wleninfo.pl wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z wleninfo.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. więcej w Regulaminie
Nazwa Użytkownika   Hasło      Zapamiętaj mnieKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galeriiKliknij aby wejść do pełnej galerii
Jubileusz 800-lecia miasta Wleń (Lähn)
MiejskieJubileusz 800-lecia miasta Wleń (Lähn): od 27 do 29 czerwca 2014 roku Wedle danych ze spisanej odręcznie kroniki autorstwa urzędującego przed laty burmistrza Lähn, Neubartha, jak również z dzieła Augustina Knoblicha Kronika Lähn i twierdzy Wleński Gródek nad Bobrem z roku 1863, miasto Lähn świętowało w dniach od 11 do 13 lipca 1914 roku  700  lat  istnienia; jubileuszowi  towarzyszył  obszernie  zorganizowany  program uroczystości. 
 
   
 Strona tytułowa poszytu dokumentującego
jubileusz 700 lecia Wlenia


 
Aby  nadać  bieg  tej  tak  ważnej  sprawie  magistrat  miasta  Lähn zaprotokołował podczas posiedzenia w dniu 5 sierpnia 1913 roku sprawę następująco: W celu przygotowania prac organizacyjnych na  obchodzony  w  przyszłym  roku  jubileusz  700-lecia  miasta wysunięto propozycję powołania specjalnej komisji składającej się z  członków  kolegium  magistratu  i  administracji  oraz  obywateli miasta. I tak w specjalnej na tę okazję utworzonej komisji czytamy listę  znanych  nam  nazwisk,  działających  pod  kierownictwem ówczesnego  burmistrza  Haliera:  właściciel  młyna  Hugo  Ander, mistrz  masarski  Brendel,  architekt  Dittmann,  sekretarz  sądowy Fischer,  właściciel  mleczarni  Kroen,  przedsiębiorca  Radler, emerytowany  Otto  Sauer,  radny  ds.  sanitarnych  dr  Scholz, właściciel gospody Max Schütz oraz emerytowany Carl Steinert.  Miesiącami układano plany i prowadzono dyskusje, wiele spraw sprowadzono na właściwe tory  i  aby  mieć  pewność,  że  nic  absolutnie  nie stanie  się kwestią  przypadku,  na  początku 1914 roku powołano dodatkowo specjalne komisje: komisja dekorująca, komisja powitalna, mieszkaniowa i transportowa, komisja nadzorująca uroczyste pochody i przemarsze, komisja finansowa i informacyjna, komisja ds. miejsc, komisja prasowa oraz komisja rozrywkowa.
   
