wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
DEBATA NA TEMAT LINII KOLEJOWEJ JELENIA GÓRA - WLEŃ - LWÓWEK ŚLĄSKI.
Miejskie
W piątek, 17 marca 2017 roku w Lwówku Śląskim odbyła się nadzwyczajna sesja połączonych rad: Powiatu Lwóweckiego, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń. Tematem tego pierwszego w historii tak wyjątkowego spotkania była przyszłość linii kolejowej 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego oraz możliwość skomunikowania Lwówka Śl. ze Złotoryją poprzez rewitalizację linii 284.
Do udziału w debacie Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego zaprosił wielu gości – parlamentarzystów, samorządowców, kolejarzy – jednak większość z nich nie skorzystała z zaproszenia. Pojawili się Ci najważniejsi dla sprawy, a wśród nich: Pani Zofia Czernow - Poseł na Sejm RP, Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Agnieszka Zakęś - Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWD, Piotr Malepszak - Członek Zarządu Kolei Dolnośląskich, Dariusz Kolubka - Dyrektor Linii Kolejowych w Wałbrzychu, Robert Pawłowski - Burmistrz Miasta Złotoryja. W debacie udział wzięli także Burmistrz i Wiceburmistrz Lwówka Śląskiego, naczelnicy wydziałów oraz pracownicy lwóweckiego magistratu i Starostwa a także sołtysi sołectw. Natomiast na debatę nie przybył Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, ani jego zastępca – Sekretarz Wlenia.


Jeszcze przed sesją zapytałem Pana Daniela Koko Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego, jakie nadzieje wiąże z dzisiejszą debatą?
Liczę na przychylność tych najważniejszych: PKP PLK i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, bo w ich rękach jest bardzo dużo, no i na przychylność i pomoc parlamentarzystów, żeby wzięli tę linię pod uwagę i potraktowali ją jako priorytet, bo jest ona bardzo ważną sprawą dla naszych miejscowości i całego powiatu lwóweckiego. – mówił Pan Daniel Koko, który jest zagorzałym zwolennikiem rewitalizacji linii z Jeleniej Góry do Lwówka Śl. i dalej do Złotoryi – Widzę to w trzech aspektach. Po pierwsze ta linia kolejowa jest taką kluczową osią rozwoju dla powiatu i to nie tylko lwóweckiego, ale też części pow. jeleniogórskiego, bolesławieckiego, czy złotoryjskiego. Po drugie przy dzisiejszym stanie tak zanieczyszczonego środowiska, to ta linia może odbarczyć, odciążyć transport samochodowy. I po trzecie – chyba najważniejsze – to, że mieszkańcy z mniejszych miejscowości będą mieli lepszy kontakt i możliwość komunikowania się z tymi większymi ośrodkami jak chociażby Wrocław, Legnica, czy Zgorzelec.


Duże nadzieje z tą debatą wiązała także Pani Krystyna Piotrowicz, Radna Rady Powiatu Lwóweckiego: – Oczekuję porozumienia wszystkich zainteresowanych stron i wsparcia naszych parlamentarzystów, bo nasz region jest tak odsuwany. Oczekuję dzisiaj na rzeczowe i konkretne decyzje, łącznie z finansowymi deklaracjami. – mówiła Pani Piotrowicz.


Potrzeba rewitalizacji tej linii jest ewidentna, bo to w znaczący sposób ożywi ten teren – mówi w rozmowie z Markiem Dral (Lwówecki.info) Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa DolnośląskiegoJa od dłuższego czasu prowadzę rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dotyczące m.in. tej trasy, bo te olbrzymie pieniądze, które są, 67 miliardów złotych na kolej w Polsce, moim zdaniem wykorzystanie ich głównie przez PLK jest zagrożone, dlatego też ponawiam propozycję mówiącą o tym, że część tych linii możemy przejąć, jako Województwo i sięgnąć po środki unijne, natomiast wkład własny musimy mieć zabezpieczony z budżetu państwa, czy to z funduszu kolejowego czy innych środków. – dodaje Pan Marszałek Przybylski, który wyjaśnia także, iż już w ubiegłym roku linia kolejowa 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego została wpisana na listę linii regionalnych, które UMWD chce przejąć i modernizować.


