wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
Półmetek kadencji (bez)Radnych - czas na ocenę.
Miejskie
Już ponad dwa lata minęły od wyborów do Rady Miasta i Gminy Wleń. Każdy z kandydatów przedstawiał w kampanii wyborczej swój program i solennie zapewniał, że będzie go realizował ku pożytkowi lokalnej społeczności. Potwierdził to w uroczystym ślubowaniu:
Wierny konstytucji i prawu rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców

Przez ponad dwa lata przyglądając się pracy radnych mam wrażenie, że mimo najlepszych chęci znowu coś poszło nie tak.

Rada Miasta to nie tylko organ stanowiący prawo, ale również sprawujący kontrole nad pracą Burmistrza. Radny w swoim postępowaniu ma obowiązek kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i ich organizacjami. Powinien przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia.

W jaki sposób do tego ustawowego obowiązku podchodzą nasi przedstawiciele?

Jedynie radny Marek Koczarski zdecydował się na bezpośredni kontakt z mieszkańcami i pełni comiesięczne dyżury. Pozostała czternastka nie widzi potrzeby takiej formy komunikowania się z wyborcami.
 
Patrząc na nasze miasteczko niekiedy można odnieść wrażenie, że czas się u nas zatrzymał jakieś trzydzieści lat temu. Niestety mentalnie nasi radni utknęli mniej więcej w tym samym okresie i zupełnie nie radzą sobie z nowoczesnymi sposobami komunikacji społecznej. Sprawiają wrażenie, jak gdyby nie zauważyli, że internet stał się jednym z podstawowych i powszechnie wykorzystywanym sposobem wymiany informacji. Ani jeden radny nie korzysta z tej formy kontaktów z wyborcami. Poza panem Koczarskim żaden z radnych nie odważył się zaprezentować swoich poglądów na naszym portalu.

Wleninfo.pl można nie lubić, można się irytować komentarzami zamieszczanymi przez użytkowników. Trudno jednak ignorować forum, które każdego dnia odwiedza kilkaset osób. W tym kontekście chyba tylko w kategoriach żartu można traktować apele burmistrza do radnych, aby informowali mieszkańców o wydarzeniach w gminie.

 Na sesjach najczęściej jedyną formą aktywności radnego są zadawane przez niego pytania. Niekiedy tak banalne, że aż żenujące. Któryś wyraził zaniepokojenie brakiem zainteresowania sołtysów organizacją dożynek w Marczowie. Inny odkrył, że jak deszcz pada to droga jest mokra i stoją kałuże. Radny Kwolik przejął się problemem krzaków przy drogach powiatowych (jakby gminnych to nie dotyczyło).

Punkt sesji zapytania i interpelacje można porównać do „teatrzyku”, w którym każdy ma do odegrania swoja rolę. Statystyczny radny zadaje pytanie. Burmistrz udziela odpowiedzi. Po przedstawieniu wszyscy rozchodzą się do domów. A co z problemem, którego dotyczyło pytanie? Doskonałą ilustracją tego jak są rozwiązywane może być sprawa zniszczonego ogrodzenia wokół zbiorników na wodę pitną.


 Zdjęcie zniszczonego ogrodzenia
wokół zbiorników wykonano w styczniu
tego roku. Problem był zgłaszany we
wrześniu 2012 roku
Jeden z Radnych poinformował o tym fakcie burmistrza i zgłosił potrzebę naprawy płotu. Tym bardziej, że jest to strefa ochrony sanitarnej – uzasadniał. Przedstawił burmistrzowi nawet zdjęcia zdewastowanej siatki. Miało to miejsce na wrześniowej sesji w ubiegłym roku. Minęło lato, potem jesień i zima a płot jak był, tak jest i chyba jeszcze długo będzie rozwalony .
 
Niekiedy przyglądając się obradom rady mam wrażenie, że ci ludzie żyją i mieszkają w zupełnie innej miejscowości i nie maja najmniejszego pojęcia o kłopotach zwykłych mieszkańców. Nie widzą brudnych i byle jak sprzątanych ulic. Wyłączenie kotłowni miejskiej u progu zimy nie stanowiło dla nich najmniejszego problemu. Tematem żadnej z sesji nie był stan KZOM ani kulejącej służby zdrowia. Mam dziwne wrażenie, że nasza rada przedkłada dobre samopoczucie sprawujących władzę nad dobro mieszkańców. Ale właściwie, dlaczego się czepiam? Przecież oni właściwie NIC NIE ZROBILI!

Jakimi  problemami w 2012 roku zajmowali się Radni, o co pytali i jakie ważne sprawy mieszkańców załatwiali na sesjach?

Andrzej CzapskiPaweł Zamożniewicz - brak pytań

Katarzyna Kotołowska
1.    Poprosiła uczestników posiedzenia o punktualne przychodzenie na obrady.
2.    Poprosiła radnych o prawidłowe wypełnianie oświadczeń majątkowych.
3.    Przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych i zaprosiła radnych na mszę świętą w intencji Ojczyzny w dniu 3 maja o godz.17.00.
4.    Przy drodze w Modrzewiu ciągle nie zostały zamontowane bariery zabezpieczające. Zapytała, kto i kiedy to wykona?

