wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
Jaka jesteś RADO?
MiejskieJuż ponad rok minął od wyborów samorządowych, w których mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli do Rady Miasta i Gminy, na kolejną czteroletnią kadencję. Wydaje się, że jest to wystarczający okres, aby pokusić się o podsumowanie ich aktywności. Jakie obietnice przedwyborcze starali się zrealizować, a jakie problemy woleli pozamiatać „pod dywan”.

Rada Miast i Gminy Wleń od wyborów odbyła czternaście posiedzeń, na których zajmowała się bieżącymi sprawami administracyjno-finansowymi gminy. Jedyną sesją tematyczną, była sesja, poświęcona sprawom szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Jakimi  problemami zajmowali się Radni, o co pytali i jakie ważne sprawy mieszkańców załatwiali na sesjach?

Radny Waldemar Birulo - przez rok sprawowania funkcji poruszył problem remontu drogi i mostku w Modrzewiu zgłosił też potrzebę zamontowania lustra naprzeciwko leśniczówki w Łupkach. Łącznie w protokołach odnotowano dwie interwencje pana Radnego.

Radny Marek Koczarski mimo, że funkcję radnego sprawuje po raz pierwszy jest zdecydowanie najbardziej aktywny. Łącznie zgłosił 35 zapytań, wniosków i interpelacji. Dotyczyły one całego spektrum spraw od problemu zniszczonych „hopek”, barierek, braku luster, wiat na targowisku, braku WC przy cmentarzu, poprzez sprawy Pogoni, sprawę „fikcyjnego” etatu na „wodociągach”, konieczności pozyskania funduszy na modernizację sieci wodociągowej we Wleniu, interwencję w sprawie ratowania linii kolejowej,  a także zawyżonych jego zdaniem kosztów wody i nadmiernych obciążeń podatkowych mieszkańców.

Radna Katarzyna Kotołowska - poruszyła cztery sprawy, z których aż trzy dotyczyły odkrzaczenia poboczy przy trasie Wleń - Pilchowice (Pogratulować skuteczności Pani Przewodniczącej).

Radny Kwolik Stanisław - pytał o pole namiotowe, remont dachu świetlicy w Nielestnie i remont chodnika przy przedszkolu we Wleniu. Były to jedyne sprawy mieszkańców, które Radny uważał za warte poruszenia na sesji.

Radny Zbigniew Lebiedź - interesował się sprawą przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianą okresu dzierżawy działek, zgłosił propozycję powołania komisji w kwestii przeglądu dróg w gminie, interweniował w sprawie czterech dużych dziur w drodze między Radomicami, a Pilchowicami, prosił starostę o pomalowanie białych pasów na drodze powiatowej oraz czuł się lekceważony przez Zarząd Dróg Powiatowych w temacie utrzymania dróg. Łącznie na 14 sesjach  zgłosił aż pięć zapytań i wniosków.

Radny Stanisław Malinowski - pytał o postęp w sprawie tzw. „zakaźnego” (jego likwidacji, a który nota bene odrodził się niczym feniks z popiołów i funkcjonuje w najlepsze) i wywóz śmieci wielkogabarytowych.

Radny Stanisław Mikulicz wnioskował o ustawienie znaku ostrzegającego przed osuwiskiem, apelował o przymuszenie Starostwa do pilnego wykoszenia i odkrzaczenia poboczy (sprawa dla wleńskich radnych o znaczeniu wręcz strategicznym, z którą borykali się na sesjach  przez całe lato, a która ostatecznie została rozwiązana siłami natury). Pan Radny pytał również o wymianę zbiornika wody.
 
Radny Maciej Rybiałek - pytał o rewitalizację, budynek "Basztowej", wystąpił również na sesji w imieniu zawodników i działaczy klubu sportowego Pogoń oraz zgłosił propozycję „zrzutki” po 100 złotych na ufundowanie nagrody w „Memoriale”   
 
Radny Grzegorz Skrobuk - zadał sześć pytań: o stan Basztowej, teren po starym baraku przy ul. Ogrodowej, zabezpieczenia po skradzionych studzienkach ściekowych. Interesował się również, dlaczego wejście na boisko szkolne jest zamykane na kłódkę (co ogranicza dostęp do hali sportowej) oraz czy plac zabaw przy przedszkolu zostanie oddany w terminie.

Radna Grażyna Tomoń - interweniowała w sprawie wysokości kwot za "oświetlenie" uliczne w Strzyżowcu, pytała o to, kto nadzoruje przystanki PKS oraz wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przeglądu i odnowienie tych że wiat. Wnioskowała również o pozostawienie wysokości diet radnych na dotychczasowym poziomie, prosiła o wydelegowanie pracownika interwencyjnego do wykaszania poboczy (nieśmiertelny, nierozwiązywalny problem w gminie Wleń).  

Radna Marianna Wojdyła - prosiła o uregulowanie sprawy kubłów na śmieci przy Ośrodku Zdrowia w Pilchowicach oraz pytała o ogrodzenie wokół Wiejskiego Domu Kultury.  
 
Radna Ewelina Wójcik - złożyła wniosek w sprawie zapadających się studzienek na ulicy Kościuszki oraz o podjęcie działań w celu zdyscyplinowania właścicieli psów do sprzątania odchodów po nich, pytała o regulamin przekazywania mieszkań, sprawę złożenia wniosku na usługi ginekologiczne przez SPZOZ, pomierniki ciepła, sprawę stypendiów, Ośrodek Zdrowia i legalizację wodomierzy. Łącznie pani Radna zgłosiła dwa wnioski i zadała siedem pytań.

Radni Paweł Zamożniewicz i Andrzej Czapski - nie zadawali pytań ani nie składali wniosków.

Radny Kazimierz Łuszczyk nie został uwzględniony z powodu wielomiesięcznej choroby.

Niektórych spraw i problemów Radni unikali niczym ognia.

Pani Przewodnicząca Katarzyna Kotołowska, ani żaden z radnych nie podjęli tematów z jednej strony trudnych  dla sprawujących władzę, a z drugiej ważnych dla  mieszkańców gminy.
 
Problemy służby zdrowia
były omawiane jedynie na posiedzeniu komisji. O tym, że jest to sprawa niezwykle istotna chyba nikogo poza radnymi przekonywać nie trzeba, tym bardziej, że dane przedstawiane przez Kierownika SPZOZ są co najmniej zatrważające. Z usług wleńskiej przychodni zrezygnowało ok 1000 osób, a każdego miesiąca robi to kolejnych 10.  To, że  blisko 20 % mieszkańców zrezygnowało z usług wleńskiej służby  zdrowia na naszych radnych  nie robi najmniejszego wrażenia i najwyraźniej aprobują taki stan rzeczy.

Kolejną nierozwiązaną od lat  sprawą jest stan  Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców. W 2009 roku Rada Miasta i Gminy poprzedniej kadencji zasiliła kasę "Gospodarki" kwotą 250 tysięcy złotych. Niemal z regularnością szwajcarskiego zegarka umarzane były zaległe podatki.  Zakład o funkcjonowaniu którego chyba wszyscy mieszkańcy Wlenia mają taką samą nie najlepszą opinię. Jego kondycja finansowa, sposób prowadzenia działalności nie był w kręgu zainteresowań Rady Gminy!

