wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
Jak Gmina Wleń pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój. Porównaj z sąsiadami.
Miejskie

Od 12 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. W tym czasie do samorządów szerokim strumieniem płyną środki unijne. Oprócz pieniędzy z „Brukseli” lokalne władze mają także możliwości aplikowania o środki krajowe, czy to z Ministerstwa, Województwa, UMWD, czy innych źródeł.
Kilka tygodni temu informowaliśmy jak w ostatnim czasie z pozyskiwaniem środków zewnętrznych poradzili sobie włodarze Lwówka Śląskiego i Gryfowa Śląskiego.

Przypomnijmy:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 10 kwietnia 2016 złożyła 19 wniosków o środki zewnętrzne, z czego pozytywną opinię uzyskało 9 wniosków. Kwota jaką w tym okresie udało się pozyskać to: 2.758.561,42 zł.

Gmina i Miasto Gryfów Śląski w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 20 kwietnia 2016 roku złożył 14 wniosków o środki zewnętrzne, z czego pozytywną opinię uzyskało 8 wniosków. Kwota jaką w tym okresie udało się pozyskać to: 2.230.450,31 zł.

Za namową czytelników zwróciliśmy się do Burmistrzów: Wlenia, Lubomierza i Mirska z tymi samymi pytaniami:
„Ile wniosków o środki zewnętrzne złożyła Gmina w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 maja 2016 roku?
Ile (w złotych) środków zewnętrznych udało się w tym okresie pozyskać oraz na jakie programy (proszę o wymienienie ich nazw)?”

Poniżej informacje otrzymane od Burmistrzów poszczególnych gmin:

Gmina Lubomierz

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 10 maja 2016 roku Gmina Lubomierz wykonała wydatków inwestycyjnych oraz wydatków związanych z remontami na kwotę 3.855.502,99 zł. Zostały złożone 32 wnioski o środki zewnętrzne na kwotę 4.693.942,19 zł. Natomiast gmina w wyżej wymienionym okresie pozyskała 2.686.450,24 zł środków zewnętrznych z tego:

nazwa kwota w złotych
UMWD - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olesznej Podgórskiej 0,64 km
 134.400, 00
UMWD - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławnej 0,35 km
 73.500, 00
UMWD - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olesznej Podgórskiej 0,63 km
 158.760, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont drogi w miejscowości Wojciechów 0,35 km
 157.871, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Oleszna Podgórska 0,3 km
 111.723, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont dachu na budynku internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu – III etap
 151.985, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pławnej kwota
 231.211, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Oleszna Podgórska nr dz.608/4
 450.000, 00
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Program dożywiania
189.000, 00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycją muzealną w Lubomierzu
 147.397,92
Bank Gospodarstwa Krajowego - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa fragmentu istniejącego budynku dworca kolejowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny
 192.194,68
Bank Gospodarstwa Krajowego - Odbudowa wraz z przebudową budynku mieszkalnego Plac Wolności 8 w Lubomierzu
 216.938,54
Ministerstwo Finansów refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
 56.490,86
Powszechny Zakład Ubezpieczeń - zakup i montaż monitoringu
 1.000, 00
Powszechny Zakład Ubezpieczeń – realizacja imprezy kulturalnej
 2.500, 00
Ministerstwo Finansów - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
 10.000, 00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Budowa sieci kanalizacji ul. Sportowa w Lubomierzu wraz z budową sieci wodociągowej
 251.563,25
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubomierz
 15.299,99
UMWD - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubomierzu
 80.258, 00
UMWD Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Budowa placu zabaw  w Wojciechowie
 16.070, 00
UMWD Odnowa Dolnośląskiej Wsi – Budowa placu zabaw w Pokrzywniku i Olesznej Podgórskiej
 27.438, 00
Dolnośląska Federacja Sportu – Program Umiem pływać
 7.500, 00
Dolnośląska Federacja Sportu – Program Junior Sport
 3.349, 00