Maciej Rybiałek   
1.    Zapytał czy był już przetarg i kiedy rozpocznie się rozbudowa ośrodka zdrowia we Wleniu?
2.    Ulica Jana Pawła II we Wleniu jest systematycznie zalewana wodą deszczową, po opadach tworzy się duże jezioro, przez co asfalt jest spękany i rozkruszony.

Stanisław Kwolik
1.    Zapytał o inwentaryzację gruntów oraz komórek i garaży przynależnych do wykupionych mieszkań, a za które użytkownicy nie ponoszą opłat
2.    Zapytał o inwentaryzację mienia gmina, które jest użytkowane przez mieszkańców.
3.    Zwrócił uwagę na zakrzaczenie dróg powiatowych, które stało się dużym problemem po obfitych opadach śniegu. Zwrócił uwagę na pobocze w Strzyżowcu

Stanisław Mikulicz
1.    Czy planuje się budowę kanalizacji w Bystrzycy i dlaczego cena ścieków jest tak wysoka?
2.    Od półtora miesiąca nie ma wody zdatnej do picia w Bystrzycy. Sprawa się ciągnie długo, wodę dowozi straż pożarna.Zapytał, jakie decyzje zostały podjęte w tej sprawie?

Stanisław Malinowski
1.    Czy gmina zatrudni pracowników interwencyjnych do pozimowego posprzątania miasta?
2.    Czy Straż Miejska mogłaby interweniować w sprawie usunięcia nieporządku przy posesjach prywatnych?
3.    Zapytał o plany w sprawie podłączenia do kanalizacji Wlenia za Bobrem?
4.    O pozimowe sprzątanie miasta i remonty dróg oraz o pole namiotowe we Wleniu
5.    Zwrócił uwagę na dziurę w jezdni na ulicy pocztowej
6.    Zadał pytanie odnośnie remontu ulicy Chopina we Wleniu
7.    Zapytał czy ulica Chopina we Wleniu będzie remontowana w bieżącym roku
8.    Jakie są losy placu wykupionego pod budowę marketu, który jest bardzo zaniedbany i zarośnięty chwastami?

Waldemar Birulo
1.    Zapytał o remont drogi, która przy większych opadach deszczu może spłynąć
2.    Podczas remontu drogi został wykopany rów odprowadzający wodę, który uniemożliwia rolnikom przejazd na pola. Zapytał, kto powinien zająć się usunięciem przeszkody.
3.    Zapytał również o stypendia
4.    Poruszył temat zniszczonego zabezpieczenia linowego przepaści przy drodze w Modrzewiu.
5.    Nadleśnictwo ciągle robi zrywkę drewna, dewastując drogę Tarczyn – Rząśnik, a nie swoją drogę. Zwrócił się o wyjaśnienie, kto jest właścicielem drogi, nasza gmina czy Złotoryja oraz przypomniał o podmytej drodze w Łupkach
6.    Skierował pytanie do M. Makowskiego odnośnie rozwiązania problemu kamieni leżących przy drodze koło posesji pana Rewersa w Łupkach, a także o możliwość zamontowania w Łupkach lustra, które już jest zakupione?

Zbigniew Lebiedź
1.    Bardzo dobrym przykładem współpracy nadleśnictwa, gminy i powiatu jest odnowiona droga pomiędzy Radomicami a Kleczą. Zwrócił się z prośbą do pana Nadleśniczego o zajęcie się w tak efektywny sposób drogą pomiędzy Radomicami a Wojciechowem
2.    Zwrócił się do Burmistrza o ustosunkowanie się do protokołu sporządzonego przez Komisję Gospodarki Komunalnej z przeglądu dróg gminnych i przekazanie odpowiedzi do sołtysów wszystkich sołectw
3.    Zaproponował, aby jesienią dokonać ponownego przeglądu dróg pod kątem ujęcia ewentualnych robót w planie budżetowym na przyszły rok i zapytał pana Makowskiego, kto jest odpowiedzialny za ustawienie znaków drogowych
4.    Zwrócił uwagę na problem rozjeżdżania dróg gminnych przez ciężarówki z nadmiernym tonażem oraz zapytał, kto obecnie w gminie odpowiada za sprawy związane z drogownictwem
5.    Po zmianach w budżecie gminy zabrakło środków na budowę świetlicy wiejskiej w Radomicach. Należy przyjrzeć się możliwości wyremontowania istniejącego obiektu. Według opinii fachowców jest możliwe doprowadzenie do używalności starego obiektu, a to na pewno będą dużo mniejsze koszty niż wybudowanie nowego budynku
6.    Zapytał czy są możliwości i perspektywy pozyskania środków zewnętrznych na budowę świetlicy w Radomicach?
7.    Złożył prośbę do burmistrza, aby jednak przystąpić do remontu drogi Łupki – Klecza.