Sprawa szkoły w Pilchowicach, która w ogromnym stopniu obciąża budżet gminy, a której jak nieoficjalnie się dowiadujemy może grozić powolna, stopniowa likwidacja (być może już od tego roku), również nie była tematem żadnej z sesji!


Od blisko czterech lat w miarę regularnie uczestniczę w sesjach Rady Miasta i Gminy przysłuchując się wnioskom zapytaniom i interpelacją zgłaszanym przez Radnych. Niestety w bardzo wielu wypadkach mam wrażenie, że pytania i wnioski radnych, chociaż ważne dla mieszkańców  są w gruncie rzeczy błahe i z perspektywy Gminy jako całości mało istotne. Większość z nich to zwykłe bicie piany za którym nie idzie żadne konkretne działanie a do ich rozwiązania w zupełności wystarczyłby energiczny sołtys na wsi i burmistrz w mieście. Nie wiadomo  dlaczego „nasi wybrańcy” nie podejmują spraw o których wspomniałem powyżej. Z braku wiedzy? Ze strachu?  Niestety dużo łatwiej zamknąć usta dociekliwym mieszkańcom i zabronić im zadawania  niewygodnych pytań  na sesjach niż zabrać się za rozwiązywanie  problemów, które od lat trapią gminę.  

Czy Rada obecnej kadencji różni się czymś od poprzedniej? Wyróżniają ją dwie sprawy:
Pierwsza to Komisja Rewizyjna. Poprzednia w sprawie skarg w sposób wręcz ostentacyjny stawała po stronie Burmistrza ignorując argumenty osoby skarżącej. Komisja wyłoniona z „nowych radnych”  skargi mieszkańców stara się rozpatrywać w sposób obiektywny nie faworyzując żadnej ze stron.

Druga sprawa odróżniająca obecną Radę od swoich poprzedniczek to niemożności zabierania głosu przez mieszkańców na sesjach. Dzieje się tak za sprawą prowadzącej obrady Pani Katarzyny Kotołowskiej, która uważa, że osoby nieuprawnione (w jej opinii mieszkańcy gminy Wleń) głosu zabierać nie mogą. Chociaż ostatnio wprowadziła niewielką zmianę. Mieszkaniec, który na sesję przyjdzie po raz pierwszy będzie miał prawo do wypowiedzi! Jest  to zupełne kuriozum i ewenement (żeby nie napisać głupota) nie tylko w Polsce, ale chyba w całej Europie. Niestety taki dziwaczny sposób prowadzenia obrad oraz tematy sesji przedstawiane przez Przewodniczącą Radni w milczeniu aprobują. No bo i po co się wychylać. W 2012 roku Gmina Wleń w budżecie zapewniła środki  na diety i obsługę Rady Miasta w wysokości  123 tysięce zł. Jaka Rada taka Gmina? Czy może vice versa?Artykuł jest subiektywną oceną pracy Rady Miasta i Gminy Wleń za ostatni rok. Powstał na podstawie obserwacji  posiedzeń komisji (na BIP Miasta i Gminy Wleń brak jest protokołów z obrad komisji) oraz protokołów z XII sesji dostępnych na BIP Miasta i Gminy Wleń, rozmów z radnymi i posiadanych dokumentów. Być może macie państwo inną opinię o naszej Radzie i pracy radnych. Zapraszamy do prezentowania swoich opinii.

