FINANSE SIĘ SYPIĄ! RADA JEST ZA!
Dodane przez j23 dnia Czerwiec 22 2014 20:01:02
Regionalna Izba Obrachunkowa o wykonaniu budżetu za 2013  rok: Utrata płynności finansowej, wypłata karnych odsetek z budżetu, złamanie dyscypliny finansów publicznych, niezapłacone faktury na ponad trzysta tysięcy złotych.

Rada Miasta: Bogdan Mościcki „ … kierował się celowością, legalnością, rzetelnością w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Rozszerzona zawartość newsa
Na ostatniej sesji Rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium, czyli w pełni zaaprobowała politykę finansowo gospodarczą prowadzoną przez obecne władze.

 Radni tradycyjnie nie mieli żadnych wątpliwości, a w „dyskusji” żaden z obecnych na sali nie zabrał głosu.
 
Sporo uwag do realizacji budżetu i finansów gminy miała za to Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu (organ kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządowymi), zarzucając Bogdanowi Mościckiemu między innymi

- Utratę płynności finansowej co skutkowało wypłatą przez gminę odsetek karnych w wysokości ponad siedemnaście tysięcy.
- Zaciągnięcie zobowiązań ponad plan wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej naruszając tym samym ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Po za tym RIO stwierdziło że:  Na koniec 2013 roku zobowiązania wymagalne gminy (niezapłacone w terminie faktury) wyniosły trzysta dwadzieścia tysięcy złotych (w tym niezapłacone zobowiązania Zespołu Szkół). Wynika z tego, że gmina nie przekazała w terminie środków finansowych na działalność szkoły). Nie uregulowanie w terminie tych należności będzie skutkowało zapłatą kolejnych odsetek karnych. O tragicznej sytuacji finansów może świadczyć również fakt, że do finansowania budżetu w 2013 roku zaangażowano środki z subwencji oświatowej przeznaczonej na 2014 rok!

Mimo tych uwag Rada Miasta jednogłośnie potwierdziła w głosowaniu opinię Komisji Rewizyjnej która stwierdziła, że „Burmistrz Miasta i Gminy” realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelnością w gospodarowaniu środkami publicznymi

Burmistrz ze swojej strony dziękował Radnym, odpowiedzialnej za finanse skarbnik Marii Gierczyk oraz sekretarzowi Marcinowi Fluder.


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie.
Rada jednogłośnie zaaprobowała politykę finansową gminy.Burmistrz podziękował Radnym, skarbnik Marii Gierczyk i Sekretarzowi za
współpracę.ANDRZEJ JAŚKIEWICZ