Łukasz Markowskiprzysięgę złożył 27 lutego 2012 roku
1.    Droga w Marczowie została całkowicie zniszczona przez leśników, złożył wniosek o pilne naprawienie szkody
2.    Wyraził swoje zaniepokojenie brakiem zainteresowania sołtysów organizacją tegorocznych dożynek w Marczowie
3.    Zgłosił wniosek, aby na następne posiedzenie Rady zaprosić przedstawicieli energetyki. Przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie gminy są bardzo częste i niepoprzedzane wcześniejszą informacją. Utrudnia to życie mieszkańcom i powoduje awarie sprzętu
4.    Wyraził niepokój w związku z informacją, że na terenie gminy w ciągu mijającego roku miały miejsce 72 nieplanowane wyłączenia energii elektrycznej

Grzegorz Skrobuk
1.    Zakomunikował, że na ulicy Wojska Polskiego we Wleniu przy studzience zapadł się asfalt.
2.    Jak wygląda sprawa budynku po dawnej Basztowej we Wleniu?
3.    Radny Grzegorz Skrobuk zapytał o postępy w sprawie budowy marketu we Wleniu
4.    Poruszył problem częstego braku energii elektrycznej, a co za tym idzie braku wody. Zapytał czy jest opracowany regulamin na wypadek braku wody i kiedy uruchamiane są generatory w celu podtrzymania dostawy wody
5.    Zapytał o możliwość występowania przez odbiorców o odszkodowanie z tytułu częstych wyłączeń energii oraz o powiadamianie ważnych strategicznie odbiorców o terminie i czasie wyłączenia

Grażyna Tomoń
1.    Czy w bieżącym roku będzie dokonywany przegląd dróg i czy został ogłoszony przetarg na remont drogi w Strzyżowcu
2.    Przypomniała o bezwzględnej potrzebie naprawienia barier przy drodze w Strzyżowcu
3.    Złożyła podziękowanie Staroście za wykonanie mostu na drodze w Strzyżowcu i przypomniała, że do zrobienia są jeszcze dwa oraz Burmistrzowi za wykonane trzy drogi w Strzyżowcu , a pozostało jeszcze pięć

Marianna Wojdyła
1.    Zwróciła się z prośbą o utwardzenie placu na przystanku autobusowym w Pilchowicach
2.    Przypomniała o konieczności utwardzenia placu na przystanku PKS w Pilchowicach
3.    Zgłosiła potrzebę naprawienia drogi gminnej w Pilchowicach, dojazd do posesji Pana Chronowskiego, uszkodzonej przez uczestników Karkonoskiego Rajdu Samochodowego
4.    Czy wszyscy mieszkańcy Pilchowicach są podłączeni do kanalizacji.

Ewelina Wójcik
1.    Zgłosiła prośbę, aby pracownicy interwencyjni jak i pracownicy KZOM posprzątali śmieci, które zebrane na ulicach wyrzucili w krzaki koło mostu.   
- W marcu 2012 roku Radna Wójcik zrezygnowała z członkostwa w Komisji Rewizyjnej -

