BĘDĄ KARAĆ ZA DEKLARACJE?!
Dodane przez j23 dnia Luty 24 2013 19:35:40

BURMISTRZ BOGDAN MOŚCICKI GROZI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA  NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO 28 LUTEGO!
 To jest obowiązek (…) spoczywający na nich (mieszkańcach) pod odpowiedzialnością karno – administracyjną. 
Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miasta i Gminy Wleń w dniu 28 lutego 2013 r. upływa termin składania przez mieszkańców Deklaracji będącej podstawą do wyliczenia wysokości opłaty za śmieci.  

Przypomnijmy!
W grudniu 2012 r. Rada Miasta i Gminy Wleń większością głosów zaaprobowała przedstawiony przez Burmistrza projekt uchwały. W dniu 1-go lutego uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym i 15 lutego 2013 r. stała się obowiązującym w gminie prawem. 

Termin składania deklaracji jest dość szybki ( …) do końca lutego.  To jest obowiązek (…) spoczywający na nich (mieszkańcach) pod odpowiedzialnością karno – administracyjną.
- Jeżeli ktoś nie złoży deklaracji, bo może mu się nie chce złożyć. To my mamy prawo w jego imieniu z ewidencji ludności ściągnąć dane
- zapowiadał jeszcze niedawno Burmistrz Bogdan Mościcki.

Tak, więc jako praworządny obywatel udałem się do Urzędu, aby pobrać deklarację i w poczuciu obywatelskiego obowiązku skrupulatnie ją wypełnić.

- Nooo, deklaracji nie ma. Usłyszałem od kompetentnego urzędnika. Nooo, ale będzie.  Mooże na początku kwietnia?! Czekamy na podpis Prezydenta pod nowelizacją!

Szczerze mówiąc zaskoczony taką odpowiedzią nie byłem. Już 5 lutego informowaliśmy urzędników a dwa dni później naszych czytelników (DEKLARACJA = BUBEL = KOMPROMITACJA RADY MIASTA ! ), że uchwała to kompletny bubel, który należy jak najszybciej zmienić!

 Z  pytaniem w sprawie wspomnianych deklaracji oraz kompromitujących błędów w uchwale Rady Miasta zwróciłem się do przewodniczącej Katarzyny Kotłowskiej:
- Noo czekamy, aż się nowelizacja ustawy po podpisie prezydenta
uprawomocni -
usłyszałem, po czym pani Przewodnicząca odesłała mnie do kompetentnego urzędnika w gminie.
 
I tak nasi włodarze wdrażając „ustawę śmieciową” przeszli od "trailera" pełnego nieoczekiwanych zwrotów akcji przez komedię pomyłek do tragi - farsy.

 Dzisiaj w gminie obowiązuje niewykonalne prawo, a oczy osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy zwrócone są na Prezydenta. Niczym skazańcy, którzy patrząc na kata mają jeszcze iskierkę nadziei, że unikną najgorszego.

Happy endu  nie było.
15 Lutego Bronisław Komorowski złożył podpis pod nowelizacją „Ustawy śmieciowej”. Znowelizowane prawo zaczynie obowiązywać na początku marca. Jakie są tego konsekwencje dla Wlenia?

Burmistrz przedstawił projekt, który okazał się bublem doskonałym. Rada Miasta podjęła uchwałę niezgodną z ustawą obowiązującą w dniu jej przyjęcia,  niezgodną również z nowelizacją tej ustawy podpisanej przez prezydenta. Nie dość tego! Uchwała jest błędnie napisana (kłania się matematyka i czytanie ze zrozumieniem na poziomie szkoły podstawowej!) i z tego powodu niewykonalna!

I tak prawie dwa lata pracy nad wdrażaniem ustawy śmieciowej diabli wzięli. Może gdyby nasi włodarze, odpowiedzialni urzędnicy, pani Przewodnicząca i szanowni radni częściej zaglądali na www.wleninfo.pl i uważniej czytali to, co piszemy, aż takiej kompromitacji by nie było. No, bo w końcu czy nie mówiliśmy?!

DEKLARACJA = BUBEL = KOMPROMITACJA RADY MIASTA !

MIESZKAŃCU! 28 lutego upływa termin składania deklaracji o wysokości opłat za śmieci!


W niczym nie mamy zagrożenia, Wojewoda ma nam wskazać kierunek poprawy uchwały. - Tłumaczył radnym Burmistrz Bogdan Mościcki

Wojewoda zamiast uchwałę poprawiać opublikował ją w Dzienniku Urzędowym kompromitując zarówno Burmistrza i Radę Miasta.

Rada Miasta i Gminy we Wleniu na wniosek Burmistrza przyjęła uchwałę świadomie łamiąc obowiązujące w Polsce prawo.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu, akty prawa miejscowego wydawane są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.  Tego typu działania wprost podważają zaufanie mieszkańców do organów samorządu gminnego jak również do stanowionego przez nie prawa.

Andrzej Jaśkiewicz


Materiał powstał na podstawie:
Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 28 stycznia 2012 r.

Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń opublikowane w Dzienniku Urzędowym woj. dolnośląskiego

Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dnia 13.09.1996r., poz. 622 z późn. zm.). Stan prawny na dzień 21.02.2013 r.

Dziennik Ustaw z dn. 19.02.2013 r., poz. 228,  ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać od dnia 5 marca 2013 r).