Umowa podpisana przez członków komitetu
organizacyjnego jubileuszu 700 lecia


 
 Gdy w kwietniu 1914 roku komisja specjalna podjęła decyzję o utworzeniu „specjalnej komisji honorowej”, do rzeczonej inicjatywy pozyskano osobistości najwyższego formatu: królewski radca  ziemski  hrabia  zu  Limburg-Stirum  jako  patron  honorowy  i  w  charakterze  członków komisji  następujące  osoby:  Królewski  radca  budowlany  Bachmann  (jako  kierownik  budowy zapory na Bobrze mieszkał on wówczas w Mauer/Pilchowice), pastor Borchert, ksiądz Klose, prof. dr hab. Schimpf, ksiądz Scholz, sędzia Thomas, architekt Jerschke, architekt powiatowy Kettner, właściciel majątku ziemskiego von Haugwitz (Lehnhaus/Wleński Gródek), najstarszy krajowy i deputowany powiatu von Klitzing (Langenau/Czernica), właściciel majątku i emerytowany rotmistrz Lewald (Wiesenthal/Bystrzyca), właściciel majątku Rohrbeck (Kleppelsdorf/ Pałac Książęcy we Wleniu) oraz właściciel majątku Methner (Waltersdorf/Nielestno). Gdy tak dużo kompetentnych osób gromadzi się dla osiągnięcia wspólnego celu, to sukces jest  praktycznie  gwarantowany;  w  późniejszym  okresie  sporządzono  odpowiednio szczegółowe sprawozdanie na temat przebiegu tej znakomitej uroczystości.  Po  jakże  odmiennym  i  świętowanym  z  dala  od Wlenia  jubileuszu  750-lecia  miasta  w  roku 1964  nadarza  się  okazja  przybycia  do  Lähn,  dzisiaj Wlenia,  na  800-lecie  istnienia  miasta. Podobnie jak sto lat temu tak i dzisiaj obrady prowadzone są poza normalnym rytmem dnia; trwają debaty i sporządzane są plany. Aktualny komitet organizacyjny tworzą m.in. burmistrz Mościcki,  jego  zastępca  Fluder,  radny  Mrówka,  dyrektor  szkoły  Gierczyk,  dyrektorka sanatorium  oraz  proboszcz  Madej.  Koordynatorką  wszystkich  działań  jest  Anna  Komsta, dyrektor  Ośrodka  Kultury;  już  teraz  na  jej  ręce  składam  podziękowanie  za  pełne zaangażowanie w całą inicjatywę. Podczas posiedzenia komitetu organizacyjnego w dniu 23 września 2013 roku dowiedziałam się o szczegółowych planach przebiegu uroczystości; jednakże jak pokazuje doświadczenie, iż nie zawsze wszystkie plany można wprowadzić w życie, przytaczam na początek w tym miejscu ogólne ramy imprezy:  Komisja nadzwyczajna Piątek, 27 czerwca 2014 roku, będzie poświęcony katolickiej świątyni. Po renowacji budynek został konsekrowany w dniu 6 listopada 1864 roku przez biskupa Adriana Wlodarsky’ego i zgodnie  ze swoją historią  w  przyszłym  roku  będzie  obchodził  150-lecie  istnienia.  Wieczór uświetni  koncertem  na  fisharmonii  węgierski  organista  Balázs  Szabó.  Pan  Szabó  jest miłośnikiem  fisharmonii  skonstruowanych  w  warsztacie  pochodzącego  z  Löwenbergu (Lwówek  Śląski)  mistrza  Titza;  sam  posiada  jeden  z  nielicznych  zachowanych  do  dzisiaj instrumentów i koncertuje też na nim, dlatego jego wykonany na fisharmonii Titza recital we Wleniu sprawi nam szczególną radość.  W sobotę, 28 czerwca 2014 roku w ruinach zamku Lehnhaus (Wleński Gródek) odbędzie się oficjalna inauguracja uroczystości. Tam, gdzie wszystko bierze swój początek, rozpoczną się obchody  jubileuszu,  połączone  z  ponownym  udostępnieniem  ruin  po  długim  okresie restauracji. Zamysłem organizatorów jest również otwarcie historycznej ścieżki edukacyjnej z ośmioma stacjami przedstawiającymi 800-letnią historię miasta.  W zamku Lehnhaus (Wleński Gródek) planowana jest konferencja popularnonaukowa, w tym samym  czasie  w  mieście  Wleń  zarówno  w  sobotę  jak  również  w  niedzielę  będzie  miał miejsce  festyn  z  pełnym  repertuarem  imprez  i  propozycji  kulturalnych;  m.in.  na  rynku  na wielkim  ekranie  będą  wyświetlane  widokówki  i  fotografie  przedstawiające  Lähn/Wleń, natomiast w kilku budynkach będzie można obejrzeć jubileuszową ekspozycję. 
 

 Odręczne logo jubileuszu 700 lecia
 miasta.