Marek Koczarski
1.    Zapytał skąd gmina weźmie pozostałe środki na modernizację ośrodka zdrowia we Wleniu, jeśli w budżecie jest zaplanowane tylko 80 tys. zł. Zapytał również, kto przejmie zadania Komunalnego Zakładu we Wleniu, oraz co stanie się z zatrudnionymi tam pracownikami
2.    Wniosek o wystąpienie do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku przy Pl. Bohaterów Nysy nr 3-5 we Wleniu (po dawnej restauracji Basztowa)
3.    Czy zgłoszony na poprzedniej sesji wniosek o zgłoszenie do nadzoru budowlanego budynku po dawnej Basztowej został zrealizowany?
4.    Czy istnieje możliwość, aby osoby zalegające z czynszem za mieszkania mogły taką zaległość odpracować?
5.    Czy kanalizacja w Pilchowicach została do końca rozliczona?
6.    Zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie obchodów 100-lecia Zapory Pilchowickiej
7.    W związku z brakiem konkretnych działań ze strony Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim w sprawie budynku po dawnej Basztowej we Wleniu zgłosił wniosek o podjęcie rozmów z właścicielem tego obiektu w kwestii utrzymania i dalszej eksploatacji.
8.    Pan radny zaproponował, aby położony w Pilchowicach staw wraz z przyległymi gruntami przejąć od Agencji i zagospodarować na własne potrzeby gminy.
9.    Jakie jest zadłużenie KZOM we Wleniu?
10.    Ile wynosi niezapłacony podatek od nieruchomości?
11.    Skąd bierze się zadłużenie m.in. szkoły?
12.    Kiedy będzie ogłoszony przetarg na remont ośrodka zdrowia i z jakich środków została sfinansowana wymiana pieca pieca do centralnego ogrzewania?
13.    Jaka jest możliwość zmiany czasu wyłączania oświetlenia na ulicach Wlenia?
14.    Zapytał Pana Starostę o inicjatywy podejmowane w celu ratowania lokalnej linii kolejowej.
15.    Zapytał o wysokość wkładu finansowego gminy w przebudowę Ośrodka Zdrowia we Wleniu
16.    Zwrócił uwagę na błędny zapis na stronie BIP urzędu.
17.    W związku z informacjami o pojawieniu się szczurów w budynku po dawnej basztowej Pan Radny składa wniosek o rozeznanie się w tym temacie i ewentualne przeprowadzenie deratyzacji
18.    Wniosek złożony w imieniu mieszkańców ulicy Piastowskiej we Wleniu dotyczący zaniedbań w utrzymaniu ich ulicy przez władze miasta
19.    Zwrócił się o wyjaśnienie, czy prawidłowe jest rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i innych, generowanych przez MGOPS, a opłacanych przez SPZOZ we Wleniu.
20.    Skierował pytanie do Pana Makowskiego czy są plany na najbliższe lata odnośnie remontu drogi w Strzyżowcu w kierunku Jeleniej Góry
21.    Zadał pytanie odnośnie postępów w realizacji nowej ustawy śmieciowej
22.    Złożył wniosek o rozpatrzenie możliwości zwiększenie dochodów gminy poprzez naliczanie i pobieranie opłaty klimatycznej dla przebywających na terenie gminy turystów i kuracjuszy.
23.    Zabrał głos w związku z propozycją przeniesienia przedszkola do budynku szkoły we Wleniu. Wyraził swój niepokój, że małe dzieci będą narażone na kontakt ze starszą młodzieżą i należy skonsultować to z rodzicami, a opuszczone, niewykorzystane budynki będą niszczały. Skierował zapytanie do Burmistrza w kwestii wysokości kosztów i nakładów na wprowadzenie tych zmian.
24.    Oznajmił, że na ręce Przewodniczącej złożył pismo i poprosił Burmistrza o odpowiedź również na piśmie. Ponadto zadał pytanie czy ośrodek zdrowia może finansować inwestycje z własnych środków. Czy nie wpłynie to w przyszłości, na jakość świadczonych usług medycznych i czy brak takiego zapisu w statucie nie jest naruszeniem prawa? Czy gmina ma zaplanowane środki w budżecie na 2013 rok na dofinansowanie tego remontu? Następnie Radny odczytał zapytania mieszkańców ulicy Kościuszki we Wleniu dotyczące likwidacji kotłowni olejowej i przekazał Burmistrzowi kartkę z odczytanymi pytaniami.
25.    Zapytał przedstawicieli, TAURONA, jakie są możliwości ułożenia przewodów energetycznych pod ziemią
26.    Zapytał, jakie dla gminy mogą być skutki zerwania umów podpisanych wiele lat wcześniej z mieszkańcami na ogrzewanie?


