wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
JAKA BYŁAŚ RADO? Czyli subiektywne podsumowanie kadencji.
MiejskieCztery lata temu z nowo wybraną Radą Miasta wiązaliśmy ogromne nadzieje. Wiele osób wierzyło, że nowi radni, pan Koczarski, pan Birulo, pan Rybiałek, pan Markowski, "młodzi"- pani Wójcik i pan Skrobuk wniosą do pracy tego gremium dynamizm i chęć zmian. Czy ta rada sprostała wyzwaniom wobec których stanęła?

Radni, pani Przewodnicząca Kotołowska bardzo szybko pokazali, że idea samorządności jest im  obca. Chyba po raz pierwszy w powojennej historii Wlenia radni zabronili na sesjach zabierania głosu przez mieszkańców  gminy. Co ciekawe żaden z radnych nie zaprotestował przeciwko tej decyzji zgodnie ją aprobując.

Kolejnym „osiągnięciem” tej rady był kompletny chaos przy wdrażaniu ustawy śmieciowej. Przypomnę, że Rada Miasta uchwaliła niewykonalne w praktyce prawo, które po opublikowaniu w dzienniku urzędowym zaczęło obowiązywać na terenie gminy, a które potem ze wstydem trzeba było zmienić.
PISAŁEM O TYM:
DEKLARACJA = BUBEL = KOMPROMITACJA RADY MIASTA !

Przy biernej postawie wszystkich radnych doszło do ogromnego zadłużenia i niegospodarności w KZOM. W wyniku czego Zakład Komunalny został zlikwidowany, a kilkaset tysięcy złotych długu obciążyło konto gminy. Mimo, że od likwidacji minęło  ponad pół roku rada nadal nie podjęła decyzji o zagospodarowania terenu i budynków po Zakładzie.

Jedną z najbardziej kuriozalnych decyzji radnych było podjęcie uchwały o podwyżkach cen wody i ścieków w 2013 roku. Rada Miasta wysłuchała informację prezesa IZER na temat przejęcia KZOM, w tym gospodarki wodno ściekowej. Następnie na wniosek burmistrza Bogdana Mościckiego przyjęła  nowe wyższe taryfy cen wody i ścieków przedstawione przez dyrektora KZOM, obciążając mieszkańców dodatkowymi kosztami. Zaledwie trzy miesiące później pierwszego stycznia decyzją Burmistrza woda i ścieki zostały przekazana do ZUK Izery w Lubomierzu, który stał się faktycznym beneficjentem podwyżek cen wody uchwalonych przez radnych.
Tłumacząc bardzo dosadnie G.... zostaje we Wleniu, kasa płynie do Lubomierza.Czym zajmowali się Radni na sesjach? Jakie problemy poruszali?

Wszystkie wypowiedzi zamieszczone poniżej zostały zebrane z protokołów z ostatnich dwóch lat. Większość spraw zgłaszanych przez radnych można załatwić na przysłowiowy „telefon”. Smutne jest to, że żaden z radnych nawet nie próbował wyegzekwować rozwiązania problemów, które zgłaszał na sesji, a odpowiedzi Burmistrza w pełni satysfakcjonowały pytającego. Dlatego pytania na przykład o remont ulicy Chopina, przepustów w Łupkach przewijały się na kolejnych sesjach, a przedmiot interwencji  pozostawał niezałatwiony. Pytania o koszt sterylizacji kotów w gminie mogą śmieszyć, ale „sorry taką mamy Radę”

Ciekawostką jest to, że chyba wszystkie punkty sesji dotyczące zaciągnięcia kredytów, inwestycji i zmian w budżecie łączy jeden charakterystyczny zwrot:

Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały”.  Katarzyna Kotołowska

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń

Została wybrana do  Rady Miasta z listy Burmistrza Mościckiego. W radzie zasiada 8 lat.
Przez ostatnie dwa lata nie zabrała głosu na sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących mieszkańców.


Stanisław Mikulicz
Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Wleń.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy Burmistrza Mościckiego. W radzie zasiada 8 lat.