  M.Dral, A. Jaśkiewicz


Komentarze
Pytający Radni :D dnia stycznia 05 2012 20:21:31
Dlaczego radni tylko pytają a nie dają rozwiązań i to najlepiej min. dwóch?
Roksana dnia stycznia 05 2012 20:24:52
Ja bym chciała za pytania w pracy dostawać wynagrodzenie, niestety szef mówi, że problem jest problemem dopiero gdy dajesz rozwiązania i to najlepiej 2 :)
Komentarz dnia stycznia 05 2012 20:51:30
Takie podsumowanie jest bardzo dobre (choc moim,subiektywnym,zdaniem nieco stronnicze;) ).W każdym razie wleninfo stwarza możliwość kolektywnego (ci co mieli książeczki to wiedzą;) ) popatrzenia na ręce ludziom,których demokratycznie wybraliśmy po to żeby w naszym imieniu rządzili naszym ślicznym grajdołkiem.No i za to Wam dzięki.Że jest to w zasadzie jeden lament,który się aż nieprzyjemnie momentami czyta to inna sprawa.Jednak taka jest rzeczywistość w naszym miasteczku.Polak zawsze lubił narzekać,ale my naprawdę mamy na co.
Komentarz dnia stycznia 05 2012 21:10:58
Wartało by jednak wprowadzić zapisy typu"artykuł był edytowany: tyle i tyle razy o tej i o tej godzinie".Zmienił się podpis.Pozdrowienia dla Anty.K;).
mieszkaniec gminy dnia stycznia 05 2012 22:19:56
Jestem zachwycony aktywnością Pani Przewodniczącej Rady.
Razem z Burmistrzem pracujcie tak dalej.
Sukces murowany.
Jesteście lepsi od powodzi.
Ona robi spustoszenie, ale nie zadłuża gminy.
Jaki obecnie jest stan zadłużenia Gminy milion dwa czy więcej ?
Jan Łobocki dnia stycznia 05 2012 22:26:37
Panowie bardzo dziękuje za powyższy artykuł. Tak jak wcześniej już wielokrotnie pisałem obecny burmistrz robi co chce gdyż nasi radni za wyjątkiem Pana Marka Koczarskiego "BOJĄ" się zadawać pytań, które mogą być bardzo trudne albo wręcz niebezpieczne.
Jedynym pytaniem ,które nie będzie kłopotliwe to "odkrzaczanie".Śmiech na sali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dzisiaj mogę powiedzieć radnym z Wlenia PANI I PANOWIE RADNI DZIĘKUJE WAM NA ZGODĘ dla burmistrza Mościckiego NA WYŁĄCZANIE ŚWIATŁA W GODZ. 24-4. na terenie Wlenia(za wyjątkiem Rynku i wiosek).
Z niecierpliwością czekam na najbliższy okres przedwyborczy, gdzie gwarantuje wielu osobom, iż taka postawa odbije się na poparciu swoich wyborców!!!!!!. Nie zależnie czy jest ktoś po raz pierwszy, drugi, trzeci musi spojrzeć w lustro i sprawdzić czy widzi jeszcze swoją twarz. Co do sytuacji jaka powstała podczas obrad sesji odnośnie nie możliwości zadawania pytań przez mieszkańców, którzy przychodzili systematycznie na sesje to słowo "kuriozum" jest zbyt słabe. Nie zniżę się do tego poziomu i pozostawię to bez komentarza. Pani Kasiu co się z Panią stało, że aż tak bardzo boi się Pani nas mieszkańców na sesjach.
Sławek Osiecki dnia stycznia 05 2012 22:38:19
Co do ograniczenia zabierania głosu tylko przez "dziewiczą" publiczność, to nie ma ono podstaw prawnych. Ciekaw jestem, czy jest to pomysł autorski przewodniczącej, czy naszego doskonałego radcy prawnego? Czy mógłby ktoś z radnych o to zapytać.
Każdy więc może podnieść rękę i poprosić o głos, w czasie omawiania spraw różnych.
Zła wiadomość jest, że w indywidualnych przypadkach, przewodnicząca rady ma prawo odmówić głosu bez podania przyczyny. Jednak nie może to stać się regułą funkcjonowania rady. W końcu po to rada jest aby służyć mieszkańcom. Czasem zwykli mieszkańcy mają większą wiedzę i większe zainteresowanie problemami gminy od samych radnych.
Rada może dla porządku wprowadzić pewne ograniczenia, ale musi się to znaleźć w statucie gminy. Duże miasta wprowadzają np. obowiązek wcześniejszego informowania o chęci zabrania głosu, tak aby móc zaplanować czas. Czasem wprowadzana jest też konieczność wcześniejszego podania treści pytania i sądy utrzymują w mocy takie statuty, ale to się kłóci z logiką, bo po co wtedy ktoś z publiczności ma zabierać głos skoro pytanie zadał na piśmie? Dziwny ten nasz kraj.
mieszkaniec wlenia dnia stycznia 06 2012 02:23:22
Panie Łobocki ,mógłby pan się nie udzielać wogóle ,ponieważ Pana wypowiedzi są żenujące,wszyscy dobrze wiemy jaki Pan był jako strażnik miejski dla ludzi i tego się nie zapomina .
***************.
czart dnia stycznia 06 2012 09:09:08
Pozostają nam jeszcze trzy "chude lata" i nadzieja na rozwagę wyborców podczas następnego głosowania.
Jak czytam o tym wszystkim to od razu na myśl przychodzą mi filmy Stanisława Barei. Chociaż "te czasy" podobno minęły.
Proponuję z krzaków przy drogach zrobić misia...
Hmmm dnia stycznia 06 2012 10:09:10
Jakiego użyć słowa w przypadku pracy Maćka Rybiałka? Rozczarowanie, lenistwo, żenada ...
zawias. dnia stycznia 06 2012 10:45:21
I.Kant stwierdzil ze,wszystka wiedza pochodzi z doswiadczenia.Doswiadczenie jest produktem rozumu.Ale naszym radnym widocznie brakuje jednego i drugiego.Mysli naszych radnych siegaja jedynie do wysokosci krzakow i plaszczyzny drog.Na przyszlosc gdy bedziemy wybierali nastepnych radnych,dobrze sobie przypomniec mysl I.Kanta.
Sławek Osiecki dnia stycznia 06 2012 12:21:23
Według mnie, to radni po wybraniu powinni przechodzić odpowiednie szkolenie co do ich roli, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności. Radnym może zostać każdy, rolnik robotnik z podstawowym wykształceniem, gospodyni domowa. Jeżeli tylko poparła go odpowiednia liczba ludzi. Zostaje wybrany i wtedy...
- Eeee? Robi co mu każą, bo na niczym się nie zna.
Odnoszę wrażenie (nie bez podstawy), że większość naszych radnych uważa burmistrza za swojego szefa. Co on każe to trzeba zrobić. Jak coś źle robią ta ma prawo ich skarcić. Kiedy przewodnicząca rady jednoosobowo odrzuciła mój wniosek - co się rada ma przemęczać, przecież to i tak farsa - zadzwoniłem do niej, aby przekonać, że nie ma prawa tego robić i wniosek musi trafić do radnych. Wtedy pani Kotołowska z rozbrajającą szczerością powiedziała, że "jeżeli dogadam się z burmistrzem, to oni ten wniosek przegłosują". Naprawdę próbowałem dogadać się z burmistrzem, ale na przeszkodzie stanął ten indeks z WUMLu.
To rada jest szefem burmistrza!!! Uchwala politykę gminy i nakazuje burmistrzowi ją realizować. Kontroluje burmistrza i jednostki mu podległe!!!
Proszenie radnych o odkrzaczanie jest żenujące. Radny zwraca się bezpośrednio do drogówki. jeżeli to nie skutkuje interweniuje u burmistrza i dopiero jeżeli on nic nie robi eskaluje notoryczne niewykonywanie obowiązków na forum rady, ale wtedy powinny już być wyciągnięte konsekwencje, a nie jedynie spowodowanie, że ktoś łaskawie ruszy swoje szanowne cztery litery.
Druga sprawa - radca prawny ma w równym stopniu służyć radnym jak i burmistrzowi. nie jest on "zbrojnym ramieniem' burmistrza. Takie połajanki, jakie mieliśmy okazję oglądać na filmie, to jest po prostu wielka granda. Jeżeli radca stwierdził, że wniosek radnego ma jakieś wady prawne, to powinien był to omówić z radnym przed radą i doradzić co trzeba poprawić a nie ośmieszać na forum rady. To jest po prostu PRL!
Kolejna sprawa - Jeden z radnych wykrzyczał - "Ten pan nas straszy sądem, proszę bardzo droga otwarta, każdy ma prawo do sądu". To się prosi o szkolenie antykorupcyjne. Na wezwanie do przestrzegania prawa, radny kieruje petenta do sądu? To jest podręcznikowy przykład. Ten pan radny zapomniał, że od stycznia ubiegłego roku ponosi konsekwencje finansowe swojej działalności. Jest nagranie, kto jak głosował. Proszę mieć to na względzie.
................... dnia stycznia 06 2012 12:52:10
Bylam na ostatniej sesji i ten wasz Pan Koczarski mowi moze ale ani do ladu ani do skladu uslyszy cos miedzy szeleszczeniem papierkow po cukierkach ,ktorych zjadl calkiem sporo a potem wyrywa sie ni z gruszki ni z pietruszki i pyta nie wiadomo o co .Takich pytan to kazdy moze zadac tysiace.........
grześ dnia stycznia 06 2012 12:59:31
a może to pan Panie j23 bije pianę
grześ dnia stycznia 06 2012 13:18:28
szkoda,że brak jest prawdy w tym co Państwo Redaktorzy piszecie na tym portalu.Rozumie,że nienawiść żądzi w osobach którzy wypowiadają się ale to wyborcy zadecydowali o tych których wybrali i ich rozliczą na koniec kadencji a widocznie Pan Koczarski zajął się cukierkami a nie słyszał tego co mówił Mościcki i zadał pytanie o budżet na 2012 a nie miał pytań odnośnie informacji udzielonych przez burmistrza a taki jest ponoć porządek obrad i ponoć Kotołowska pyta''czy są jakieś pytania odnośnie informacji udzielonej przez burmistrza?Chyba muszę iść na sesję i zobaczyć jak to jest w rzeczywistści
czart dnia stycznia 06 2012 13:22:43
Idzie Grześ przez wieś, worek pasku niesie... Najpierw pisze, że brak jest prawdy. Później pisze, że musi iść zobaczyć jak to jest w rzeczywistości. Czyżby razem z piaskiem z worka wyleciał mu rozumek...
Panie Grześ dnia stycznia 06 2012 14:09:35
Oczywiście pytania Pana Koczarskiego o budżet, finansowanie przebudowy Ośrodka Zdrowia, czy Remont dopiero co oddanej Świetlicy w Nielestnie są jak najbardziej nie na miejscu. Zdecydowanie bardziej do tego gremium pasują opowieści pani Przewodniczącej o kocie "kanapowcu" znalezionym w lesie lub śmieciach sąsiadki.
Jaka Gmina Taki Kraj dnia stycznia 06 2012 14:13:38
http://www.mojegryfice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110:piosenka-samorzdowa&catid=40:artykuy-w-tabeli-na-startowej