 Andrzej Jaśkiewicz

Czytaj również: Jaka jesteś RADO? o pracy Radnych w 2011 roku

Opracowane na podstawie protokołów z 10 sesji RMiG Wleń od początku roku do 10.12.12 włącznie dostępnych na stronie BIP UMiG Wleń
Komentarze
Taki-tam dnia lutego 03 2013 10:29:31
Chylę głowę.Trzeba mieć "Jaja" aby mówić prawdę i nie kryć się za plecami innych.JEST TO STWIERDZENIE FAKTÓW ,a nad faktami sie nie dyskutuje.Należy tylko z nich wyciągać wnioski.Pytanie tylko czy mieszkańców gminy na to stać?
Spoko dnia lutego 03 2013 10:41:06
Wszystko ładnie pięknie ale gdzie są odpowiedzi na te pytania
do Spoko dnia lutego 03 2013 10:50:08
odpowiedzi masz za oknem
bb dnia lutego 03 2013 12:19:15
A ja myślałem że radni są od tego aby radzić wspólnie z burmistrzem jak zrobić aby gmina kwitła a nie od zadawania głupich pytań dlaczego nie zrobiono to czy tamto. Rada (pobierająca diety) powinna wytyczać kierunki zmian i inwestycji w gminie i burmistrz powinien tego dopilnować aby było zrealizowane zadania a nie tylko radni nie mają pomysły tylko patrzą jak wziąźć kasę i nic nie robić.
Ciekawy jestem ilu było by radnych gdyby ta funkcja była społeczna za darmo chyba ani jednego
Kasa, kasa, kasa i tylko to interesuje naszych radnych
Chopin dnia lutego 03 2013 12:21:35
A Pasn Radny Malinowski to czemu interesuje się tylko remontem ulicy Copina? BO TAM MIESZKA I TYLE a inne ulice to co?
kapitan statku dnia lutego 03 2013 12:35:21
nominacja do nagrody w plebiscycie Złote Usta?
Maciej Rybiałek - Ulica Jana Pawła II we Wleniu jest systematycznie zalewana wodą deszczową, po opadach tworzy się duże jezioro, przez co asfalt jest spękany i rozkruszony.
mieszkaniec dnia lutego 03 2013 13:54:42
Mam wielki szacunek dla Pana Koczarskiego za samą odwagę zadawania tych pytań, ale chciałbym jako wyborca i mieszkaniec Wlenia usłyszeć co miały do powiedzenia osoby do których zostały skierowane te pytania. Czy nie jest to mówienie tylko dla mówienia ale bez jakichkolwiek zmian na lepsze bo pytania są poprawne i ciekawe. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie to bardzo proszę Panie Andrzeju aby przedłożyć treści odpowiedzi co pozwoli każdemu wyborcy odnieść się co zmieniło się lub jak potraktowano zadającego pytania nie zawsze łatwe dla burmistrza jak i różnych innych osób.Ogólnie nie jest w stanie mnie zaskoczyć żaden radny/radna bo "PO CO SIĘ WYCHYLAĆ" dieta i tak będzie.
tyle w temacie dnia lutego 03 2013 15:13:59
maszynki do głosowania....i wyciągania rączek po kasę
mieszkańcu dnia lutego 03 2013 16:19:37
odpowiedzi znajdziesz na BIPie w protokołach z sesji
mmm dnia lutego 03 2013 18:58:26
Brawo Panie Czapski i Panie Zamożniewicz.
Po co się produkować, dieta i tak wpada. Niech się martwią ci co na was głosowali. Przez 2 lata ani razu się nie odezwać na sesji ,to macie naprawdę gest.Tylko śmierdzicie na sali i marnujecie tlen.
Czlowiek dnia lutego 03 2013 20:39:27
Ale przecież co radni zrobili we wleniu wymienili zarówki w latarniach czy nawet swoimi rejonami sie zajeli nie . Sam wjazd do wlenia swiadczy o ich pracy ;]
** dnia lutego 03 2013 21:35:35
Nie chcę bronić Radnych.
Niech każdy oceni prace swojego Radnego czy Radnej.
Oczywiście przerażającym jest fakt ciągłego milczenia, przyzwolenia na zaciąganie kolejnych kredytów, czy nie reagowania na nie realizacje obietnic wyborczych przez Burmistrza, co przekłada się na tragiczna sytuacje rozwoju Naszej Gminy.
"Ryba psuje się od głowy"
Jeżeli burmistrz nie realizuje swoich obietnic wyborczych, głoszonych ustami Luk Vanhauwaert
Moscicki, konkretny, multifunkcjonalny.
Mozna spodziewac sie 2 scenariuszy. Wyborcy wybiora emocjonalnie i zaglosuja na osobe mila ale niekompetentna i wszystka ta praca jest stracona. Lub wyborcy zaglosuja na kontynuacje i od razu po wyborach gmina moze skorzystac wiecej niz gminy, ktore beda dopiero organizowac nowa wladze. Przez fakt bycia natychmiast gotowym po wyborach (kontakty, projekty, 5 mln.) mozna skorzystac min. z niskich cen przetargow, bo tradycyjnie po wyborach wykonawcy maja malo pracy, z mniejszej konkurencji we wplywajacych wnioskach do Unii innych gmin, w ktorych nie glosowano na kontynuacja, i te 5 mln. kredytu uzyc jako wklad wlasny i powiekszyc ta sume 3, 4 razy. Kontynuacja bedzie wielka szansa dla przyszlosci naszej gminy.
Z góry przepraszam, że wklejam te kłamstwa, po przeczytaniu których w człowieku się wszystko gotuje.
Ale dzięki temu mam nadzieje, że na przyszłość wyciągniemy jak najdalej idące wnioski.
Zarówno w przypadku wyboru Burmistrza i Radnych.
A w przyszłości hasła głoszone przez Luk Vanhauwaert niech będą sygnałem alarmowym i drugi raz nie dajmy się oszukać.
Dziś możemy tylko ubolewać, że nie wykorzystano potężnego strumienia Funduszy Pomocowych na rozwój Gminy Wleń, co potwierdza fakt bycia na szarym końcu w rankingu pozyskiwania środków finansowych.
Zastanówmy się też które z tych osób nie powinny pokazać się w składzie Rady Miasta i Gminy Wleń.
aktywność radnych dnia lutego 03 2013 21:38:24
Miarą skuteczności radnych nie może być ilośc zadawanych pytań w większości retorycznych,bo jak można pytać np. dlaczego nie zrobiona jest droga głosując wcześniej za przyjęciem projektu budżetu,gdzie naprawa tej drogi nie była uwzględniona.Radni odpowiadają za politykę kreowaną przez urząd oraz za stan budżetu gminy poprzez głosowania,ale kto z radnych przejmuje się takimi sprawami.Największą aktywnośc przejawiają w pobieraniu diet.
Horacy dnia lutego 03 2013 22:08:22
Faktycznie gdy czyta się te zapewnienia wyborcze do dostaje się odruchu wymiotnego.
Jak można się tak kompromitować?
mieszkaniec dnia lutego 03 2013 23:29:34
Dobry radny powinien pamiętać o dwóch aspektach swojej działalności: po pierwsze, że reprezentuje interesy wyborców swojego okręgu, a po drugie, że reprezentuje dobro wspólne całej wspólnoty lokalnej lub regionalnej. W swojej działalności radni powinni dobrze wyważać obie te sfery. Dobry radny nie powinien zapominać też, że ważną kompetencją rady gminy, miasta jest kontrolowanie władzy wykonawczej jednostki samorządu
terytorialnego. Tutaj jest mały problem(ciągły kredyt)!! zaufania.
Dużo można by mówić o swoim radnym/ej jednak najbliższe wybory mam nadzieję pokażą czy chcemy trwać nadal w tym marazmie czy mamy już dosyć obłudy ,zakłamania zauszników którzy przepięknie potrafią wmówić ludziom jakie to są dokumenty w szufladach i ile możemy stracić w momencie wybrania innej osoby od każdego innego kandydata/datki na fotel burmistrza od obecnie piastujących.
Koniec z obłudą i ciemnogrodem!!!!
prawda dnia lutego 04 2013 07:26:15
wszyscy dobrze wiedzieli na kogo glosuja i w najblizszych wyborach dalej zaglosuja na milych kolegow i kolezanki
a to co sie tu dzieje to jest wina wleninfo gdyby nie wyciagaali tych rzeczy zylo by sie lepiej
zaciekawiony wyborca dnia lutego 04 2013 09:58:49
a kiedy będą opisane osiągnięcia naszych radnych w radzie powiatowej? czy tam również panuje cisza w eterze?
niki dnia lutego 04 2013 14:41:19
Nie wiem o jakiej kontynuacji i gotowości pisze gość z nickiem **. Kontynuacja czego? Biedy, ubóstwa, smrodu, głupoty? Ja nie chcę takiej kontynuacji. Chcę nowej władzy. Która zmieni Wleń!!!!!!!!!!
** dnia lutego 04 2013 21:43:17
Niki to nie są moje słowa, a Luk Vanhauwaert , to nie kto inny jak on pisał o kontynuacji rozwoju Gminy Wleń gdy na burmistrza wybierzemy Mościckiego.
To nie kto inny jak Luk Vanhauwaert wychwalał pod niebiosa umiejętności obecnego Burmistrza.
Zacytuję go jeszcze raz.
Ale Uwaga!!!
Zacytowana propaganda wyborcza Luk Vanhauwaert może być niebezpieczna dla zdrowia osób uczciwych, którym zależy na rozwoju Naszej Gminy.
A tak Luk Vanhauwaert krytykował bezpodstawnie pozostałych kandydatów i wychwalał umiejętności obecnego burmistrza.
Cytat.
Luk Vanhauwaert dnia październik 22 2010 21:33:16
Prawie nikt nie bierze pod uwage, jak tegoroczny wybor burmistrza moze wplynac powaznie na przyszlosc naszej gminy. Z wszystkich tych kandydatow, mysle, Gorlach, Kobirecka, Szeffs sa strata czasu. Nikt z nich nie ma wystarczajaco profesjonalizmu, wizji, nie maja kontaktow zagranicznych a przez to nie sa w stanie wziac czesci z tych 4 mld euro dotacji z transgranicznej wspolpracy.