Zgłosił problem  przepustu na drodze Bystrzyca - Przeździedza, a także
wygłosił opinię, że gmina podejmuje się nowych, wcześniej nie przewidywanych   inwestycji do których trzeba dopłacać, a planowane od lat remonty ciągle pozostają  niewykonane. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego dla drugiej grupy odbiorców wzrost taryfy za wodę wynosi aż 25%.Waldemar Birulo

Członek Rady W radzie zasiada 4 lata.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pani Iwony Kobiereckiej.

Zapytał czy policja może wpłynąć na Rejon Dróg Powiatowych w kwestii  uprzątnięcia piasku oraz załatania dziur. Oznajmił, że od ubiegłego roku nic się nie dzieje w Łupkach w kwestii uregulowania strumienia za schroniskiem , drogi koło Wosia, barierki przy drodze powiatowej i nie są pomalowane przejście dla pieszych. Droga w Modrzewiu w kierunku Czernicy jest już całkowicie nieprzejezdna. Zgłosił  problem  ciągle niewykonanych  remontów dróg w Łupkach .  po raz kolejny wystąpił  z zapytaniem  odnośnie   wyremontowania przepustów na strumyku w Łupkach. Droga do Tarczyna grozi całkowitym zarośnięciem, powtórnie poruszył sprawę uszkodzonego przepustu w Łupkach, a także drogi w Modrzewiu na którą wyrzucono, lecz nie ułożono wielkie płyty.


Andrzej Czapski


Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy Burmistrza Mościckiego.

Przez ostatnie dwa lata nie zabrał głosu na sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących mieszkańców.


Marek Koczarski

Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pana Artura Zycha.

Zapytał o drogę dojazdową do pałacu we Wleniu.  Zapytał kto zajmuję się wycinką gałęzi na terenie miasta i zwrócił uwagę na brak jakichkolwiek zabezpieczeń terenu robót i samych robotników .Zwrócił się da radnych o podjęcie uchwały w sprawie zakazu sprzedaży terenu i budynku po kościele ewangelickim i pozostawienie tego obiektu do zagospodarowania przez gminę. Zapytał o plany remontowe na ulicy Piastowskiej. Zadał pytanie odnośnie oświetlenia w Strzyżowcu. Poprosił o informację w kwestii dalszego istnienia i   funkcjonowania Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu. zgłosił konieczność zamontowania progu zwalniającego na ulicy przy
szkole. Poinformował o osuwających   się   kamieniach na drodze na zaporę   Pilchowicką. Przypomniał o konieczności naprawienia ogrodzenia ujęcia wody koło cmentarza komunalnego  i zapytał  jaką kwotą gmina dofinansowała sterylizację kotów. Powiedział, że opłata abonamentowa jest przeznaczona na zakup liczników i zapytał jaka kwota została wykorzystana na ten cel.  Zwrócił się o wyjaśnienie   szczegółów umowy dotyczącej przekazania
wody i ścieków dla spółki Izery. Zwrócił się o wyjaśnienie problemu z remontem drogi z Tarczyna do Bystrzycy, który był zgłaszany wcześniej przez pana Osieckiego. Zapytał o krawężniki na ulicy Piastowskiej, wizję lokalną drogi zgłaszanej przez pana Osieckiego oraz czynności  podjęte w sprawie wyceny majątku po likwidowanym zakładzie budżetowym. Zapytał co się dzieje w sprawie terenu po KZOM o zabezpieczenie terenu wokół remontowanego ratusza na czas obchodów jubileuszu miasta,  jaka   jest   ściągalność   należności   mieszkańców   pozostałych   po
zlikwidowanym KZOM.Stanisław Kwolik

Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pana Bogdana Szeffsa

Zadał pytanie dotyczące braku postępu w pracach przy wykończeniu terenu wokół budynku   ośrodka zdrowia. Zapytał dlaczego w rewitalizowanym   budynku na  ul. Kościuszki we Wleniu, który w całości jest własnością gminy, wymieniono okna na korytarzu, a w mieszkaniach już nie. Zakomunikował, że sanepid zwrócił uwagę na porzucone wycięte wierzby przy ujęciu wody w Kleczy.


Zbigniew Lebiedź

Członek Rady.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy burmistrza Bogdana Mościckiego.