i bez komentarza
BEZPARTYJNY dnia stycznia 06 2012 14:38:26
Gadać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzejr30;.Parafrazując tekst znanej piosenkir30;.Ale nie o gadanie tu chodzi. Jeżeli Pan pseudo redaktor tęskni za kłótniami, kwiecistym językiem, dyskusją, z której nic nie wynika to proszę sobie włączyć TVr30;.tam jest tego tyle zer30;.A na otarcie łez ostatecznie ma pan swoją gwiazdę Koczarskiego. Skoro radni nic nie mówią albo niewiele to nie znaczy ze nic nie robią, bo skąd brałyby się te zarzuty o ciągłych inwestycjach na wsir30;..?
taka gmina dnia stycznia 06 2012 14:56:08
Brawa dla rady,brawa dla burmistrza Wleń nam pięknieje,ludziom żyje się lepiej,zakład gospodarki komunalnej kwitnie,szkoła osiąga doskonałe wyniki...itd. Same sukcesy, zadowoleni mieszkańcy niczym raj na ziemi,dalej tak a finał można przewidzieć.
fans dnia stycznia 06 2012 15:37:09
Ci Radni to w ogóle porażka! Tak źle jeszcze nie było- Szef robi co chce i nikt się nawet nie odezwie!!!!Tez jestem zdania, że pan Maciej R. to **** i tyle...
@ dnia stycznia 06 2012 20:07:35
Kaśka nie przejmuj się krytyką.
Słuszną bo słuszną ale co z tego.
Za kilka lat nikt nie będzie pamiętał, że byłaś za pan brat z Mościckim, ignorując potrzeby mieszkańców Gminy Wleń.
Dzięki takiej postawie do twojego domowego budżetu wpłynęło z kasy Gminy ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych za pełnione funkcję.
I tylko to się liczy.
Kasa Kasa i jeszcze raz Kasa.
A to że gmina stoi na krawędzi totalnego rozkładu to problem mieszkańców.
Jak chcą nowego Ośrodka Zdrowia, rewitalizacji, możliwości zadania pytań burmistrzowi i Radnym na sesji to niech się przeprowadza to każdej innej gminy gdzie jest normalność.
grześ dnia stycznia 06 2012 20:32:59
dziwię się,że ktoś pod pseudo@ ocenia 'Kaśkę'jeśli ją zna na to niech się podpisze uczciwie,bo takie pisanie to tylko tchórzostwo a pan panie 23 niech przyjdzie na sesję jeśli pana nie było bo chyba ma pan jakieś dziwne z kieszeni wyjęte informacje.a Kaśka wie co robi
do grześ dnia stycznia 06 2012 20:45:18
niech się podpisze uczciwie,bo takie pisanie to tylko tchórzostwoanonim
traktor dnia stycznia 06 2012 20:47:50
Panie waldku pan się nie boi burmistrz murem za panem stoi???
Ciekawe jak długo?
Bonim dnia stycznia 06 2012 20:51:41
Odin,dwa,tri ***
Bonim dnia stycznia 06 2012 20:53:13
Zdecydowanie za dużo reguł wykluczających tam macie w "filtrze".CENZURA
@ dnia stycznia 06 2012 20:54:21
Grześ poczytaj sobie jakie obowiązki należą do przewodniczącej i kogo reprezentuję, a potem wystawiaj recenzję.
I podpisz się imieniem i nazwiskiem i nie udawaj infantylnego Grzesia.
Do grzesia dnia stycznia 06 2012 20:56:42
czytaj uważnie cały artykuł.
Radna Katarzyna Kotołowska - poruszyła cztery sprawy, z których aż trzy dotyczyły odkrzaczenia poboczy przy trasie Wleń - Pilchowice (Pogratulować skuteczności Pani Przewodniczącej).
* dnia stycznia 06 2012 21:00:53
A Rybiałek nawet zrzutki po stówce nie potrafił zorganizować ha ha ha Tylko kilkoro radnych się przyłączło ha ha ha Ważne że po sześć stówek sam bierze ha ha ha ***
mieszkaniec gminy do grzesia dnia stycznia 06 2012 21:02:54
Cytat z komentarza Grzesia:
a Kaśka wie co robi
To znaczy co wie? i co robi?, bo my mieszkańcy gminy nie wiemy?
wow dnia stycznia 06 2012 21:35:19
A radna Ewelina tyle krzyczałą, że porządek w gminie zrobi, że nawet ping-pong w goku będzie, i co??? I tylko psie kupy jej w glowie:) śmiech
mieszkanka dnia stycznia 06 2012 21:41:50
Panie Janie Łobocki. Wiemy kim pan był i kim pan jest. Pana wypowiedzi w artykółach są tak żenujace ,że wstyd je czytać . Za grosz nie ma pan szacunku dla siebie a tym bardziej dla pozostałych,
Każdy jak przeczyta pana nazwisko i imię to dostaje roztrojenia nerwowego.
Wielu mieszkańców gminy życzy panu w 2012 abyś pan zamilkł a wtedy czytelnicy będą żyli zdrowiej i się będą radowali.
obiektywny dnia stycznia 06 2012 22:02:00
Panie Janku jesteśmy odmiennego zdania od mieszkanki.
W swojej wypowiedzi jest tak żałosna jak kura podczas ulewy.
Wiadomo kogo ona (on) prezentuje.
Czym więcej krytyki pod adresem Pana osoby tym bardziej zaczynają się Pana obawiać.
A nóż nie dotrwają do końca kadencji.
Bonim dnia stycznia 06 2012 22:11:01
Proszę upszejmie redakcjie o wykasowanie mojego pierwszego wpisu gdyż teraz sie to kupy logicznie nie trzyma jak żeście zagwiazdkowali newralgiczną częśc mojej wypowiedzi.BTW,nikt z Państwa rozumiem nie ma chrapki na rządzenie Wleniem po Panu Bogusławie?O dzieki,dzieki Bogu:).
margo dnia stycznia 06 2012 22:21:09
dla mnie ta strona (wleninfo.pl) to zalążek społeczeństwa obywatelskiego, uświadamia mieszkańcom naszej gminy, że są jej podmiotem; to co -nowe- przyjmuje się czasami z trudnością, ale kropla drąży skałę :) wcześniej czy później zrozumiemy, że mamy jakieś prawa, że czegoś możemy żądać, że ktoś musi się z nami liczyć, że po to wprowadzono w życie 20 lat temu reformę samorządową, żeby ci, którzy będą ją sprawować byli bliżej lokalnych problemów i żeby szybciej dążyli do ich rozwiązywania. 20 lat to za mało dla mieszkańców gminy Wleń, aby to przyswoić, a radni to też mieszkańcy gminy, więc trudno od nich oczekiwać, że będą się różnić od pozostałych mieszkańców. Ale należy oczekiwać, że przynjmniej ci najmłodsi będą chcieli się dokształcić w zakresie spraw dotyczących działań w samorządach lokalnych. Pan Osiecki słusznie zauważył, że radni uważają burmistrza za pracodawcę i za to, że wypłaca im diety nie utrudniają mu życia. Nie wiedzą, że to oni są ważniejsi od burmistrza, bo to oni są tymi, którzy tworzą prawo lokalne w gminie a burmistrz jedynie tym, który wykonuje uchwały rady gminy, jest organem wykonawczym. To burmistrz składa ślubowanie przed radą, a nie odwrotnie. Cytat: -Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)-. Ustawę o samorządzie gminnym radni powinni czytać codziennie do poduszki, a żeby mogli się z nią zapoznać chętnie złożę się na wydrukowanie odpowiednich ilości egzemplarzy i uroczyste rozdanie na następnej sesji radnym :)