Dzisiaj My Mieszkańcy Gminy Pytamy się:
Ile złotych a jeśli nie złotych to chociażby groszy pozyskał Burmistrz Mościcki z trans granicznej Współpracy?
Z>>>E>>>R>>>O.
Wszyscy oszukani pytamy się.
Luk Vanhauwaert gdzie są miliony !!!, gdzie jest rozwój Gminy Wleń?, gdzie są inwestycje w wysokości 30% budżetu Gminy?
!!! dnia lutego 04 2013 21:58:04
Ludzie kogo wybraliście do tej rady?!?!?! Czy jesteście z nich zadowoleni?!
gosc dnia lutego 05 2013 10:22:37
Co to ku.... jest,osiagniecia radnych hahaha.Radny zapytal ,hoho ale sie wysilili,zapytali i co z tego.Smiechu warte,ludzie ogarnijcie sie,a pogonic to taratajstwo.Nie ktorzy wlgole nie zabrali glosu ale czemu sie dziwic Pan Czapski nalezy do tak zwanych buc......watych ludzi czasami ciezko mu nawet dziedobry powiedziec.Ewelina Wojcik zglasza prosbe o zebranie smieci kur....litosci Markowski zglosil zaniepokojenie brakiem dozynek w marczowie.To tylko przyklady ktore swiadcza o ulomnosci te.j rady.Kazdy z tych ludzi nie zasluguje na kase jaka placa podatnicy.Wstyd powinni oddac te pieniadze i przeprosic mieszkancow za to ze ich zawiedli.Wstyd,wstyd i jeszcze raz wstyd
łilma dnia lutego 05 2013 11:19:15
prawda jest taka, ze ktokolwiek by nie został wybrany, to zawsze będzie ten sam problem. Radni tylko aprobują decyzje burmistrza, więc domyślcie się, kogo należałoby zmienić
Sławek Osiecki dnia lutego 05 2013 16:11:22
Smutne podsumowanie:
- Brak pieniędzy w budżecie, gmina zaciąga długi.
- Gmina zaciąga długi aby spłacić długi.
- Dla oszczędności wyłączane są światła.
- Rozpatrywane są możliwości likwidacji jednostek podległych gminy, szkół i przedszkoli.
- Wstrzymane lub ograniczone inwestycje.
- Szalejące bezrobocie.
- Ludzie poszukujący pracy poza gminą i za granicą.
- Miasto i wsie skrajnie zaniedbane - sypiące się kamienice i inne budowle gminne.
- Brak perspektyw, młodzież emigrująca z Wlenia.
- Brak inwestorów i inwestycji, brak jakichkolwiek starań o nowych inwestorów.
- itd. itp.
A radni o kałużach, krzakach i innych pierdołach.
W mojej ocenie radni wykazują całkowity brak zrozumienia swojej roli, brak świadomości prawnej i brak rzeczywistej chęci i wiedzy do działań w celu rozwoju gminy.
W takiej sytuacji Gmina Wleń jako jednostka samorządowa nie ma racji istnienia. Jest jedynie zbędnym stanowiskiem kosztów. Tak małe gminy mają rację istnienia, tylko wtedy, jeżeli są silne gospodarczo i potrafią się utrzymać.
Aby wiedzieli Państwo co w tak tragicznej sytuacji gminy zaprząta głowy ich włodarzy, to np. Sekretarz Gminy i Radny Powiatowy Pan Marcin Fluder będzie 5 marca o godzinie 11:30 w sądzie w Lwówku Śląskim udowadniał, że Vanhauwaert nie pisał nic na WleńInfo, bo nie zna języka polskiego. Mam nadzieję, że choć tym razem weźmie urlop i nie pojedzie służbowym autem.
Do Pana Slawka dnia lutego 05 2013 16:26:50
Wezwanie do sadu to usprawiedlona nieobecnosc w pracy...No i nalezy sie zwrot kosztow podrozy...
Sławek Osiecki dnia lutego 05 2013 17:09:34
No niezupełnie tak. Formalnie jest to faktycznie usprawiedliwiona nieobecność w pracy, co jednak nie oznacza, że Pan Fluder powinien za to dostać wynagrodzenie z UG. Za jego czas pracy zapłaci jedna ze stron. Ale dla ludzi oznacza to, że w tym czasie nie będzie np. wypełniał wniosków o dotacje transgraniczne, które ktoś tu wcześniej wspomniał. To wszystko tylko i wyłącznie dla fanaberii bogatego właściciela pałacu, który nie chciał sprostować pomówień a teraz próbuje uniknąć odpowiedzialności za własne słowa. W mojej ocenie zgoda osoby publicznej na bycie świadkiem pozwanego w tak moralnie dyskusyjnej sprawie, zwłaszcza, że ja dysponuję bogatą korespondencja Vanhauwaerta, gdzie opisuje swoją aktywność na WleńInfo, jest dwuznaczna.
Co do auta służbowego, to sorry, nie należy się.
** dnia lutego 05 2013 17:39:58
Panie Sławku jaka wielka szkoda, że Pan przypomniał o poprzednim wyjeździe.
Teraz już nie wypada jechać służbowym autem.
Historia lubi się powtarzać. dnia lutego 05 2013 18:00:25
A dlaczego nie wypada?
Budynek Sądu leży zaledwie kilometr od Budynku Nadzoru Budowlanego.
To o całe dwa kilometry bliżej jak poprzednim razem.
Jak się tłumaczył Fluder z poprzedniego wyjazdu można poczytać w artykule:
WPADKA ZASTEPCY
Warto.
Sens i logika tłumaczenia się z tego wyjazdu lepsze od komedii.
*** dnia lutego 05 2013 18:13:49
panie Sławku, liczymy na obszerną relację z rozprawy sądowej. A tak na marginesie, to jak pan luk otrzymał obywatelstwo polskie, skoro nie potrafi pisać?
wlenianka dnia lutego 05 2013 18:46:26
Oj Maciek Maciek. A ja na ciebie glosowalam a teraz tak mi glupio przed soba i przed sasiadami. Wstyd wstyd wstyd!!!
nie wymagajmy zbyt wiele dnia lutego 05 2013 21:37:28
Jaka moralność panie Sławku za dużo pan wymaga liczy się tylko kasa i wspólny interes.Profesjonalizm,wizje i kontakty zagraniczne i te 4 mld euro-dobre tylko nie wiem czy śmiać się z tego,czy raczej płakać zważywszy,że "głupich nie sieją",a efekty widać.
ser holms dnia lutego 05 2013 21:41:17
Cytat:
"Sekretarz Gminy i Radny Powiatowy Pan Marcin Fluder będzie 5 marca o godzinie 11:30 w sądzie w Lwówku Śląskim udowadniał, że Vanhauwaert nie pisał nic na WleńInfo"

