wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
Co dalej z ośrodkiem zdrowia
Miejskie

Co dalej z ośrodkiem zdrowiaOferta SPZOZ we Wleniu na usługi ginekologiczne w tutejszej przychodni została odrzucona przez NFZ, ponieważ oferent (wleński SPZOZ) poświadczył nieprawdę w ankiecie konkursowej oraz oświadczeniu! Tak wynika z informacji uzyskanej od pani Joanny Mierzwińskiej z Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


To już blisko trzy lata jak we Wleniu funkcjonuje nowy Ośrodek Zdrowia. Jego oficjalne otwarcie miało miejsce 06 maja 2013 roku. Władze gminy wybudowały obiekt, dostosowany do wszelkich norm i standardów. Założenie było takie, aby we wleńskiej przychodni przyjmował lekarz pediatra, internista, stomatolog i ginekolog, mówiło się nawet o możliwościach przyjmowania pacjentów przez innych specjalistów. Plany były ambitne, zweryfikowała je rzeczywistość.

W ośrodku przyjmuje pediatra, internista i stomatolog. Najbardziej dokuczliwy dla mieszkanek Wlenia jest brak ginekologa. Władze gminy od początku 2015 roku zabiegają w NFZ-cie o kontrakt. W lutym ubiegłego roku Burmistrz Artur Zych wraz z Posłem Wojciechem Zubowskim i Radnym Markiem Dral spotkali się z panią Wiolettą Niemiec, Dyrektor DOW NFZ, która zapewniła, że przeanalizuje sprawę utraty kontraktu na Ginekologa przez wleński SP ZOZ, a jednocześnie postara się, aby w 2015 roku taki Konkurs (w którym będzie mógł brać udział Wleń) ogłosić.

Nie jest również tajemnicą, iż z wleńskiej placówki odpływają pacjenci, którzy wybierają leczenie w Jeleniej Górze, Jeżowie Sudeckim, czy Lwówku Śląskim. Spadek liczby pacjentów i brak specjalistów, czyli stan obecny i przyszłość Ośrodka Zdrowia we Wleniu były tematem spotkania kierownictwa i pracowników SP ZOZ z Burmistrzem i Radnymi. Spotkanie odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 roku.

Spotkanie było bardzo burzliwe, jednak w mojej ocenie nie przyniosło pożądanego efektu. Kierownictwo wleńskiej placówki nie widzi bowiem konieczności zmian. Mimo przedstawianych im różnych propozycji, nie dostrzegają konieczności wyjścia do pacjenta. – mówi Radny Marek Dral. Ponadto w trakcie ponad godzinnego spotkania Czesław Romaniuk Kierownik SPZOZ we Wleniu, nie uznał za stosowne, aby poinformować Burmistrza i Radnych o fakcie odrzucenia przez NFZ oferty złożonej w konkursie na prowadzenie „Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Położnictwa i Ginekologii oraz pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego”, mówiąc w skrócie przyjmowania we Wleniu przez ginekologa. Nie poinformował także o powodach tego odrzucenia. – dodaje radny Dral.
 
Zgodnie z obietnicą pani Wioletty Niemiec, Dyrektor DOW NFZ, Fundusz ogłosił Konkurs na świadczenie usług ginekologicznych. Ośrodek Zdrowia we Wleniu złożył ofertę, jednak została ona odrzucona przez NFZ. Informację o tym Kierownik SPZOZ we Wleniu otrzymał już 12 listopada 2015 roku. O powody takiej decyzji zapytaliśmy panią Joannę Mierzwińską, Rzecznika Prasowego, Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w odpowiedzi pani rzecznik wyjaśnia:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każda placówka opieki zdrowotnej może starać się o kontrakt z NFZ pod warunkiem, że złoży ofertę do ogłoszonego postępowania konkursowego oraz spełni wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w tak zwanym koszyku świadczeń gwarantowanych.

