KANAŁ Z FINANSOWANIEM KANALIZACJI!
Dodane przez j23 dnia Lipiec 30 2014 21:49:05

Czy  na podstawie „luźnych rozmów” , „No to robimy tą inwestycję czy nie?” Burmistrz Bogdan Mościcki bez formalnej zgody rady zaciągną zobowiązania finansowe na około dwa i pół miliona złotych!

Rozszerzona zawartość newsa

Mimo, że od ponad dwóch miesięcy trwają prace przy budowie kanalizacji prawobrzeżnej części Wlenia i Dolnej Bystrzycy. Dopiero na poniedziałkowej sesji Rada Miasta podjęła decyzję o wpisaniu inwestycji do budżetu i zaciągnięciu kredytu na finansowanie prac.8
 Wygląda na to, że gmina prowadziła prace niezgodnie z obowiązującym prawem oraz bez zabezpieczenia środków finansowych na jej realizację.

Co będzie jeżeli radni nie zgodzą się na zaciągnięcie przez gminę kredytu?
- Pytał na posiedzeniu komisji poprzedzającej sesję radny Marek Koczarski. Czy to n8ie jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Żadne kwoty jeszcze nie były poniesione poza dokumentacją  która była przyjęta w 2009 roku i to jest jedyny wydatek (…). -Odpowiadała radnemu skarbnik Maria Gierczyk. - Po za tym  burmistrz informował radnych „Czy robimy tą inwestycję czy nie”

Burmistrz Mościcki – rozmawialiśmy o tym (…)

Radny Marek Koczarski – tak, ale to były luźne rozmowy!

Wygląda na to, że na podstawie „luźnych rozmów” , „No to robimy tą inwestycję czy nie?” Burmistrz Bogdan Mościcki bez formalnej zgody rady zaciągną zobowiązania finansowe na około dwa i pół miliona złotych!


Poza Markiem Koczarskim radni nie byli w stanie wyrazić żadnego osądu ani co do sposobu podejmowania decyzji w sprawie budowy kanalizacji ani jej celowości. W punkcie obrad Komisji Budżetu i Finansów analiza i wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (na sfinansowanie inwestycji) na sali zapanowała grobowa cisza.

Po obradach komisji głosowanie na sesji rady miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu tradycyjnie było jedynie formalnością.

Pozostaje jednak pytanie. Kto zapłaciłby za wykonane już prace gdyby rada nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu?

Andrzej Jaśkiewicz