Zasugerował, aby  w sytuacji nasilających się kradzieży na wsiach uczulić
mieszkańców, aby wykazywali większą dbałość w zabezpieczaniu swojego majątku, a także zwracali uwagę na obce pojazdy poruszające się po wsiach, zwrócił się z propozycją , aby Powiatowa Komenda Straży Pożarnej zmobilizowała firmy kominiarskie do przeprowadzania przeglądu i czyszczenia kominów, skierował dwa postulaty o dyrektora KZOM we Wleniu. Jeden dotyczy uporządkowania placu przy wodociągach na górze, a drugi to usunięcie kamienia z dachu budynku naprzeciw urzędu, który zagraża  bezpieczeństwu przechodniów. Zasygnalizował konieczności przypomnienia starostwu o zaniedbaniach w utrzymaniu dróg, apelował, że pisma wysłane przez komisję gospodarki ze wskazaniem usterek i pilnych prac drogowych  nadal pozostają bez jakiegokolwiek odzewu.Stanisław Malinowski
Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pana Bogdana Szeffsa.

Zwrócił się z pytaniem do Pana Starosty dlaczego finansowanie
obwodnicy wleńskiej przez powiat i gminę jest w podobnej wysokości skoro jest to inwestycja powiatowa. Zapytał   kiedy  ruszą   pracy  remontowe   ulicy   Chopina   i   na   ulicy Winiogórskiej. Również mieszkańcy ulicy Skarpowej naciskają na szybkie wyremontowanie drogi, gdyż jest bardzo zdewastowana. Zapytał o remonty   ulicy Winiogórskiej , Skarpowej i Chopina we Wleniu. Poinformował o bałaganie pozostawionym po wycince krzewów przy torach. Zapytał jakie są zamiary w stosunku do budynku kolejowego na ulicy Chopina we Wleniu. Zwrócił uwagę,  że od strony  nowej  obwodnicy     należy usunąć zgromadzone śmieci , a także rozwiązać problem znajdującego się tam i bardzo widocznego rejonu  spotkań osób spożywających alkohol. Pobocze obwodnice jest bardzo zanieczyszczone odchodami psów, zapytał kiedy rozpoczną się prace remontowe na ulicy Chopina. zapytał kiedy rozpoczną się prace remontowe na ulicy Chopina. Zapytał do kogo należy zwracać się w kwestii utrzymania porządku na ulicach miasta.Łukasz Markowski
Członek Rady. W radzie zasiada 2 lata.

Poinformował, że przepływ wody pod  mostem w Marczowie blokuje ogromne drzewo.
 Spytał  kiedy zostanie przeprowadzone obkaszanie i odkrzaczanie dróg. Po wczorajszym deszczu droga od Mazurków znów spłynęła – informował. Pytał co z barierkami na moście w Marczowie? Zwrócił się do rady o jednoznaczne zajęcie stanowiska w kwestii przeniesienia przedszkola do budynku szkoły. Zaproponował, aby przy okazji obchodów 800 lecia Wlenia wyczyścić pomnik gołębiarki.


Maciej Rybiałek
Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.
Został wybrany do  Rady Miasta z listy pana Bogdana Szeffsa.

 Zwrócił   się   z   pytaniem   do   dyrektora   KZOM   jakie   kontrole   zostały
przeprowadzane w kwestii wyjaśnienia ogromnej rozbieżności w zużyciu wody wykazanej przez licznik główny i liczniki lokatorskie.Grzegorz Skrobuk
Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.
Został wybrany do  Rady Miasta z  komitetu „Wleń Nasza Przyszłość”

Zwrócił uwagę na konieczność wyremontowania chodnika koło kina. Zapytał jakie są dotychczasowe  koszty dla gminy z tytułu odbioru odpadów. Zapytał o przekazywanie informacji gminnych poprzez sms  o wycinkę drzew pod basztą. zgłosił konieczność odremontowania kaplicy cmentarnej we Wleniu, zwrócił się o udzielenie wyjaśnień  do opinii RIO dotyczącej odsetek za niewykonanie w terminie zobowiązań.


Grażyna Tomoń
Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.