W przypadku konkursu ogłoszonego na udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni ginekologiczno-położniczej we Wleniu oferta została odrzucona ponieważ oferent poświadczył nieprawdę w ankiecie konkursowej oraz oświadczeniu potwierdzając fakt posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. Komisja konkursowa sprawdzając w Księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego, wg stanu na dzień złożenia oferty, stwierdziła brak wpisu potwierdzającego występowanie w strukturze SPZOZ we Wleniu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji poradni ginekologiczno-położniczej. Tym samym Komisja Konkursowa stwierdziła poświadczenie nieprawdy w ankiecie  oraz oświadczeniu oferenta, dodatkowo brak wpisu w Księdze rejestrowej oznaczało, że placówka nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach, nie posiada gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. 
W uzupełnieniu dodam, że od 1 stycznia 2015 roku posiadanie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji poradni ginekologiczno-położniczej jest warunkiem obowiązkowym dla podmiotów wykonywujących działalność leczniczą, które chcą leczyć pacjentów na NFZ.


Radny Marek Dral
Zwróciłem się także z zapytaniem do biura Wojewody Dolnośląskiego, które potwierdza, iż według rejestru SPZOZ we Wleniu nie posiada gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. 
 
Michał Woźnica, z Biura Prasowego Wojewody Dolnośląskiego (dnia 26.01.2016r):
W księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu (nr księgi rejestrowej 000000001759 W-02) nie ma wpisu dotyczącego gabinetu diagnostyczno-zabiegowego dla poradni ginekologiczno-położniczej.

Radny Marek Dral
O odrzuceniu przez NFZ wniosku złożonego przez SP ZOZ we Wleniu dowiedziałem się dopiero po Świętach Bożego Narodzenia (2015r.). Złożyłem wówczas wniosek, prośbę o  wyjaśnienia.
 
Kierownik SP ZOZ we Wleniu, lek.
med. Czesław Romaniuk
Odnosząc się do przyczyn odrzucenia wniosku informuję, że w odpowiedzi NFZ zarzucona zostało nam dostarczenie nieprawidłowych informacji oraz niespełnienie wymaganych warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 (Dz.U.poz.1413) szczegóły w odpowiedzi z NFZ.
Informuję, iż wszystkie dane jakie podaliśmy we wniosku zgodne są z prawdą i przedstawione zostały z najlepszymi intencjami spełnienia wymaganych warunków. Przedstawiony w uzasadnieniu zarzut nieposiadania przez nas gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji wydaje się być dla nas niezrozumiały, gdyż posiadamy oczywiście taki gabinet co zostało ujęte w ankiecie wniosku. Nieujęcie tego w części wniosku dotyczącej listy zasobów i słownika sprzętu wynikało ze zrozumienia, że gabinet jako całość trudno zaliczyć do pojęcia kategorii sprzętu.
Informuję, że natychmiast po otrzymaniu (12.11.2015r) decyzji odmownej wystąpiłem z wnioskiem o rozpisanie konkursu dodatkowego (13.11.2015), mając nadzieję, że tylko z powodu formalnych została odrzucona nasza wcześniejsza oferta przygotowana przez p. W. Konewczyńską i p. Cz. Romaniuka.


fot. Ośrodek Zdrowia we Wleniu,

Radny Marek DralJestem zdziwiony postawą Kierownika SPZOZ i jego twierdzeniem, że w ofercie podana została prawda. Ponadto, dlaczego Pan Kierownik nie odwołał się od decyzji NFZ-tu?
Przeprowadziłem w tej sprawie rozmowę telefoniczną z panią Joanną Mierzwińską, DOW NFZ, która potwierdza, iż placówka nie odwołała się od decyzji: "Placówka dostała uzasadnienie odrzucenia oferty i nie odwołała się od tej decyzji" – mówi pani rzecznik
.

Ponadto Pani Rzecznik DOW NFZ w odpowiedzi przekazanej do redakcji Lwówecki.info wyjaśnia:
Po spełnieniu warunków formalno-prawnych oraz wszystkich warunków wymaganych w przepisach nic nie stoi na przeszkodzie, żeby placówka medyczna wystąpiła jeszcze raz do dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o przeprowadzenie konkursu uzupełniającego.