Gmina Wleń

W okresie od 01.01.2015 do 10.05.2016 Gmina Wleń złożyła około 40 wniosków o środki zewnętrzne W okresie od 01.01.2015 do 10.05.2016 Gmina Wleń pozyskała ze środków zewnętrznych kwotę 2.555.766,43 zł, z tego:

 nazwa kwota w złotych
Środki z prewencji PZU
  2.353,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Kanalizacja prawobrzeżnej części Wlenia oraz Bystrzycy)
 1.473.166,74
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Remont Ratusza Miejskiego we Wleniu)
 328.748,12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Modernizacja i remont świetlicy w Bełczynie)
 150.242,52
Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (800-lecie Wlenia)
 44.310,01
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Przebudowa strony www Gminy Wleń)
 14.268,80
Ministerstwo Finansów (rezerwa części subwencji ogólnej)
 35.250,00
Ministerstwo Finansów (zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego)
 43.862,15
 UMWD (Dolnośląskie Stokrotki)
 3.761,00
 UMWD (Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzyżowcu)
 208.950,00
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (usuwanie azbestu z Gminy Wleń)
  29.813,12
 Powiatowy Urząd Pracy (PEFRON wyposażenie stanowiska pracy)
 40.000,00
 UMWD (zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wleń)
 85.000,00
 Ministerstwo Sportu i Turystyki (Budowa bieżni szkolnej)
 50.000,00
 Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Promocja walorów sportowych i turystycznych Gminy Wleń)
  17.823,97
 Wojewoda Dolnośląski (wyposażenie Sali Ślubów)
 9.217,00
 Kino za rogiem
 15.000,00
 

Gmina Mirsk

Gmina Mirsk złożyła 21 wniosków o przyznanie środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach różnych programów i projektów, z których pozyskała kwotę 765.758,19 zł, z tego:

nazwa kwota w złotych
Przebudowa drogi gminnej nr 112703D w Mirsku w kilometrażu od 0+000 do 2+386 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 266.117,00
Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 250 i 251 w Kwieciszowicach w kilometrażu 0+000 do 0+185 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 47.226,00
Przebudowa drogi dojazdowej nr 590 w Gierczynie w kilometrażu od 0+000 do 0+213 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) w kwocie
 48.545,00
Przebudowa drogi dojazdowej nr 513 w Gierczynie w kilometrażu od 0+000 do 0+190 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 43.227,00
Przebudowa drogi dojazdowej nr 318 w Krobicy w kilometrażu od 0+000 do 0+146 (powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
 55.302,00
Projekt „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy udziale środków UE w kwocie
 24.828,97
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grudzy
 24.969,00
„Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Woj. Dolnośląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przy udziale środków UE
 ok. 45.000,00
„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w sołectwie Krobica” ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
 150.000,00
„Lokalny Animator Sportu”
 18.000,00
„Narodowy Program Czytelnictwa”
 24.000,00
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirsk”
 10.714,25MAREK DRAL: LWÓWECKI INFO
Komentarze
dd dnia czerwca 10 2016 21:58:15
Wleń lepszy od Gryfowa i Mirska ;)
mieszkaniec dnia czerwca 10 2016 22:15:31
A ile srodkow zawdzięczamy obecnej władzy???
PROBLEM dnia czerwca 10 2016 22:39:50
Jeżeli odliczymy środki na kanalizaję pozyskane przez Mościckiego 1.473.166,74 zł środki na remont ratusza też pozyskane przez Mościckiego 328.748,12 zł i jeszcze 800lecie Wlenia 44.310,01 zł (też za Moscickiego) to wychodzi cała mizeria tego co zrobił Zych! Odpisując od zadeklarowanych przez Zycha 2.555.766,43 to co pozyskał Mościcki r11; 184 .6224,86 zł pozostaje zaledwie 709. 541zł pozyskanych przez Zycha.