W obecnej chwili infrastruktura kolejowa na linii z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego jest w rękach PKP PLK, natomiast przewozy na niej wykonują Koleje Dolnośląskie, które to przewozy są dofinansowywane z budżetu województwa. Przejęcie tej linii przez UMWD i pozyskanie środków na jej modernizację to tak naprawdę jedyna szansa na jej ożywienie. Wówczas, zamiast komunikacji zastępczej, czy wlekącego się w ślimaczym tępie szynobusu moglibyśmy podróżować z prędkościami rzędu 60-80 km/h. Oznaczałoby to dojazd z Lwówka Śl. do Jeleniej Góry w ok. 40 minut. A to jest już czas konkurencyjny dla transportu kołowego. Kolej to nie tylko przewozy pasażerskie (dojazd do szkoły, pracy, czy przejazdy turystyczne), ale to także przewozy towarowe. Dziś wiele osób zgadzało się z tym, iż modernizacja tych dwóch linii to szansa na ożywienie czy to przemysłu, czy wydobycia, a tym samym ożywienie regionu i znaczne wpływy do lokalnych budżetów.

Na sesji padły pomysły, konkretne deklaracje i kwoty. Jednak jak się szybko okazało, każda ze stron ma inny pomysł na modernizację kolei i inne wyliczenia.

Piotr Malepszak – Członek Zarządu Kolei Dolnośląskich, który przez ostatnie lata był związany z PKP PLK, gdzie zajmował się racjonalnym podejściem do potrzeb i dostosowywaniem zakresu robót do praktycznych potrzeb transportu wyjaśniał, iż z jego wyliczeń wynika, że zmodernizowanie linii 283 do stanu umożliwiającego poruszanie się po niej szynobusami z prędkościami 60-80 km/h to kwota nie większa niż 30 milionów złotych. Zaznaczał on przy tym, iż jego zdaniem musi nastąpić tu wymiana całej infrastruktury, jednak nie koniecznie na nową. Piotr Malepszak proponował, aby na linii z Jel. Góry do Lwówka Śl. wykorzystać materiały z rozbiórki linii o wysokich prędkościach (120 km/h), które są obecnie modernizowane i na których nawierzchnie torowe są wymieniane na nowe.  


 

 
Dariusz Kolubka – Dyrektor Linii Kolejowych w Wałbrzychu  wyjaśniał, iż PLK nie może faworyzować jednego z przewoźników i do wszystkich musi podchodzić w taki sam sposób, tak więc nie ma możliwości remontu tej linii za kwotę 30 mln złotych, gdyż wówczas pozwalałoby to tylko szynobusom na rozwijanie znacznych prędkości, a reszta przewoźników, w tym pociągi towarowe nadal musiałby jeździć z prędkościami 20 km/h. Zdaniem dyrektora Kolubka koszt modernizacji tej linii kształtuje się na poziomie czterokrotnie większym – ok. 120 mln. zł.
 
Obszerną prezentację na piątkowe spotkanie przygotował Robert Pawłowski – Burmistrz Miasta Złotoryja, na której wstępie zwrócił uwagę, że mówiąc o zrównoważonym rozwoju naszego województwa, należy mówić o zrównoważony rozwój całego obszaru. - Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju pomyśleć trzeba o tych regionach, które są wykluczone komunikacyjnie a do takiego regiony z pewnością należy ten obszar pomiędzy Złotoryją, Lwówkiem Śl. a Jelenią Górą. – mówił Burmistrz Pawłowski, który podkreślał konieczność modernizacji obu tych linii jednocześnie, gdyż jego zdaniem tylko wówczas region będzie się mógł rozwijać.

Pani Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP
mówiła, iż linią z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego zajmuje się od kilku lat, w tym czasie złożyła w Sejmie wiele interpelacji. Pani Poseł wspomina, iż w odpowiedziach otrzymywała informacje, że kwoty potrzebne na modernizację tej linii, to kwoty ok. 70 mln. złotych.
Pani Poseł Czernow jednoznacznie zadeklarowała dalszą chęć pomocy. Oczekuje jednak na konkretne propozycje, w którym kierunku PLK i Zarząd Województwa chce zmierzać.


Marcin Fluder – Starostwa Lwówecki zabierając głos zaznaczył, iż nie wypowiada się jako starosta, a jako mieszkaniec gminy Wleń i jako tamtejszy radny w Radzie Powiatu Lwóweckiego. Pan Fluder zwrócił uwagę, iż zaledwie jedna piąta mieszkańców gminy Wleń pracuje na miejscu, a cztery piąte dojeżdżają do pracy do Jeleniej Góry, czy Lwówka Śląskiego. To właśnie dla mieszkańców samego Wlenia, jak i miejscowości leżących przy trasie kolejowej, jak Nielestno, Pilchowice, czy Marczów transport kolejowy jest szansą na szybką i sprawną komunikację. Pan Fluder zaapelował jednocześnie do Marszałka o pomoc.
 
Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego otwarcie zadeklarował chęć przejęcia od PLK-i linii 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i starania o pozyskanie środków na jej szybką modernizację. Marszałek zaznaczył jednak, że przejmie tę linię, tylko pod warunkiem zagwarantowania przez Ministerstwo Infrastruktury środków z funduszu kolejowego na wkład własny w jej modernizację. W tej sprawie Marszałek Przybylski pod koniec marca br. będzie rozmawiał w Ministerstwie.

Agnieszka Zakęś - Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWD wyjaśniła, iż zamiarem województwa po modernizacji tej linii jest zorganizowanie na niej ośmiu par pociągów pasażerskich, czyli ośmiu pociągów dziennie z Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry i ośmiu z powrotem. 


Niestety, linia 284 z Lwówka Śl. do Złotoryi nie jest na razie brana pod uwagę, aczkolwiek najprawdopodobniej zostanie wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Na zakończenie ponad trzygodzinnej debaty radni: Rady Powiatu Lwóweckiego, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń podjęli uchwały w sprawie konieczności rewitalizacji linii kolejowych z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i dalej z Lwówka Śl. do Złotoryi.

Marek Dral Cieszę się, iż po wielu latach marazmu i postępującej degradacji Kolei Doliny Bobru udało się zorganizować tę debatę. Sporo nadziei wiążę z deklaracjami Marszałka w sprawie przejęcia tej linii i jej szybkiej modernizacji. Deklarowane przez Panią Zakęś osiem par pociągów w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców i turystów. Moje obawy budzi tylko pomysł wykorzystania na tej linii materiałów z demontażu tras o wysokich prędkościach, bo jak się wszyscy zgodzili, tylko szynobusy mogłyby rozwijać większe prędkości a pozostałe przewozy dalej byłyby wykonywane z minimalną prędkością. Niemniej trzymam kciuki za negocjacje Pana Marszałka Przybylskiego w Ministerstwie.

O wyniku negocjacji z pewnością Państwa poinformujemy.