oj tam dnia stycznia 06 2012 22:25:22
Świat od tysiącleci biegnie swoim, niezmiennym biegiem, motywując jednostki ludzkie do działania takimi samymi pobudkami,Ale Ty naiwna jesteś Margarytko:).
franek dnia stycznia 06 2012 22:28:21
ta strona to jedno wielkie nieporozumienie , osoby typu pan janek ł. wogóle nie powinny sie wypoiwadać , za czasów strażnokowanie nic nie pokazli a teraz robia wielkie pretensje , naprawde Bogdan M. to swój chłop i wie jak pomóc mieszkańcom , jesli wam sie wydaje , że za kogos innego będzie lepej to sory ale nie wierze w to , pozdrwaim Franek z malinowca
obiektywny dnia stycznia 06 2012 22:51:20
I oto Franek pokazuje co wystarczy mu do szczęścia
Franek jeżeli jesteś zadowolony z rozwoju Gminy Wleń, to jesteś totalnym baranem, który oprócz pastwiska nic nie widział.
Przejedź się po ościennych gminach i porównaj z Nasza Gminą.
Przed wyjazdem proponuje Ci leki uspakajające bo różnica rozwijających się sąsiednich gmin jest zatrważająca.
Ale tak to jest
My lubimy pomarańcze, a Franek jak mu nogi śmierdzą i jeszcze jest z tego zadowolony!!!
franek do biektynywny dnia stycznia 06 2012 23:01:12
gadu gaudu ,gdac kazdy może pioprsze konkrety , jka gmina , pod warszawą , krakowem , bo jeśli chodzi o dolny slask to nasza gmnina jest na czele posród innych m wiec , a jesli smierdza ci nogi i twoje towrayzstwi to lepioej sie nie wypowiadak bo jestes mieszny , dzikuje , dowidznie !!!
radek dnia stycznia 06 2012 23:07:50
jesli nie wiecie to Bogdan za kilka lat znów burmistrzem będizie , jeśli nie wiecie to Bogdan burmistrzem będzie, bo w przypadku do was ludzi niby wielce miastaowych ,, wsiaki" go docieniaja i zobaczycie kto znow w nastepnych wyborach bedzie krolowal , bo wy wilelce miastowi potraficie tylko narzekac i wyciagac rece po swoje a robic to nie ma komu , taka prawda !!!!!!!!!!
podatnik dnia stycznia 06 2012 23:12:10
Gdy czytam komentarze o prawidłowym zarządzaniu Nasza Gminą i patrzę na otaczającą Nas rzeczywistość to przypomina mi się zasada propagandy komunizmu (sukcesu).
Idealnie odzwierciedla to obecną sytuację w Gminie.
Polska zadłużona po uszy, a ciągle Nas straszona zgniłym kapitalizmem.
Gmina Wleń zadłużona po uszy żadnych inwestycji a ciągle nieliczni propagatorzy sukcesu obecnej władzy (franek. antyk) zapewniają Nas o rozwoju Wlenia.
Panowie opamiętajcie się. To nie jest śmieszne tylko głupie.
Nie róbcie z siebie @@@@.
obiektywny dnia stycznia 06 2012 23:21:28
Czy propagatorzy rozwoju Wlenia potrafią wymienić kilka inwestycji realizowanych w Naszej Gminie.
Jaką kwotę środków unijnych pozyskano dla Gminy.
Czy wszystkie kredyty zostały już spłacone, a jeśli nie to jaki jest stan zadłużenia?
Macie Panowie okazję się wykazać i udowodnić jaki to wasz burmistrz jest urodzonym gospodarzem.
Z niecierpliwością czekam na wasze propagandowe rewelację.
do franka dnia stycznia 06 2012 23:33:19
Franek rozbawiłeś mnie do łez.
Nie jedź do Warszawy ani Krakowa.
Wystarczy że pojedziesz do gminy Jeżów Sudecki, Starej Kamienicy, Pielgrzymki, Lubomierza.
A z tymi nogami to wiesz taka przenośnia
Pomarańcze- Nasza Gmina rozwija się i my mieszkańcy to lubimy.
Ty twierdzisz, że gdy gmina Wleń rozwija się najszybciej ze wszystkich gmin dolnego śląska.
I to są te śmierdzące nogi, które tak zachwalasz.
Załapałeś?
chopen dnia stycznia 07 2012 10:04:44
Stachu głowa w dół jeszcze przyjdziesz szkoda gadac
dofranka radka ipropagatorówrozwojuWleniawostat5la dnia stycznia 07 2012 11:11:50
No i nastała grobowa cisza nie ma się czym pochwalić.
W poniedziałek przypomnę wam hasła wyborcze, które sami głosiliście
Zastanówcie się co z ich realizacją?
do grześka dnia stycznia 07 2012 11:50:03
popieram cię Kaśka nic nie robi tylko kasę, kasę. Nie interesują ją już ludzie, bo już nie rozumie ich problemów. Ona jest ponadto, dwie pensje, i nigdzie nie musi wkładać trudu, ani w urzędzie, ani w pracy zawodowej, bo wszystko łączy się w jednym. Przecież nikt nie "ruszy"pani radnej, bo jest chroniona
hj ty, z góry dnia stycznia 07 2012 15:23:32
Zauważyłem pewną zbiezność,,,, Gdyby z imienia Kasia usunąć jedną literę "i" wyszłoby k a s a. Ale nie przesadzaj,że nic nie robi, bo dzięki komu Nielestno ma taką ładną świetlicę
Pilchowice. dnia stycznia 08 2012 12:52:55
Mieszkańcy Pilchowic dziękują swoim radnym P. M. Wojdyła i P. A. Czapskiemu za tak wielkie zaangażowanie i walkę z problemami które nękają naszą miejscowość. Rada Sołecka w nagrodę powinna zakupić wam małe poduszeczki by wam było wygodniej pospać na sesji. A dieta i tak wpadnie. Macie tupet.
gosc dnia stycznia 08 2012 15:53:23
a co z marketem???jakos cicho z tym tematem.bedzie market czy nie???
Obiektywny dnia stycznia 08 2012 22:36:11
Franku , Radku, i pozostali propagatorzy rozwoju Wlenia w ostatnich pięciu latach.

