CO Z ELEKTRO - ŚMIECIAMI?
Dodane przez j23 dnia Wrzesień 18 2013 20:11:25

JAK POWINNA FUNKCJONOWAĆ ZBIÓRKA ELEKTRO - ŚMIECI? GDZIE ZDAWAĆ WIELKO - GABARYTY?

Po trzech miesiącach wdrażania ustawy śmieciowej odpady na powrót zaczynają trafiać do przydrożnych rowów. Miało być tak  pięknie, a wyszło jak zwykle.

Rozszerzona zawartość newsa
Już prawie trzy miesiące obowiązuje nowe "prawo śmieciowe". Zgodnie z intencją ustawodawcy to gmina staje się właścicielem wytworzonych przez mieszkańców odpadów i to na niej spoczywa obowiązek właściwego ich zagospodarowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu z naszego krajobrazu miały zniknąć dzikie wysypiska. Ustawa była również potrzebna dlatego, że Polska ma obowiązek dochodzenia do ściśle określonych poziomów recyklingu i odzysku materiałów. Wiąże się to z koniecznością wstępnej segregacji śmieci przez mieszkańców.
 
Jak nowe prawo działa w naszej gminie? Dzisiaj o jednym z „gorących tematów” są elektro-śmieci i „wielko-gabaryty”.


W teorii  w zakresie zadań własnych gmina, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ma obowiązek stworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców, w tym wskazać miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zorganizowane przez gminę punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych „PSZOK” powinny zacząć działać od 1 lipca 2013 roku, tj. daty wejścia w życie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych. Tyle teoria.

Jak wygląda praktyka we Wleniu? W naszej gminie sposób postępowania z elektro-śmieciami i odpadami wielkogabarytowymi bardziej przypomina partyzantkę niż standardy unijne, które już od trzech miesięcy powinny funkcjonować. Mimo, że gmina miała dwa lata na przygotowanie się do wdrożenia ustawy jak do tej pory punkty w których mieszkańcy mogli by oddać zużyty sprzęt  nie istnieją i nic nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie miały powstać.

Wiesław Gierus Prezes IZERY  - Być może na bazie majątku KZOM będziemy się starali stworzyć punkty selektywnej zbiórki odpadów. Te punkty muszą spełniać odpowiednie wymagania.(...) Rozmawialiśmy z burmistrzem, że będzie to zbierane taką metodą kontenerową, podstawienia kontenerów na obszar jednej wioski, drugiej wioski tam będzie można się pozbywać tego typu rzeczy. Zawsze można nieodpłatnie przewieźć takie rzeczy do Lubomierza. W godzinach funkcjonowania zakładu.
 
Na efekty tak wdrażanego prawa raczej nie trzeba było długo czekać. Śmieci  zamiast do recyklingu na powrót zaczynają trafiać do przydrożnych rowów. 


A.JAŚKIEWICZ

WYPOWIEDZ NA SESJI RADY MIASTA I GMINY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2013 ROK.
ZDJĘCIE WYKONANO 18 WRZEŚNIA PRZY DRODZE ŁUPKI KLECZA. ODPADY ZALEGAJĄ W ROWIE CO NAJMNIEJ OD DWÓCH TYGODNI.