Została wybrana do  Rady Miasta z listy pana Artura Zycha.
Zapytała w jaki sposób będą sprzątane przystanki autobusowe, cmentarze
oraz  teren przy świetlicach. ,
Radna Grażyna Tomoń zwróciła uwagę panu   Andrzejowi   Jaśkiewiczowi , że na stronie portalu WlenInfo napisał  nieprawdę twierdząc, że radni wyrazili zgodę na sprzedaż  budynku po kościele ewangelickim na prowadzenie działalności rozrywkowej.

(Przynajmniej jedna radna publicznie przyznała, że czyta wleninfo.)
O SPRAWIE ZARZUTÓW PANI RADNEJ PISAŁEM:
Radna Grażyna Tomoń atakuje wleninfo.pl!

Marianna Wojdyła

Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.
Została wybrana do  Rady Miasta z listy pani Iwony Kobiereckiej.

Zwróciła uwagę na konieczność usunięcia piasku zalegającego na moście
w Pilchowicach.Ewelina Wójcik
Członek Rady. W radzie zasiada 4 lata.
Została wybrana do  Rady Miasta z listy pani Iwony Kobiereckiej.

Przez ostatnie dwa lata nie zabrała głosu na sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących mieszkańców.


Paweł Zamożniewicz

Członek Rady. W radzie zasiada 12 lat.