Nabraliście wody w usta moje pytanie jest dalej aktualne:
- Czy potraficie wymienić kilka inwestycji realizowanych w Naszej Gminie.
Jaką kwotę środków unijnych pozyskano dla Gminy.
Czy wszystkie kredyty zostały już spłacone, a jeśli nie to jaki jest stan zadłużenia?
Macie Panowie okazję się wykazać i udowodnić jaki to wasz burmistrz jest urodzonym gospodarzem.
Z niecierpliwością czekam na wasze propagandowe rewelację.
A może pomogą wam w tym niektóre z haseł wyborczych?
Uwaga!!!
Ostrzeżenie.
Jeśli masz słabe serce nie czytaj.

W tej chwili lezy 5 mln. zlotych w gminnej szufladzie. Jest przygotowane mnostwo projektow i gmina ma mocne kontakty ze swoimi zagranicznymi partnerami po stronie czeskiej i niemieckiej. Te przygotowania kosztowaly gmine 3 lata ciezkiej pracy, ktorych ludzie, co widza tylko tyle co wlasny nos, nie sa w stanie docenic.
Mozna spodziewac sie 2 scenariuszy. Wyborcy wybiora emocjonalnie i zaglosuja na osobe mila ale niekompetentna i wszystka ta praca jest stracona. Lub wyborcy zaglosuja na kontynuacje i od razu po wyborach gmina moze skorzystac wiecej niz gminy, ktore beda dopiero organizowac nowa wladze. Przez fakt bycia natychmiast gotowym po wyborach (kontakty, projekty, 5 mln.) mozna skorzystac min. z niskich cen przetargow, bo tradycyjnie po wyborach wykonawcy maja malo pracy, z mniejszej konkurencji we wplywajacych wnioskach do Unii innych gmin, w ktorych nie glosowano na kontynuacja, i te 5 mln. kredytu uzyc jako wklad wlasny i powiekszyc ta sume 3, 4 razy. Kontynuacja bedzie wielka szansa dla przyszlosci naszej gminy.

I jeszcze raz chce powtorzyc, ze te wybory sa bardzo wazne dla przyszlosci Wlenia, tez dla wygladu miasteczka. Mamy szanse przez kontynuacje polityki wspolpracy zagranicznej obecnej kadencji uzyskac duza ilosc milionow zlotych. Wyobrazcie sobie, jak te pieniadze sa odpowiednio uzyte i jak moglby wygladac Wlen?

Inny burmistrz, obojetnie jaki swiety i dobry, bedzie musial wypracowac nowe kontakty i straci 2,3 lata. Wtedy juz nie bedzie tych transgranicznych pieniedzy w ramach projektu Cel 2007-2013.

Na dzień dzisiejszy jaka kwota zasiliła konto gminy z transgranicznej współpracy?
easy dnia stycznia 09 2012 10:16:19
JAKI JEST "KOŃ" KAŻDY WIDZI i wszelkie komentarze są tu moim zdaniem zbyteczne.
Ale chętnie poczytam co mają do powiedzenia entuzjaści obecnych KIEPSKICH, odnośnie pytań zadanych przez Obiektywny.
Monik dnia stycznia 09 2012 15:28:49
Dawno nie było tak potrzebnego społecznie artykułu.

Wszyscy narzekają na burmistrza i jego zastępcę, że panowie się lenią, że tak mało robią dla tej gminy a tu proszę, odpowiedzialność za sytuację w gminie spoczywa także na radnych. Nie, żebym chciała teraz zrzucić całą winę na radnych, nie żebym usprawiedliwiała Mościckiego czy Flura, bo daleko mi do pochlebstw w kierunku tych panów, ale radnym też się należy kop w d.
Do naszej rady weszli kandydaci z sześciu komitetów, które prezentowały bardzo zróżnicowane poglądy, radni (na ulotkach) mieli różne plany i sposoby ich realizacji, dlatego pierwszą rzeczą, która tak niezmiernie mnie dziwi jest szybka zmiana poglądów przez prawie wszystkich wybrańców. Dzień przed wyborami stali po jednej stronie a dzień po wyborach już po drugiej, nierzadko radykalnie zmieniając swoje poglądy i nastawienie. Jak tak można!

Najbardziej jestem zawiedziona moją Radną, panią Wójcik. Startowała od Kobiereckiej i wydawało się, że będzie wielkim objawieniem tej rady a tym czasem r30;. Eh szkoda gadać. Może chciałaby pani poczytać swoją ulotkę wyborczą? Zachowałam ją, mogę Pani pożyczyć?
Kolejny Kwolik tu od razu było wiadomo, że nic nie wniesie do rady. Co przez tyle lat zrobił dla ratowania komunalni? Przecież kiedyś ten zakład cieszył się dobrą opinią, ludzie mieli pracęr30;. Co zrobił dla mieszkańców mieszkań komunalnych, co zrobił dla budowy kanalizacji i wodociągów, czy remontu ulic i chodników?
W sprawie remontu ulic cieszy bardzo inicjatywa Malinowskiego, który ponoć twardo dąży do remontu ulicy Chopina (chyba, że to tylko plotki), ale pan radny zapomniał, że poza jego ulicą Chopina jest np. droga na cmentarz, która lada chwila będzie nieprzejezdna dla osobówek a i innych ważniejszych ulic i chodników w tym mieście jest więcej.
Radny Rybiałek- bez komentarza, tu naprawdę szkoda gadać
Miłym zaskoczeniem jest pan Skrobuk. Twierdziłam, że za młody, że nie potrafi, że nic nie zrobi a tu proszę, radny ma inicjatywę. Nie żebym wpadała w euforię, ale na tle pozostałych kolegów i koleżanek i mojej wcześniejszej opinii na jego temat to pogratulować i życzyć dalszego zapału do działania.
Koczarski, żałuję, że go nie znam, wyrazy uznania, byle tak dalej.
Jednak najlepiej wypadają ci ostatni Zamożniewicz i Czapski. Czy tym panom dieta na pewno się należy?
Czytając o Kotołoskiej przypominają mi się ostatnie zdjęcia z Korei Północnej czy naprawdę chce pani zatkać usta mieszkańcom? Czy tak bardzo boi się pani prawdy?
A co do krzaków to może radni zrobiliby zrzutkę na pracownika do odkrzaczania?