W niedzielę,  29  czerwca  2014  roku,  przez  miasto ruszy  historyczny  pochód,  natomiast  na rynku odbędzie się część oficjalna, z uroczystymi przemowami i nadaniem odznaczeń. Lähn. Sanatorium, rok 1911. Ekspozycja  poświęcona  jubileuszowi  800-lecia  miasta  Lähn/Wleń  stanowi  szczególne wyzwanie. W tej chwili w moim planach uwzględniam: zamek i twierdzę Lehnhaus, ratusz, przytułek i szpital, sanatorium, liceum pedagogiczne, kościół ewangelicki i katolicki, budowę kolei,  pomnik ku  czci  poległych,  straż  pożarną, Augustina  Knoblicha  i  jego  Kronikę miasta Lähn (Chronik von Lähn), Wilhelma Patschovsky’ego wraz z jego artykułem jubileuszowym 700-lecie Lähn (700 Jahre Lähn), turystykę, hotele i gospody, wśród nich „Deutsches Haus”, Waldfrieden”,  „Schwarzer  Adler”  i  „Goldener  Frieden”,  browar,  mleczarnię,  młyn  Andera, fabrykę  zegarków  kieszonkowych  Eppnera,  jak  również  fabrykę  obudowy  zegarków kieszonkowych  Hoesera,  fabrykę  mebli,  budynek  żelbetowy  „Libonia”,  zakład  budowlany Preußkera,  architekta  Dittmanna,  organmistrza  Meinerta,  ślusarza  artystycznego  Müllera  i innych przedstawicieli rzemiosła. Do wszystkich zagadnień przygotowane zostały mniej lub bardziej szczegółowe informacje oraz  dokumenty,  jednakże  wszelkie  uzupełnienia,  czy  to  w  formie  szczegółowych  danych, widokówek, fotografii lub kopii, mogące wzbogacić przygotowywaną ekspozycję, będą mile widziane. Z uwagi na fakt, iż mamy do dyspozycji 5-6 powierzchni na wystawę, planowane jest także wydanie tematycznego katalogu. Oprócz pojedynczych osób zaangażowanych w przygotowanie wystawy szczególnie istotna jest obecnie wymiana informacji prowadzona z Wojciechem  Szczerepą  (archiwista  z  Archiwum  Państwowego  w  Jeleniej  Górze);  pan Szczerepa opracowuje nową kronikę miasta. Na uwagę zasługuje przede wszystkim aktywna współpraca ze strony Hartmuta Knoblocha, który zajmuje się poszczególnymi tematami jak np.  powstanie  i  kolonizacja  Lähn;  jego  udział  pozwoli  na  obszerne  i  zróżnicowane przedstawienie historii miasta. Kto zatem z Państwa może wnieść przyczynek do rzeczonej wystawy,  obojętnie  czy  będzie  to  jakiś  detal  czy  też  opracowanie  oddzielnego  tematu, proszony jest o kontakt pod moim adresem.  Szczególnie  na  sercu  leży  mi  całościowo  ujęta  historia  kościoła  w  Lähn,  uwzględniająca kościół  mariacki  i  p.w.  Św.  Jadwigi  w  Lehnhaus  (Wleński  Gródek).  150-lecie  istnienia katolickiej  świątyni  stanowi  znakomitą  okazję  do  możliwie  szczegółowego  ukazania  tej  tak typowej dla Śląska, zmiennej historii Kościoła, z reformacją i kontrreformacją, aż po istnienie protestanckiego  i  katolickiego  systemu  kościelnego,  z  poszanowaniem  obydwu  konfesji. Również odnośnie tej tematyki byłabym rada z każdego odzewu i wsparcia.  Jubileusz 800-lecia miasta Wleń stanowi już dzisiaj ważny temat dla wymienionych osób, ale w szeroko pojętym aspekcie znajdujemy się jeszcze u progu tego, co zaledwie za pół roku stanie się szczególnym wydarzeniem dla – miejmy nadzieję – tysięcy zainteresowanych oraz gości.
  
  
 I tak na ostatnim zebraniu komitetu organizacyjnego postanowiono rozpisać konkurs na logo jubileuszu 800-lecia. Kto ma pomysł na projekt logo, ten może się zgłosić w dniach od 28.10.2013 do 22.11.2013 do godz. 14.00; zasady konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Kultury: www.oksit.wlen.pl  Planowanie i inicjatywy zapowiadają się obiecująco i warto z pewnością uwzględnić w swoim grafiku na nadchodzący rok podróż na Śląsk – ostatni weekend czerwca, a kto chciałby na miejscu  spędzić  więcej  czasu,  powinien  jeszcze  zaplanować  pierwszy  weekend  lipca  na obchody 700-lecia w Tschischdorfie (Strzyżowiec). 