Został wybrany do  Rady Miasta z listy burmistrza Bogdana Mościckiego.
Przez ostatnie dwa lata nie zabrał głosu na sesjach Rady Miasta w sprawach dotyczących mieszkańców.ANDRZEJ JAŚKIEWICZ
Komentarze
Wlenianka dnia października 14 2014 22:19:23
No to grubo, za ok 12 tyś radny zapytał i zwrócił uwagę na przepusty. Ja też tak chcę za taką kasę pytać i pytać i pytać.
aaa dnia października 15 2014 07:30:38
tyle radni obiecywali a nawet głosu nie zabrali.wstyd.byle do koryta sie dopchać.
annia dnia października 15 2014 07:33:45
jak ja w pracy nic nie będe robić to mnie zwolnią a tu radni nic nie robią i kase pensję dostają.
hyh dnia października 15 2014 08:24:02
A ja zrobie jak prawdziwy Polak i jak sie dochapie do koryta to nakradne ile sie da bo tak tu bylo, jest i bedzie. Nigdy sie to nie zmieni i nie tacy juz probowali. Na Polakow potrzeba bata. Powinien u nas byc system autorytarny albo totalitarny bo sami sie na kazdym poziomie spolecznym nawzajem okradamy.
Do Jaskiewicza dnia października 15 2014 09:55:52
Skandal, kompromitacja to ulubione slowa pseudoredaktorka...rodem z najpodlejszych szmatlawcow szukajacych sensacji. Co to za podsumowanie? Liczba zapytan, wnioskow? I co z tego? Zenada... Nastepnie Panie Madralo "SORRY ale chyba potrzebujesz lekcji angielskiego". Kwestia zabierania glosu...Sluchanie wywodow Twojego kolezki z "palacyku"? - NIE DZIEKUJE! Zmien nazwe portalu na " TO WINNA MOSCICKIEGO".
Andrzej Jaśkiewicz dnia października 15 2014 10:33:00
Zamiast wyzwisk zapraszam do merytorycznej dyskusji o dokonaniach odchodzącej rady.
? dnia października 15 2014 10:50:11
Jakie wyzwiska?
siwa dnia października 15 2014 11:35:04
Tak to jest jak mieszkańcom zamyka się usta i nie pozwala zabierać głosu.Tak to jest kiedy radni nie wychodzą do swoich wyborców i nie słuchają problemów ludzi.Tak to jest kiedy funkcję radnego traktuje się jako dodatkowy dochód a nie ważna prace na rzecz Miasta i mieszkańców.Chciałabym tylko nadmienić że odbieranie mieszkańcom głosu to jakaś paranoja,bo jeżeli nie dajemy ludziom przedstawić swoich racji ,problemów czasem ciekawych propozycji to nie dziwmy się ze niektórzy radni nie zabrali głosu przez kilka lat bo o czym niby mieli by dyskutować,o piasku na moście o drzewie co rzekę blokuje albo innych bzdetach.Gmina to taka firma,szefem tej firmy są mieszkańcy bo to oni płaca pensyjki dla radnych ,więc nie rozumiem jak pracownik może zakazać prawa głosu pracodawcy?
nowy dnia października 15 2014 12:02:30
dlatego warto głosować na młodych Oczywiście, dla osób, który interesują się polityką, albo po prostu są patriotami ja głosuję na strażaka malinoską i cepeniarza niech wygrają młodzi
Taki-tam dnia października 15 2014 12:03:48
Mniej wazne jest co było-ważne jest co będzie.Bo że nie jest dobrze to prawie wszyscy zdaja sobie sprawe.Pytanie najważniejsze-czy stac nas -SPOŁECZEŃSTWO MIASTA I GMINY WLEŃ na wybór BURMISTRZA i RADNYCH wg.najważniejszego kryterjum -dopływ nowych pomysłów i znalezienie dla nich możliwości finansowych czyli pieniędzy z UE i podobnych żródeł.Którzy z kandydatów mają praktykę i osiagnięcia w tym temacie?Wg. tego kryterium z tego grona liczą się dwa nazwiska-Artur Zych i Bogusław Mościcki.O kandydatach na radnych pozwolę sobie napisać póżniej.
zawias. dnia października 15 2014 12:31:44
A moze wprowadzic nowe(N O W E )lokalne prawo,aby Nasi Dzielni Radni swoje funkcje pelnili spolecznie.Tylko zwrot za przejazdy na posiedzenia.Jestem ciekaw,ilu bylo by chetnych do piastowania funkcji radnego.
Jan Łobocki dnia października 15 2014 14:03:38
Taka jest prawda na temat pracy obecnej rady. Należy dopisać jeszcze, że kilku radnych: Stanisław Kwolik,
Stanisław Malinowski, Andrzej Czapski, Paweł Zamożniewicz, Marianna Wojdyła, Zbigniew Lebiedź, Stanisław Mikulicz bardzo słabym zaangażowaniem doprowadziło do upadku KZOM.Bo Wy Państwo zasiadacie najdłużej w radzie i dokładnie wiecie jak wyprowadzono KZOM z zapaści w 2006r. Gdzie Wy byliście kiedy decydowały się losy zakładu, który wpisany był w struktury Wlenia!!!! w Sąsiednich gminach w trudnych chwilach zmieniono styl zarządzania takimi jednostkami a u nas co zmiana kierownika!!!!! który pozostawia nie wyjaśnione sprawy i co bez echa? Oczywiście nikomu nic nie przeszkadza! Sprawa likwidacji przedszkola!!!! też woda w ustach bo przecież niema problemu. Rozbudowa przychodni zdrowia ! Dlaczego nie pozyskano pieniędzy na rozbudowę tylko wykonano to z uzbieranej kasy, która powinna być wykorzystana na całkowite inne zadania!!! Można by rozpisywać się i dyskutować na temat finansów w tym pracy szkoły, pani skarbnik na podstawie ostatniej dokumentacji "RIO" ale rada chyba nie jest tym zainteresowana albo nie do końca rozumie zawartą treść w dokumentacji.
Ryszard dnia października 15 2014 14:30:02
P. Skrobuk zgłaszał jeszcze uszkodzenie przejazdu kolejowego(droga z Wlenia w kierunku Lwówka), które natomiast zostało zgłoszone do specjalnych oddziałów i w trybie szybkim naprawione.
Mieszkanka dnia października 15 2014 14:34:58