W dniu 13 listopada, Kierownik SPZOZ we Wleniu skierował do NFZ-tu „Wniosek o konkurs uzupełniający”:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń kod. Świadczeniodawcy:340120 zwraca się ponownie z prośbą o rozpisanie konkursu uzupełniającego na rok 2015 i lata następne dla gminy Wleń w temacie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie Położnictwa i Ginekologii, Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony z 02.1450.001.02.”

Radny Marek Dral Cieszy mnie fakt, iż wniosek ponownie został złożony, być może w tym roku NFZ znajdzie wolne środki i rozpisze Konkurs pod wleński ośrodek zdrowia. Martwi mnie jednak, dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostały poprawione wpisy w księdze Wojewody, przecież ponowne składanie wniosku z „bykami” nie ma sensu?! Czy ktoś nad tym panuje?

Co dalej z wleńską służbą zdrowia? W chwili obecnej przygotowana została ankieta, w której mieszkańcy mogą się wypowiedzieć, czy oczekują zmian i w jakim zakresie. Po przeanalizowaniu Państwa oczekiwań mają zostać podjęte decyzje.  


autor: Marek DralRadny Marek Dral - W związku z wykonywanym mandatem Radnego uprzejmie zwracam się z przypomnieniem do wszystkich Państwa z mojego okręgu wyborczego (ulica Jana Pawła II) o możliwości zgłaszania spraw, problemów i zadań będących w zakresie obowiązków Gminy Wleń. Jako Państwa reprezentant w Radzie z możliwością składania interpelacji, skarg i wniosków do Burmistrza, chętnie przedstawię wszelkie Państwa postulaty. e-mail: redakcja (at) lwowecki.info tel.: 887 606 206


Komentarze
tak dnia stycznia 29 2016 17:34:28
Ignorancja zarządzających
Jan Łobocki dnia stycznia 29 2016 18:22:17
Trudno znaleźć słowa na odpowiedź naszego kierownika przychodni na stanowisko pracownika biura prasowego Wojewody Dolnośląskiego. Alb prowadzę przychodnię (ZOZ) i jest wpisana do rejestru z odpowiednimi gabinetami tj. je mam i wpisuje albo nie i kropka!! Jest to tak oczywiste jak to czy kierowca posiada kategorię A czy B i jeździ pojazdami na które trzeba mieć uprawnienia CE. Panie kierowniku wiele już powstało nietypowych sytuacji, które mają bardzo nie przyjemne skutki w stosunku do personelu, gdyż szczytem bezradności było nie wystąpienie w czasie o sfinansowanie budowy przychodni ze środków unijnych. Dobrze wszyscy mieszkańcy we Wleniu wiedzą ,że takiego braku specjalistów jak teraz to nawet w latach 1980-2000 nie było. Trudno trzeba podjąć przez burmistrza Wlenia stanowcze kroki służbowe i wyciągnąć stosowne wnioski wobec osób odpowiedzialnych ze ten stan jaki jest obecnie.Czas skończyć ze sentymentami, chyba,że będzie powtórka taka jak z KZOM sztuczne utrzymywanie aż do całkowitego upadku czyli wypisania się znacznej większości pacjentów, a co za sobą to niesie to chyba wszyscy zatrudnieni wiedzą.
xyz dnia stycznia 29 2016 22:05:05
trzeba puscic swinska grype ona wykonczy osrodek w ogole to poco utrzymywac cos co juz jet w agoni ludzie sa bardziej rozumni niz wladza w tej instytucji bo masowo odchodza
Łomonsow dnia stycznia 29 2016 22:11:36
Najlepszy jest stomatolog. I pani pomagierka. Dawno tam nie byłem, to nie wiem czy ten dreamteam jeszcze studzi zbyt gorące po dezynfekcji narzędzia pod kranówą. Czad:).
do łomonosow dnia stycznia 29 2016 22:53:23
Chyba nie ma dreamteamu,ale pan stomatolog ksywa "rzeźnik" i pani stomatolog są.Oboje palący i nie myjący rąk po paleniu papierosów przed ośrodkiem.Miły odór dla niepalących.Lepiej się nie oddzywać wtedy-pamiętaj przyszedłeś z NFZ,możesz nie wyjść.
asdf dnia stycznia 30 2016 10:06:31
Akurat pan stomatolog, ksywa 'rzeźnik' świadczy bardzo dobre usługi. Niestety minusem jest to, że ma brak w sprzęcie i medykamentach. Czasami musiałam czekać z wizytą kilka tygodni, aby braki zostały uzupełnione i dentysta mógł wyleczyć mojego zęba. Bądź po prostu musiałam się udać do niego prywatnie. Nie widzą mi się czarne plomby, które w niektórych gabinetach dentystycznych są już białe i na NFZ. Aha, nie wiem co to za mit z niemyciem rąk, bo nigdy nie widziałam, aby ktoś ich nie mył przed grzebaniem w mojej buzi.
Wilma do asdf dnia stycznia 30 2016 13:20:18
Pan stomatolog, ksywa "rzeźnik", nadal życzy sobie ekstra opłatę za znieczulenie, które u innych dentystów jest w standardzie gratis? I nadal opiernicza pacjentów niewybrednymi słowy? :)))

