Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń
Dodane przez j23 dnia Marzec 31 2009 22:12:37

17 Maja 2009 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń w okręgu nr 12 obejmującym wsie Klecza oraz Radomice.Rozszerzona zawartość newsa

17 Maja 2009 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń w okręgu nr 12 obejmującym wsie Klecza oraz Radomice.
 Po rezygnacji radnego Zbigniewa Lebiedz  oraz  podjęciu  przez Radę Miasta i Gminy Wleń uchwały wygaszającej mandat Komisarz Wyborczy ustalił datę wyborów uzupełniających na dzień 17 maja 2009 r. Jak nas poinformowano w biurze Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
do dnia 30.03 2009 r.  zostały zarejestrowane dwa komitety, którym będzie przysługiwało prawo zgłoszenia kandydata na radnego. 

                                                  


              Kalendarz Wyborczy


Do wyborów uzupełniających, do    Rady Miasta i Gminy Wleń w okręgu  wyborczym nr 12.
Do 18 marca 2009r.
– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym.

Do 28 marca 2009r.
  – Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
  - zawiadomienie Komisarz Wyborczego w Jeleniej Górze o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnego.

Do 30 marca 2009 r.

- Zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze przez pełnomocników komitetów  wyborczych kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej

Do 2 kwietnia
– powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze Miejskiej Komisji Wyborczej we  Wleniu.

Do 17 kwietnia 2009 r.

- zgłoszenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń przez pełnomocników komitetów wyborczych, kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej.

Do 17 kwietnia 2009 r. do godziny 24.00

- zgłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu list kandydatów na radnego.

Do 26 kwietnia 2009

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborcza we Wleniu obwodowej komisji wyborczej
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

Do 2 maja 2009 r.

  -rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej we Wleniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów wyborczych, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list.

Do 3 maja 2009 r.
  -sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy.
15 maja 2009 r. godz. 24.00
  - zakończenie kampanii wyborczej.

16 maja 2009 r.

 - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
17 maja 2009 r.
  - głosowanie.