Częściej pokazujcie sukcesy naszych wybrańców, jest ich tak mało, że nawet ten najmniejszy warty jest upamiętnienia. Przecież, to my mieszkańcy ich opłacamy.
ProContra dnia stycznia 09 2012 18:52:16
Witam
1.Brawo Monik.
Tak wygląda właściwy komentarz. Jest wstęp, rozwinięcie, uzasadnienie i zakończenie.
Konkretnie i na temat. Z tym opłacaniem przez mieszkańców to nie jest pełna prawda.
2.Rozliczono burmistrza, sekretarza, a teraz radnych. Czas na redakcję i mieszkańców.
3.Zbanowano mnie ponownie! To było kwestią czasu, zresztą nie pierwszy raz! Dziwiłem się,
że nie skasowano moich wpisów i liczyłem się z tym w każdej chwili. Wiem, doprowadzam redaktorów do wściekłości. Podchodzę do tego bez emocji, konsekwentnie i z wyrachowaniem. Pokazałem czytelnikom, na jakiej zasadzie działa wi i tego mi nie darujecie. A n t y K.
4.Po staremu, medialana manipulacja wi została potwierdzona kolejny raz! Pozdrawiam
jajo dnia stycznia 09 2012 20:41:04
Aaaależ tu pokłady nienawiści społecznej się nagromadziły...heh:).Zamiast współczuć naszym biednym radnym, w tym że wpadli w czarną dziurę bez odwrotu takie wytyki. Oburzające...heh..;). Monik, Ciemna Strona Mocy zmieni poglądy każdemu. Nasz Lord Vader ma wszystkich głęboko, a księżniczka Leia już dawno jest owinięta wokół palucha. Już którąś kadencję z kolei zdaje się. Temu nawet nasz gminny Skywalker nie zaradzi.Zresztą zdaje się, że i jego jakieś ciemne moce dopadły bo zamilkł coś. Chyba, że nauki u Mistrza Jody za Odrą pobiera jak używać Mocy do zdobywania funduszy Federacyjnych. Ech. ja pierdziu.... w tym Wleniu to ześwirować można normalnie. Zróbta coś z tym:)
właściwy komentarz... dnia stycznia 09 2012 21:13:07
...to nie wypracowanie w szkole podstawowej, które powinno mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie...
Swoją drogą to brakuje mi komentów "tracera", lubię cięte dowcipne riposty. W przeciwieństwie do przydługawych wywodów z małą i lością sensu...
od Osieckiego i innych naiwnych dnia stycznia 10 2012 00:06:50
brutalna prawda: radni razem i osobno to tylko kwiatek do kożucha demokracji, jako amatorzy nie mają najmniejszych szans na polemikę z urzędnikami,
brak diet wyeliminowałby przynajmniej niektórych radnych.
Zamiast narzekać i biadolić - wygrajcie wybory na radnego czy burmistrza i pokażcie co potraficie
Anty K. dnia stycznia 11 2012 11:30:50
Witam
1. Wpis ProContra był moim kolejnym testem.
2. Podsumowanie Ratusza i radnych robi wleninfo. Teraz kolej na wi.
3. Jaka jesteś redakcjo? Będzie bilans i podsumowanie wi?
4. W czym red. wi przyczyniła się do polepszenia życia w Gminie?
5. Pytam wleninfo=wi, czyt. redaktorów, stawiam pytania. I co? Nic!
6. Panie Łobocki, kolejny raz pytam, kiedy rusza referendum? Kiedy?
7. Gdzie będzie można znaleźć tę słynną już księgę wpisu?
8. Panie Osiecki, unika pan mojego konkretnego pytania. Gdzie ta lista POPków?
9. Żaden człowiek nie jest dla mnie wrogiem i nie czuję do nikogo nienawiści.
10. Oj, niektórym nie zaszkodził by powrót do podstawówki!
11. Brytyjska gazeta, tabloid, istniała 168 lat! Padła w 2011 roku! Dlaczego?
12. j23 i Marek, gdzie Wasza odwaga? Magiczna czwórka!
13. Przypominam, odpowiadam tylko na prawidłowo napisany nick!
Pozdrawiam
Niezależny Anty K. ©
Sławek Osiecki dnia stycznia 11 2012 15:14:20
Gdzie ta lista POPków?

Proszę nie mylić mnie z "biurem informacji partyjnej". Na pańskie pytanie odpowiedział burmistrz na sesji rady - proszę się zwrócić do niego. Ma lepsze informacje. Nie chciałbym kogoś pominąć ;) Mógłby mieć potem pretensje ;)
Może pan dla przykładu napisać wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
http://www.wlen.pl/userfiles/_007_3682.pdf
Anty K. dnia stycznia 12 2012 17:18:43
Witam
1.Panie Sławek Osiecki, ależ Pan się wije. Jest to żenujące jak Pan kręcisz! To nie jest odpowiedź na moje pytanie! Nie muszę składać takiego wniosku. Posiadam coś, czego Pan nie ma. Pozwoli Pan, przypomnę fragment pańskiego wpisu z 28.12.11, godz:21:09:13 ; cyt:
,,..dysponuję prawie wszystkimi rejestrami POP we Wleniu. Mogę opublikować i dowie się Pan/..,,
2.To w czym problem tę listę opublikować? Pełną listę: Sanatorium, Szkoła, Leśny Dwór, Ratusz, dawny ZGM, POM, PGR, OSP, MO, ORMO, GOK, Bank, GS, Poczta, PKP, Winiarnia, Wodociągi, Kino, Energetyka, Nadleśnictwo, RUCH, PTTK i Pogoń Wleń. Prywaciarzy też; zegarmistrz, szewc, malarze, tartak, fryzjer, itd. Oczywiście nie wolno pominąć radnych oraz tych co pracowali w J.G. i Lwówku Śl.
3. Andrzej i Marek Panu pomogą. Marek ma na swojej stronie całą listę komisarzy, przewodniczących, naczelników i burmistrzów. Pan Janek też coś dorzuci. Andrzej z pewnością wie więcej.
Panowie, do roboty i pokażcie to wszystkim! Zróbcie odrębny news i zakończymy temat honorowo.
4. Marku, nazwiska Laszczyk, Ganuszewicz, Syrociak, Segiet, coś tutaj się nie zgadza.
5. Czytelnicy już mogą sobie porównać fotki i listę z Pogoni oraz listę wierchuszki Marka.
6. Pokolenie 31 powinno się dowiedzieć.
7. A redakcja milczy! Strach Was obleciał? Wyprowadźcie mnie z błędu.
Pozdrawiam
Niezależny Anty K. ©
Sławek Osiecki dnia stycznia 12 2012 17:54:19
Panie niezależny inaczej komisarzu do spraw wrednej propagandy Anty cośtam. Teraz umiejętnie jak dobry NKWDzista wykręcił pan kota ogonem, że to nie burmistrz się wił tylko ja. Wypowiedź, którą cytuje pan w kawałku, była odpowiedzią na pańską próbę podważenia mojej wiarygodności, że ja niby obrażam radnych mówiąc, że jest wśród nich przynajmniej 3 towarzyszy. Teraz burmistrz powiedział, że jest ich 6ciu, więc ja już niczego nie muszę udowadniać i nie mam przyjemności z panem więcej dyskutować, bo do betonowej łepetyny nic nie dociera.
Życzę dalszego dobrego samopoczucia.
Sławek Osiecki dnia stycznia 12 2012 18:03:34
A to tak dla poprawienia humoru...
czart dnia stycznia 12 2012 18:17:51
Zastanawiam się co ma piernik do wiatraka.
A prościej co ma lista jakichś POP (cóż to jest?) do wykazu działań rady miejskiej w ostatnim roku?
Przypomina mi to typowe mydlenie oczu i próbę odciągnięcia "wzroku" od głównego tematu.
W żaden sposób nie wnosi nic do tematu. Gdyby chociaż był to jakiś jeden przykład konstruktywnego działania rady...
Na przykład, czy te krzaczory tak wnioskowane zostały w końcu wycięte???
Bo w czasach kryzysu, które ja pamiętam, oczy mydlono przynajmniej pozytywnymi akcentami.
Na przykład: Właśnie do portu w Gdyni wpłynął kontenerowiec z pomarańczami.
pytanie dnia stycznia 12 2012 19:17:18
A dlaczego sesje rady Kotoloska przeniosła na godzinę 10.00 czy nie po to by mieszkańcy nie przeszkadzali w "pracy"?
oszukani mieszkańcy Gminy dnia stycznia 12 2012 20:35:17
DO ANTYKA COŚ TAM MOŚTAM