Do taki tam.Jak piszesz oddac głos na P moscickiego przecież on jest teraz na stanowisku ,prawdopodobnie tez zostanie ,oczym ty piszesz jakie pieniądze z uni ile wniosków wypłynęło z wlenia ,przez te wszystkie kadencje.Ja wiem ,ze z porzadna rada to można dużo zrobić ale na czele rady musi stać ktoś kto chce pracować i starac się ,bo na razie to nie można nikogo pochwalić za to jak rządzili przez cztery lata włacznie z przedstawicielem miasta.Wlen powinien głosować na P.Iwonke ona potrafi korzystać z unijnych pieniędzy.
PAN dnia października 15 2014 14:38:20
To Pan Skrobuk powinien dalej działac w radzie .Jak tak się starał ,ciekawe czy startuje na radnego.
Taki-tam do Mieszkanka dnia października 15 2014 15:07:17
Nie przecze że p.Jwonka potafi korzystać-tylko skala nie taka.TO NIE TA LIGA.
wyborca dnia października 15 2014 15:50:13
Nie ma ludzi nie zastąpionych tylko niektórym stołki przyrosły do pupy
i najchętniej chcieliby aby tak było zawsze.
Postawmy im wszystkim pomniki bo jabłek nie ma gdzie sprzedać, to będzie chociaż w co porzucać !
"młodzi" dnia października 15 2014 17:40:03
młody Fluder - lipa, młoda Wójcikowa - przez dwa lata nie zadała ani jednego pytania, młody Skrobuk przez swa lata odezwał się ze trzy razy. Dajcie sobie spokój z tą młodością. malinowska chodziła na sesje jako przewodnicząca rady rodziców i czy choć raz zabrała głos? Kobierecka jako sołtys Modrzewia - ile razy się odezwała?
Panie Jaśkiewicz może pan uzupełni artykuł.
Do wyborcy dnia października 15 2014 19:04:54
po co nam tacy młodzi radni?Za siedzenie na tych stołkach ;TO POWINNI oddać nam podatnikom ,kasę i zapłacić za godziny przesiedziane na stołkach.
do "młodzi" dnia października 15 2014 19:09:05
Wymieniłeś osoby w wieku przedemerytalnym a tu chodzi o prawdziwych młodych, nieskorumpowanych i wykształconych.
Osobiście stawiam na starych i sprawdzonych.
Stawiam na nich krzyżyk i dla pewności ciężką betonową płytę.
TYM RADNY JUŻ DZIĘKUJEMY dnia października 15 2014 19:21:06
Szanowni Mieszkańcy Gminy!
Teraz doskonale wiecie na kogo NIE NALEŻY GŁOSOWAĆ !!!!.
Wlenianka dnia października 15 2014 19:57:02
A mury runą, runą runą i pogrzebią stary świat!!! Idzie nowe i brawo. Trzymam kciuki za młodych radnych i nowego burmistrza. W swoim okręgu zagłosuję na młodość i kompetencję. Radny powinien mieć podstawową wiedzę i praktykę samorządową - CZAS NA ZMIANY !!!
WIETRZYMY RADĘ dnia października 15 2014 19:59:39
Zgadzam się z Wlenianką. Rozpoczynamy akcję pt. WIETRZYMY RADĘ. Kto jest za??? :)
dssa dnia października 15 2014 20:42:16
Młoda Wujcikowa też startowała od p. Iwonki no i co przez te cztery lata pokazała? Jeżeli Iwonka znowu takich młodych wystawi to tej pani juz dziękujemy.
Jan Kowalski dnia października 15 2014 21:06:13
No tacy radni to szał, w radzeniu nie ma lepszych. Kto z nich coś poradził tak naprawdę?? Żenua.
wyborca dnia października 15 2014 22:07:19
Będę głosować na pana Jurka Wosia,radnemu z mojego okręgu już dziękuję.
kolo dnia października 15 2014 23:54:18
tyle kasy biorą, a jak czytam: "przez ostatnie dwa lata, nie zabrał głosu" to, aż mi sie nóż w kieszeni otwiera. wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Zresztą reszta też sie nie popisała. Rzeczy które równie dobrze może zgłosić, każdy obywatel z wlasnej inicjatywy, ale brać kase za to, że zgłosiło się, że komuś podmyło drogę- no trochę powagi. Radni, spójrzcie w lustro, zróbcie rachunek sumienia i wpłaćcie chociaż część tych pieniędzy na jakąś fundację.
Polaczek dnia października 16 2014 09:06:00
A czego sie k...a spodziewaliscie. WIadomo, ze kazdy sie chce dochapac stolka i kasy. Ameryke odkryli i teraz placz.
kaska dnia października 16 2014 10:00:10
Na www.lwowecki.info są juz listy z nazwiskami kandydatów do naszej rady.
? dnia października 16 2014 11:21:11
?
Mieszkanka Wlenia . dnia października 16 2014 11:57:05
Drodzy internauci jeżeli jeszcze raz ktoś ruszy moje nazwisko na tym portalu ,to ja nie będę was straszyć tylko poczynię odpowiednie kroki ,aby wam umilić życie ,w taki sposób ,a odechcę się wam wypisywać nazwiskami ,kto coś robił ,albo robić będzie .To jest portal na który wchodzi duże grono ludzi ,nawet nie z miasteczka ,a więc ja sobie nie życzę aby moje nazwisko pojawło się na tym portalu .Ja nikogo nie wyzywam i wyzywać nie mam zamiaru ,tak więc proszę o więcej taktu .Nie srajcie sobie w swoje gniazdo ,bo to się nie za dobrze kończy.
BMW dnia października 16 2014 13:32:03
Propaganda dla otumanienia ludzi, którymi można z łatwością manipulować. Wyborco, gdy zobaczysz skrzyżowane ręce wiedz, że rozmówca jest ci nieprzychylny i jest przeciwny temu, co mówisz lub piszesz. Rozwiązanie jest proste, nie czytaj szmatławców, a zachowasz rozum i nie zatracisz indywidualności. Zacznij od spaceru do biblioteki i przejrzyj działy filozofia, ekonomia, psychologia, historia itd.
Czytelniczki/cy, możecie też komunikować się za pomocą rozumu i ust, czyli rozmowy. Tak naturalnie, bliżej natury i oczywiście taniej oraz zdrowiej.