MAREK DRAL - LWOWECKI.INFO


Komentarze
Don dnia marca 19 2017 10:39:58
Brawa dla władz Wlenia jsk zwykle pokazali co ich interesuje ,a nie pewnie Strażnik Miejski musiał pilnować sklepu i nie miał ich kto zawieść a wystarczyło pojechać PKP.
Zły dnia marca 19 2017 11:21:53
Wudz ranny pod czas wojny z mediami
Dobry dnia marca 19 2017 11:56:58
Wygląda na to, że Gminę Wleń reprezentował jedynie pan Marcin. Brawo panie Marcinie.
Marcin Fluder w Muzycznym Radio dnia marca 19 2017 12:57:06
www.muzyczneradio.com.pl/18295,wiadomosci,co-dalej-z-linia-kolejowa-z-jeleniej-gory-do-lwowka-slaskiego.html
do Dobry dnia marca 19 2017 15:46:18
Za co brawo? To jego praca i obowiązek brac udział w takich debatach...
Niedlugo będziemy niektórym dziękować, że w ogóle przychodzą do pracy
Dobry dnia marca 19 2017 16:02:02
Obecnemu płacimy, dajemy podwyżki i co? Nawet zastepcy nie pofatygował! Mają wszystko wiesz gdzie.
Wodzu dnia marca 19 2017 16:49:43
Zych rozpoczął wojnę z lokalnymi mediami, wojnę w której tylko on traci i sam nastawia portale przeciwko sobie, a tu nieco w cieniu rośnie mu konkurent! Nie wróże Zychowi powodzenia. Pan Fluder bardzo mądrze wypowiedział się jako mieszkaniec i w imieniu mieszkańców. Pełna profeska. Zych nawet zastępcy nie wysłał na debatę zupełna amatorszczyzna!
Pecet dnia marca 19 2017 17:20:31
Nie będąc zwolennikiem Mościckiego to p.Fluder tym razem mnie zaskoczył pozytywnie. Mając wybór lepszy on od Zycha...
ktosia dnia marca 19 2017 18:56:39
Trzeba się było panie burmistrzu wić jak wąż i do wszystkich uśmiechać, a nie dać sprowokować. Panie Marcinie gratuluję wystapienia :)
Mati dnia marca 19 2017 19:57:25
Wydaje mi się mieć osobe z Wlenia w dodatku skromny młody i z takim nazwiskiem to błąd że nie jest Burmistrzem
zwlenia dnia marca 19 2017 20:01:26
A czym to zasłużył się starosta Fluder,którego wybrali mieszkańcy Wlenia i gminy,poza tym wystąpieniem w radiu,ludzie nie przesadzajcie w końcu za coś bierze kasę i to nie małą.Ponoć pan starosta jest bardzo aktywny na wsiach,nie wiem jakie tam ma osiągnięcia?
heheh dnia marca 19 2017 20:07:18
Zych się wykrwawi na wojnie z lwoweckim i wleninfo a Fluder zgarnie wygrana. Stawiam 27:1!
Don dnia marca 19 2017 20:08:59
Jest młody i na pewno za sprawami Wlenia i okolic dajcie mu szanse a nie władza na wymianke miedzy kilkoma osobami i Strażnikiem Miejskim na czele
do Wodzu dnia marca 19 2017 21:01:03
W pełni się z tobą zgadzam. Uważam że Zych ma już na tyle dużo przeciwników, że nawet nei powinien myśleć o starcie w wyborach no chyba że w Płakowicach. Temu panu już dziękuję
Bogusław dnia marca 20 2017 11:31:54
Przyjdzie pierwotny właściciel i kolej będzie hulać jak ta lala. Wtedy wszystkim będzie się opłacać.
Stary chop. dnia marca 20 2017 15:28:54
Trasę rowerowa zróbcie i wszyscy będą latać. Stare baby i chopy tez. :D. No i pipiduwy by odzyly bo zamorzni mieszczanie by je przemierzali, odwiedzali i podziwiali 😎😃😁
Don dnia marca 20 2017 18:06:22
Wydaje mi się że chodzi o sam fakt gdzie Burmistrz ma sprawe koleji i wlenia skoro nikogo nie wysłał do lwówka . wykoleił sie przy tym no i przy inym też
Do Don dnia marca 20 2017 20:00:18
Jakbyś był bardziej zainteresowany to właśnie Burmistrz rozpoczął walkę o kolej. Już od dłuższego czasu poświęcił wiele czasu by doszło do takiej debaty. A,że był w szpitalu to nie życz nikomu złego, bo jutro sam możesz potrzebować pomocy, a wtedy kolejni komentujący oplują Ciebie jadem
Anonimowy dnia marca 20 2017 20:40:32
Przestań, Twój komentarz nie przedstawia stanowiska tego portalu więc zaraz będzie usunięty. :)
Pecet dnia marca 20 2017 20:53:48
Burmistrz tylko dużo opowiadał o przywróceniu pociągów w kampanii wyborczej. Po podwyżce nie ma sensu juz się starać:)
Do Don dnia marca 20 2017 22:04:09
Masz przyjacielu zero pojęcia o gruntach kolejowych.... inicjatywa którą lobbujesz jest możliwa ale 20 lat po zamknięciu linii. Zamknięciu- nie zawieszeniu przewozów bo to w terminologii PKP dwa różne pojęcia. Obecny stan prawny linii 283 wskazuje że jest to linia czynna. Jest ona pod zarządem PKP PLK czyli narodowego zarządcy infrastruktury. co oznacza że w każdej chwili może zostać wykorzystana przez przewoźników kolejowych.

Także swoje teorie dotyczące budowy ścieżki włóż między książki biblioteczki bo czas ku temu niezmiernie daleki.

A teraz coś od siebie. Uważam że ta linia ma sens. Tak ma. Jeśli tylko w jej remont się raz zainwestuje konkretne pieniądze to inwestycja się zwróci. Rzeczowo mówił o tym podczas konferencji Burmistrz Miasta Złotoryja. Nie stosować półśrodków zrobić to jeden jedyny raz i reaktywować w relacji Legnica- Złotoryja- Lwówek Śl.- Jelenia Góra.