Jak długo będziemy czekali na potwierdzenie realizacji haseł wyborczych:


W tej chwili lezy 5 mln. zlotych w gminnej szufladzie. Jest przygotowane mnostwo projektow i gmina ma mocne kontakty ze swoimi zagranicznymi partnerami po stronie czeskiej i niemieckiej. Te przygotowania kosztowaly gmine 3 lata ciezkiej pracy, ktorych ludzie, co widza tylko tyle co wlasny nos, nie sa w stanie docenic.
Mozna spodziewac sie 2 scenariuszy. Wyborcy wybiora emocjonalnie i zaglosuja na osobe mila ale niekompetentna i wszystka ta praca jest stracona. Lub wyborcy zaglosuja na kontynuacje i od razu po wyborach gmina moze skorzystac wiecej niz gminy, ktore beda dopiero organizowac nowa wladze. Przez fakt bycia natychmiast gotowym po wyborach (kontakty, projekty, 5 mln.) mozna skorzystac min. z niskich cen przetargow, bo tradycyjnie po wyborach wykonawcy maja malo pracy, z mniejszej konkurencji we wplywajacych wnioskach do Unii innych gmin, w ktorych nie glosowano na kontynuacja, i te 5 mln. kredytu uzyc jako wklad wlasny i powiekszyc ta sume 3, 4 razy. Kontynuacja bedzie wielka szansa dla przyszlosci naszej gminy.

I jeszcze raz chce powtorzyc, ze te wybory sa bardzo wazne dla przyszlosci Wlenia, tez dla wygladu miasteczka. Mamy szanse przez kontynuacje polityki wspolpracy zagranicznej obecnej kadencji uzyskac duza ilosc milionow zlotych. Wyobrazcie sobie, jak te pieniadze sa odpowiednio uzyte i jak moglby wygladac Wlen?

Inny burmistrz, obojetnie jaki swiety i dobry, bedzie musial wypracowac nowe kontakty i straci 2,3 lata. Wtedy juz nie bedzie tych transgranicznych pieniedzy w ramach projektu Cel 2007-2013.

Halo halo macie problem z realizacją swoich wyborczych postulatów!
grafoman dnia stycznia 12 2012 20:45:58
Oj biada nam, biada.
Cóż to za rada?
~ dnia stycznia 13 2012 11:59:09
http://w844.wrzuta.pl/audio/6xCkhUMSgSF/kabaret_starszych_panow_-_taka_gmina
Anty K. dnia stycznia 14 2012 00:15:19
Witam
1.Sławek Osiecki, to jest pańska interpretacja. Mówiłem, aby Pan zachował ostrożność.
Gdy brakuje argumentów, zaczyna Pan obrzucać obelgami bez zastanowienia. Nie, ta kopia mnie nie zadowala! Pytanie jest takie proste! Dobrze, że sobie Pan poprawił humor. Właśnie dlatego, że jestem całkowicie niezależny i nikt mi gęby nie zamknie! Nie odpuszczę.
2. czart, nie rżnij głupa. Ma związek i to wielki, przede wszystkim z mieszkańcami tegoż grajdołka. Dzisiaj też mamy kryzys w niektórych umysłach, a tamta epoka odeszła.
Pozdrawiam
Niezależny Anty K. ©
obiektywny dnia stycznia 14 2012 19:05:40
Ty niezależny a uzależniony rusz swoje szare komórki jeśli w ogóle je masz i pochwal się osiągnięciami obecnej władzy.
Co z realizacją postulatów które głosiłeś!!!

W tej chwili lezy 5 mln. zlotych w gminnej szufladzie. Jest przygotowane mnostwo projektow i gmina ma mocne kontakty ze swoimi zagranicznymi partnerami po stronie czeskiej i niemieckiej. Te przygotowania kosztowaly gmine 3 lata ciezkiej pracy, ktorych ludzie, co widza tylko tyle co wlasny nos, nie sa w stanie docenic.
Mozna spodziewac sie 2 scenariuszy. Wyborcy wybiora emocjonalnie i zaglosuja na osobe mila ale niekompetentna i wszystka ta praca jest stracona. Lub wyborcy zaglosuja na kontynuacje i od razu po wyborach gmina moze skorzystac wiecej niz gminy, ktore beda dopiero organizowac nowa wladze. Przez fakt bycia natychmiast gotowym po wyborach (kontakty, projekty, 5 mln.) mozna skorzystac min. z niskich cen przetargow, bo tradycyjnie po wyborach wykonawcy maja malo pracy, z mniejszej konkurencji we wplywajacych wnioskach do Unii innych gmin, w ktorych nie glosowano na kontynuacja, i te 5 mln. kredytu uzyc jako wklad wlasny i powiekszyc ta sume 3, 4 razy. Kontynuacja bedzie wielka szansa dla przyszlosci naszej gminy.

I jeszcze raz chce powtorzyc, ze te wybory sa bardzo wazne dla przyszlosci Wlenia, tez dla wygladu miasteczka. Mamy szanse przez kontynuacje polityki wspolpracy zagranicznej obecnej kadencji uzyskac duza ilosc milionow zlotych. Wyobrazcie sobie, jak te pieniadze sa odpowiednio uzyte i jak moglby wygladac Wlen?

Inny burmistrz, obojetnie jaki swiety i dobry, bedzie musial wypracowac nowe kontakty i straci 2,3 lata. Wtedy juz nie bedzie tych transgranicznych pieniedzy w ramach projektu Cel 2007-2013.
Tylko zrób to porządnie , ze wstępem, rozwinięciem, uzasadnieniem i zakończeniem.
!!! dnia stycznia 14 2012 19:12:26
Panie Sławku
Podziwiam Pana za cierpliwość, ale czy nie szkoda Panu czasu na dyskusję z nicością (Anty coś tam)
Dodaj komentarz
Nick:3 + 3:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Statystyka
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla Wlenia

XVII Memoriał im Michała Fludra
XVII Memoriał im Michała Fludra
XVII Memoriał im Michała Fludra - Biegi Szkolne


j23214 weeks
Administrator483 weeks
tender483 weeks
jasiek483 weeks
admin484 weeks
gisia485 weeks
jordan486 weeks
enisia486 weeks
lekul486 weeks
Maskonp486 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16906288 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.