Przypominam, że to już okres wyborczy, a na tej witrynie prowadzona jest nieuczciwa propaganda. Każde uchybienie będzie można i należy zgłosić do Państwowej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze.
Wojtek dnia października 16 2014 23:05:23
Ja jestem bardzo zadowolony z likwidacji KZOM. To było dziadostwo do kwadratu
Jacek dnia października 18 2014 02:12:31
Zadowolony?Chyba nieświadomy.Spójrz gdzie ta ekipa pracuje teraz.Ci sami ludzie tylko inny szyld. Dalej jako gmina płacimy tym samym ludziom za tą samą hmmm pracę.Z tym że jeszcze po drodze płacimy teraz dodatkową opłatę za głupotę przedsiębiorstwu spoza gminy.
Jakoono dnia października 19 2014 13:16:13
Do "Jacek"
Chyba mylisz pewne sprawy. Pracuja dalej Ci sami ludzie bo...przy przejeciu KZOM przy umowie zapenione było ze byli pracownicy KZOM maja wybór i moga nie wiazac sie IZERAMI lub maja zapewniona u nich prace.
To jest czesta sytuacja przy przejeciu zakładów.
Jakoono dnia października 19 2014 13:17:32
P.S. Czyli IZERY przejmują zakład razem z pracownikami. Tak jak mozna kupis budynek z lokatorami.
K.G. dnia października 19 2014 18:37:26
Wszyscy narzekamy na radnych. I jest na kogo. Bo co to za ludzie, którzy pchają się tylko po to, aby dostawać pieniądze. Żeby zarobić powinno się coś zrobić, ale tak naprawdę to Burmistrz powinien przede wszystkim zacząć egzekwować pracę radnych. Nie tylko ludzie, ale zobaczmy sami, czy Burmistrz zwrócił się choć raz do radnych o bardziej szczegółowe raporty. Nie ma wymogów. Nie ma kto, tak naprawdę rozliczać Ich ze swojej pracy. Od tego powinniśmy zacząć. Bo gdyby się od ludzi wymagało i był odgórny nacisk, to by się dało naprostować nawet te osoby, które miały szansę już zasiadać na stanowisku radnego.
BMW dnia listopada 15 2014 13:58:33
Test. Admin coś przespał? Czy można dalej bez przeszkód pisaś?
Cisza wyborcza? Dnia 15 listopada 2014.

Czy to nie jest złamanie ciszy wyborczej?
Dodaj komentarz
Nick:3 + 4:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Statystyka
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla Wlenia

Jubileusz korowódI
Jubileusz korowódI
Jubileusz korowódI


j23216 weeks
Administrator484 weeks
tender484 weeks
jasiek485 weeks
admin486 weeks
gisia487 weeks
jordan488 weeks
enisia488 weeks
lekul488 weeks
Maskonp488 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16938275 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.