To przy porównywalnym wielkością Lubomierzu śmiech i żenada!
Problem..bis dnia czerwca 11 2016 07:36:16
Jeszce modernizacja i remont świetlicy w Bełczynie też środki pozyskane przez MOŚCICKIEGO !!
Wilma dnia czerwca 11 2016 09:37:24
A teraz proszę się udać do Lubomierza, Mirska i Gryfowa, żeby sprawdzić, jak te miejscowości wyglądają i porównać z wizerunkiem Wlenia. Nie ilość pozyskanych środków się liczy, a efektywność ich wykorzystania.

No i ciekawe, jak to wygląda "na tle" całego województwa...
heh do PROBLEM dnia czerwca 11 2016 11:04:21
Nie chcę nikogo bronić ale trzeba sobie zadać pytanie: Ile środków w pozostałych gminach pochodzi z poprzedniej kadencji?
ja dnia czerwca 11 2016 11:54:27
Z tego co kojarzę w tamtych gminach burmistrzowie ciągną drugą kadencję więc wszystko jest ich zasługą w przeciwieństwie do Wlenia.We Wleniu...
czytający portal dnia czerwca 11 2016 17:03:52
Panie redaktorze proszę o precyzyjną odpowiedź.Ile gmina Wleń złożyła wniosków. Nie ma takiego określenia jak prawie 40? jest 30,31,38,39, albo 40!!! Po drugie szczytem chamstwa jest pisanie dzisiaj i podawanie, że z programu na 800 lecie Wlenia, które było w 2014r. pozyskano jakieś pieniądze a wykazuje się je teraz w 2016r. Proszę sprecyzować jaki to jubileusz był w okresie 01.01.2015.10.05.2016r.????? i na co te pieniądze przeznaczono.
Najbardziej kuriozalnym jest zapis o remoncie ratusza. Przecież to za poprzedniego burmistrza wykonano remont a więc to poprzednicy przygotowali cały projekt z zabezpieczeniem finansowym. Może się mylę to proszę mnie wyprowadzić z błędnego toku rozumowania.
Tak ma wyglądać
"STOP STAGNACJI"
To bardzo dziękuje za mydlenie.
*** dnia czerwca 11 2016 19:14:02
Poprzednicy zamek, drogi,świetlice, kanalizację,obecni stokrotki, stanowisko pracy z pfronu kino za rogiem napracowal się burmistrz przeciw stagnacji
ala dnia czerwca 13 2016 08:15:50
Dlaczego ratusz jest tak często remontowany?
ktoś dnia czerwca 13 2016 08:18:34
Kiedy drogi we Wleniu i po co obwodnica jak autobusy nadal niszczą ulice?
do Czytający portal dnia czerwca 13 2016 20:47:41
chyba: Panie redaktorze Dral, bo info jest z lwóweckiego
malec dnia czerwca 13 2016 20:53:53
w Lubomierzu naliczyłem 6 wyremontowanych i przebudowanych dróg, w naszej gminie tylko jedna i to jeszcze, żeby ta główna we Wleniu, albo chociaż ta przy Ośrodku Zdrowia, ale nie, u nas tylko jedna i to ta donikąd, z której niewiele osób korzysta, taki zarządzający (manager) jak nasz burmistrz, w żadnej firmie długo by miejsca nie zagrzał
józek dnia czerwca 13 2016 21:26:00
A może Pan redaktor wystąpi z wnioskiem o informację publiczną do Gminy Wleń o podanie dat złożenia wniosków?
Dodaj komentarz
Nick:5 + 1:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Statystyka
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla Wlenia

Turniej 2013
Turniej 2013
Turniej 2013


j23215 weeks
Administrator484 weeks
tender484 weeks
jasiek484 weeks
admin485 weeks
gisia486 weeks
jordan487 weeks
enisia487 weeks
lekul487 weeks
Maskonp487 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16920571 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.