pytanie dlaczego? Od pomysłu do realizacji jest długa droga. Jeśli do niej podchodzi się uczciwie,   tak aby nie zlekceważyć żadnej szansy dla naszej społeczności należy przygotować się  do podjęcia decyzji poprzez rzetelną ocenę sytuacji. Rzucając na sesji rady informację o tym, że Ziemia Polska jest zainteresowana taką inwestycją rozpocząłem proces informowania Rady Miasta i Gminy Wleń o tym, że taka sytuacja jest możliwa i proponowałem wyjazd radnych w okolice istniejącej instalacji. To działanie miało na celu wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat, szczególnie zdając sobie sprawę z tego, że doniesienia medialne w tego typu inwestycjach są często mało wiarygodne.  W czasie tego jednego i jedynego spotkania   z przedstawicielem Ziemi Polskiej nie było jeszcze mowy o skali przedsięwzięcia,o szczegółach działania, podano tylko bardzo pobieżne dane o tym co my możemy zyskać.  Te informacje przedstawiłem właśnie na sesji. Dlaczego wówczas nie spotkałeś się ze mną, lub nie napisałeś tego pisma? To byłaby debata publiczna. Dlaczego wtedy wykreowałeś moją osobę na wielkiego zwolennika tej inwestycji?  A przecież moją intencją była właściwa ocena sytuacji. Dlaczego już wtedy wskazywałeś, że coś robiliśmy pod przysłowiowym dywanem? Przecież informacja została publicznie przekazana i jest pełny zapis wideo sesji na naszej stronie internetowej. Moją rolą jest taka rozmowa z inwestorami, aby ich nie zniechęcić nawet gdyby nie doszło do realizacji wspólnych pomysłów, tak aby atmosfera wokół naszej Gminy była jak najbardziej przyjazna. Obaj zdajemy sobie sprawę, że we Wleniu potrzebujemy inwestycji, które przyniosą dochody do budżetu. Jednak nie za wszelką cenę. Zawsze informowałem,  że bez akceptacji mieszkańców nie podejmę żadnych kontrowersyjnych działań, których większość z nich nie zaakceptuje i w tym przypadku także tak się stanie. Jednak żeby   to zrobić należało się do tego przygotować. Dziś jestem po wizycie w Gminie Marcinowice  w miejscowości Zebrzydowa, w której wyrzucono wiele set ton osadów ściekowych, rozmawiałem z Wicestarostą Świdnickim Zygmuntem Worsą na temat tamtych działań, przeanalizowałem aspekty prawne tego przedsięwzięcia, kontaktowałem się z innymi samorządowcami z gmin i miast gdzie tego typu inwestycje powstały i działają. Dzięki temu mam wiedzę z pierwszej ręki i jestem przekonany, że taka instalacja we Wleniu nie powinna powstać. Argumentów jest bardzo wiele. Te argumenty wynikają jednak nie  doniesień prasowych, lecz z rzetelnie uzyskanej wiedzy. Dzisiaj bardzo trudno jest zainteresować naszym terenem osoby i firmy, które chcą się rozwijać. Moim błędem było zbyt wczesne przekazanie informacji, wynikające  z uczciwego podejścia. O wszystkich swoich działaniach staram się informować. Dlatego  nie mogę zgodzić się ze sprowadzaniem podejmowania spraw istotnych dla gminy do takiego poziomu, z manipulowaniem informacjami, tak aby przedstawić drugą stronę w złym świetle, bez rzetelnej analizy. Media pełnią bardzo ważną rolę, mają informować ludzi, pomagać wyrobić sobie własne zdanie na temat działań samorządów, mają informować o tym co dzieje się złego i dobrego. Ale manipulacja jest rzeczą niedopuszczalną. Gdyby takie artykuły ukazały się w momencie podejmowania jakichkolwiek kroków prawnych, lub gdyby pokazywały informacje uzyskane bezpośrednio u źródła miałby bardzo wysoką wartość. Jednak te artykuły niosły zdecydowanie inne przesłanie. Przekonywały, że Rada Miasta i Gminy Wleń i Burmistrz podejmą złą decyzję. To było domniemanie, a nie fakt. I to była manipulacja. Polecam takie podejście jakie zaprezentowały inne media, poinformowane przez was o tej sytuacji. Wszyscy pytali o zaawansowanie tej inwestycji. Dowiadując się o tym, że to tylko rozmowy na temat pomysłu, albo się wycofywały z pisania czegokolwiek, albo publikowały także moje zdanie na ten temat tak jak to się stało w Gazecie Wrocławskiej. Na tym polega uczciwość i rzetelność dziennikarska. Jestem w stanie dyskutować o wszelkich problemach, każda sprawa każdego mieszkańca jest dla mnie ważna dlatego zachęcam do kontaktu ze mną. Nie zgodzę się także na dyskusje bez solidnego rozpoznania tematu. Jednocześnie oświadczam, że nie zgadzam się na opublikowanie mojej odpowiedzi w części lub ze zmianami, które nie zostały prze mnie zaakceptowane.

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
                                                                                              Artur Zych

KOMENTARZ

Gdy zaczynaliśmy akcję informacyjna na temat możliwej współpracy  gminy z firmą przetwarzającą odpady sceptycy mówili „Szkoda waszej pracy. Władza i tak zrobi to co będzie chciała” Po cyklu artykułów, pod wpływem presji przeciwnych budowie mieszkańców Wlenia, władze gminy wycofały się się z tego kontrowersyjnego projektu. Burmistrz Artur Zych  poinformował,
że taka instalacja we Wleniu nie powinna powstać.


Andrzej Jaśkiewicz, Marek Dral - Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam w gromadzeniu i opracowywaniu materiałów na temat składowiska odpadów i jego oddziaływania na środowisko. Dziękujemy wszystkim samorządowcom z gmin na terenie, których działają, lub mają powstać tego typu instalacje i  którzy udzielali nam wielu cennych informacji i wskazówek. Dziękujemy Urzędnikom okolicznych gmin, którzy bardzo dokładnie wyjaśnili nam procedurę uzyskania pozwoleń oraz procedur. Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w skład, druk i kolportaż ponad pięciuset egzemplarzy gazetki. Jednak przede wszystkim dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Wleń, którzy przez te ostatnie tygodnie nas popierali, służyli pomocą i radą, wszystkim tym, którzy do nas dzwonili, bądź zaczepiali na ulicy, zadawali dziesiątki pytań i każdego dnia wspierali nas dobrym słowem.


Andrzej Jaśkiewicz
Marek Dral