To rozwiązanie otwiera nas na świat bardziej niż rowery. A w celu jak to mówisz przyjacielu obudzenia wioch przez Was wielkich mieszczan, można wybudować ścieżkę rowerową.... np czarnym szlakiem. I wcale nie trzeba likwidować do tego celu Perły jaką jest Kolej Doliny Bobru
Don dnia marca 20 2017 22:17:13
Nie wysłanie nikogo z władzy Wlenia nie wiem jak inaczej nazwać ok mam nadzieje że się myle jak dla mnie to że nikt nie został wysłany to wina Burmistrza i tylko to rozpatruje . jeśli nie mam racji to przepraszam
Do Don dnia marca 20 2017 23:10:36
Nie wysylanie nikogo z wladzy............czlowieku co Ty piszesz cala rada była na debacie, a o wszystkim decyduje rada ,a nie Burmistrz
Do pecet dnia marca 20 2017 23:16:34
Idz do Burmistrza zamiast siedzieć przed komputerem i dowiedz się szczegółów zamiast pisać dyrdymaly. Zawsze ktos coś zacznie robić,a potem pojawiają się ojcowie sukcesu,a takich to zawsze wielu było we Wleniu, tylko się nie pamięta tych prawdziwych.
Don dnia marca 21 2017 00:07:39
Na debacie nie było Burmistrza ani jego zastepcy ok Burmistrz był w szpitalu a reprezentował jego stanowisko ? bo nie wiem Pan Fluder zabrał głos nie jako reprezentant Burmistrza wiec kto?
Don dnia marca 21 2017 00:10:54
Jeśli Burmistrz nie decyduje to faktycznie po co wogule piszą że go nie było ,po co miał by być skoro nie dycyduje
Mati dnia marca 21 2017 08:43:46
Czyli radni byli ale po co skoro nie brali głosu
Pecet dnia marca 21 2017 13:59:06
Hmmm więc co takiego zrobił burmistrz ws. trasy kolejowej?
Min dnia marca 21 2017 16:34:33
A co zrobił? może ktoś opisze jego zasługi co do koleji
STOP stagnacja...i się zatrzymała...we Wleniu dnia marca 21 2017 17:58:18
Niestety,niezła wpadka. Jedna z flagowych bajeczek Burmistrza z kampanii się materializuje a tu klapa Pana Zycha brak. Skoro był w szpitalu to ok. zycze powrotu do zdrowia bo to jest najważniejsze,ale za co bierze kase sekretarz? Pogonić lenia do roboty!!
= dnia marca 21 2017 18:26:07
Ludzie we Wleniu od kilkunastu dobrych lat ,żaden burmistrz ani rada nie wykazywali zbytnio zaangażowania w to aby pozostała czynna linia kolejowa Jelenia -Lwówek Śl. Oczywiście gadanie, gadanie obiecywanie to prawda było w kampanii wyborczej tej i poprzedniej. Nawet padł pomysł aby kupić podkłady kolejowe,,,,,,, no i na tym się skończyło.
Gdy rozleje się mleko trudno z powrotem wlać je do butelki i tak jest z dyskusją o linii kolejowej. Każda władza widzi swoje plany i nie zawsze widzi tych "MALUŚKICH"
Wleń nie jest i nie będzie aglomeracją, która na terenie Dolnego Śląska mogłaby mieć jakieś wielkie "EGO"
Dla znających sprawy samorządowe przykładem wspierania takich małych gmin, miasteczek jest partnerstwo metropolitalne, które odtwarza właśnie linie kolejowe zamknięte kilkanaście lat temu z myślą o szybkim przemieszczaniu się osób do pracy, szkoły ,na zakupy czy w celu turystycznym. Z taką myślą powstała Pomorska Kolej Metropolitalna. Niech burmistrzowie , wójtowie , prezydenci wszystkich miasta z dawnego województwa jeleniogórskiego, legnickiego zobaczą jak działać dla dobra mieszkańców -wyborców.
Tak tak wybory za dwa lata i ciekawe co wówczas będziecie obiecywać??? czy znów będą kolędy po domach???a może jeszcze coś innego?????
Don dnia marca 21 2017 19:29:20
Super podsumowanie w końcu !!!!!!!
Dodaj komentarz
Nick:3 + 1:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Statystyka
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla Wlenia

Wleń - Pobiedna
Wleń - Pobiedna
Wleń - Pobiedna


j23216 weeks
Administrator484 weeks
tender484 weeks
jasiek485 weeks
admin486 weeks
gisia487 weeks
jordan488 weeks
enisia488 weeks
lekul488 weeks
Maskonp488 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16938051 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.