Co do pani stomatolog, to wysoce utalentowana osoba: niszczy uzębienie w ekspresowym tempie.
ja dnia stycznia 30 2016 15:49:36
Taa opiernicza dalej.Standardowe"po co CI znieczulenie??To chwila tylko"Wali na ty jak do swoich.Jak wyrywasz to znieczulenie darmo,inne przypadki płatne (około 20PLN).A i w prywatnym gabinecie tekst"tylko mi nie zemdlej hahaha" sam słyszałem u tego pana.
.. dnia stycznia 30 2016 17:17:53
Kiedy ta pani stomatolog robiła mi kanałówke bez znieczulenia to zrezygnowałem z dentysty tutaj. A jeszcze dawniej jak mi robiła innego zęba i poprosilem o znieczulenie to kazała placic 15 zl za cos co mi sie za darmo nalezy!! Bezczelne!! Wole jechać do jeleniej i tam miec pewnosc że znieczulenie dostane za darmo i leczenie bedzie bezbolesne a Pani stomatolog bedzie miła, nie bedzie robiła łaski, że przychodze do niej z chorym zębem. Aha i smrodu papierochów tez tam wdychac nie musze..
??? dnia stycznia 30 2016 19:29:14
Dobre pytanie,czy ktoś nad tym panuje?Czy sprawa kontraktu na ginekologię "rozejdzie się po kościach"i co dalej z ośrodkiem zdrowia?
Wilma dnia stycznia 30 2016 20:56:35
Ja też jeżdżę do dentystki w Jeleniej. Tam się czuję człowiekiem, nie jeleniem. ;)
asdf dnia stycznia 31 2016 10:49:12
Nikt mnie nigdy nie 'opierniczał', widocznie miał ku temu powody, skoro ciebie 'opierniczyl'. Jedynie odradzam pania 'dentystke', bo faktycznie potrafi spierniczyc zeby w ekspresowym tempie.
gnom dnia stycznia 31 2016 16:17:33
Łóżko na zdjęciu to jakiś eksponat muzealny? Ta przychodnia to jeszcze w budowie,bo tak to wygląda na zdjęciu powyżej?
Do gnom dnia lutego 01 2016 11:05:53
Jeszcze w budowie,ma być wieża dobudowana w której będą gabinety
Dodaj komentarz
Nick:2 + 1:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Statystyka
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla Wlenia

WIECZÓR TRZECH KRÓLI
WIECZÓR TRZECH KRÓLI
WIECZÓR TRZECH KRÓLI


j23216 weeks
Administrator484 weeks
tender484 weeks
jasiek485 weeks
admin486 weeks
gisia487 weeks
jordan488 weeks
enisia488 weeks
lekul488 weeks
Maskonp488 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16938298 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.