Vanhauwaert nie pisał ! Nie zna polskiego !
Zatem może pisał sekretarz gminy, prawa ręka burmistrza i lewa Luka?
mieszkaniec dnia lutego 05 2013 21:41:45
Panie Sławku jeśli ta osoba o niku" Luk Vanhauwaert" to nie ten pan Luk o którym tak często można było przeczytać na powyższym portalu "www.Wleninfo.pl"to znaczy,że mamy we Wleniu lub okolicy dwie różne osoby, z których jeden podszywa się pod drugiego?
Jestem pewien że nasz Pan Luk z Zamku nie napisał takich recenzji przed wyborami w 2010r. bo inaczej mogę powiedzieć ,że mnie oszukano jako wyborcę, gdyż zaufałem słowom jakie przedstawiano w kampanii wyborczej o wybieraniu burmistrza, który profesjonalizmem i doświadczeniem potrafi ściągnąć miliony złotych ? lub euro dla gminy Wleń.
Dzisiaj mam trochę mieszane uczucie bo gmina ma zadłużenie kredytowe od kredytów, KZOM (brak słów), przychodnia zdrowia-wielkie nie wiadome? itd.itp.
Watson dnia lutego 05 2013 21:48:14
Jaka prawa ręka ?!!!
On ma dwie lewe ręce !
Złodziej złapany za rękę dnia lutego 05 2013 22:14:59
...to nie moja ręka!
To się chłopaki namachają dnia lutego 05 2013 23:10:19
Jak nie mówi po polsku to jak się porozumiewa z Fludrem i Mościckim?
Językiem Migowym?
oszukany wyborca dnia lutego 05 2013 23:16:33
I oto cała prawda o słupach moralności i gospodarności.
Boże jak można tak nisko upaść?
http://nj24.pl/article/luc-otrzymal-obywatelstwo dnia lutego 06 2013 07:28:23
"Flamand Luk Vanhauwaert, właściciel pałacu Lenno we Wleniu, otrzymał polskie obywatelstwo.

Uroczysty akt nadania obywatelstwa Luk odebrał z rąk wojewody dolnośląskiego Marka Skorupy we wtorek w urzędzie wojewódzkim. W uroczystości wzięła udział posłanka Zofia Czernow, która także zabiegała o pozytywne zakończenie procesu nadania obywatelstwa, a także burmistrz Wlenia Bogdan Mościcki. Luk Vanhauwaert od kilkunastu lat mieszka w Łupkach w gminie Wleń, sukcesywnie remontuje zespół pałacowy, znajdujący się przy zamku. Zaangażował się też w życie gminy."
Rodowity mieszkaniec, dnia lutego 06 2013 22:45:29
A kogo to obchodzi?
Na pewno nie Nas Mieszkańców Gminy Wleń.
** dnia lutego 06 2013 23:00:07
Trzeba mieć naprawdę tupet i brak wstydu, aby zaangażowanie w kampanie wyborczą Mościckiego porównać z zaangażowaniem w życie Gminy.
Taki-tam dnia maja 21 2013 09:09:51
Poruszone problemy wynikaja z przekonania że wystarczy być maszynka do głowsowania nad propozycjami burmistrza ,aby sprawy gminy szły w dobrym kierunku!TO NAJWIĘKSZY BŁĄD w temacie.RADNI MAJĄ OBOWIĄZEK WYPRACOWYWANIA TAKIEGO PROGRAMU ABY SŁUŻYŁ GMINIE-CZYLI INTERESOM CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI.Burmistrz ma ten program realizować-bo gmina mu za to płaci.Zatem rsdnym powinien zostać nie koleś pana burmistrza który ma coś do ugrania za lojalność, ale ten kto widzi i chce realizować interes wspólny.Trzeba dopilnować też aby nie powtórzyły się nakłanienie do wyborów za pomocą okowity.Ahoj rodacy.
jxvudlamy dnia maja 30 2014 13:42:34
b4D9al <a ***="http://dxucwlszcdmt.com/">dxucwlszcdmt</a>, pqfsqbmdyaij, [link=http://wfnkpaindino.com/]wfnkpaindino[/link], http://lpzdamifquxg.com/
Wotfgpwq dnia czerwca 05 2014 15:08:47
squires free credit scores from all three bureaus
Dodaj komentarz
Nick:1 + 2:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Statystyka
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla Wlenia

Dzień Samorządu Uczniowskiego 2009
Dzień Samorządu Uczniowskiego 2009
Dzień Samorządu Uczniowskiego 2009


j23216 weeks
Administrator484 weeks
tender484 weeks
jasiek485 weeks
admin486 weeks
gisia487 weeks
jordan488 weeks
enisia488 weeks
lekul488 weeks
Maskonp488 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16938246 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.