Doris Baumert

Artukuł ukazał sie w prasie niemieckiej. 
Tłumaczenie: Izabela Taraszczuk 

Dokumenty związane z jubileuszem 700 lecia miastaDokumenty miasta Wlenia dzięki uprzejmości pana Wojciecha Szczerepy. Archiwum Państwowe Jelenia Góra.

Komentarze
xxx dnia listopada 22 2013 14:26:54
Pan Fluder jest sekretarzem miasta
do xxx dnia listopada 22 2013 18:12:00
Czy to ten sam który jeździł służbowym samochodem w godzinach pracy na przetarg do Rakowic?
radek dnia listopada 22 2013 20:32:37
Ja probowalem cos tu do was napisac ale mnie wyskakuje wielki napis ze nie mozna. Sicherheitsdienst alarm. Co to jest? Zepsula sie?
zapytanie dnia listopada 23 2013 22:45:39
Organizacja tej imprezy jest nieco tajemnicza. Dlaczego? O pewnych inicjatywach wiedzą więcej za Odrą i Nysą niż u nas. Kto np. jest odpowiedzialny za organizację konferencji - Doris Baumert? Jeśli chciałbym wypożyczyć na wystawę swoje pocztówki z Wlenia, to nawet nie wiem komu i gdzie? Pan redaktor wie?
zawias. dnia listopada 24 2013 10:01:09
Wroble na rynku cwierkaly,ze wladze miasta staraja sie o bardzo duzy baner z napisem"800-lecie Wlenia''i powiesza go na 'niebieskim budynku'',aby nie przynosil wstydy dla miasta a w szczegolnosci dla jego wlodarzy.
ariston dnia grudnia 13 2013 21:24:14
Cała impreza 800lecia to jedno wielkie marnotrawienie pieniędzy oraz potencjału jaki ta impreza posiada. Ostatnio przeglądając wleńskie strony wpadłam na projekt logo 800 lecia. Osobiście uważam to za wielką porażke.

Pozwole sobie przytoczyć komentarz z facebooka OKSIT WLEŃ:

oto zwycięski projekt
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1470253_556078741127154_320498604_n.jpg

a oto komentarz jednego z niedocenionych (wg mnie) uczestników konkursu na projekt logo 800- lecia. - poniżej równiez jego prace.

"Jest wiele powodów, dla których mógłbym negatywnie ocenić wybór Kapituły Konkursowej i nie mówię już tutaj o kwestiach estetycznych. Zapewne zarzucona by mi została zazdrość z racji tej, że to nie mój projekt wygrał. No cóż... Z całym szacunkiem dla Pana Jacka, ale uważam, że niestety jego projekt powinien zostać wyeliminowany na samym początku, ponieważ nie spełniał jednego z podstawowych wymogów regulaminu konkursu, a mianowicie "...być niezależne od środka powielania (uniwersalne) i łatwo skalowalne." Nie wyobrażam sobie jakości tej pracy na banerze reklamowym wielkości 2mx5m... Taka trochę niekonsekwencja ze strony organizatorów konkursu. Impreza takiej rangi, a na promującej ją plakatach lub ulotkach, zamiast dopracowanej grafiki, pojawi się pixeloza i przebarwienia. Nie wspomnę o innych nośnikach, na których wykorzystanie obecnego projektu jest totalnie niemożliwe.(Już nie chce nawet myśleć o problemach, jakie wynikną z braku sprecyzowania wartości kolorów lub obszaru ochronnego loga.) Dodatkowo uważam, że skoro impreza ma dotyczyć społeczności Wleńskiej, to wypadało by dać możliwość oceny projektów mieszkańcom, zamiast decydować o tym za ich plecami w głosowaniu o "tajnym charakterze" i stawiać ich przed faktem dokonanym. Kolejnym drażniącym faktem jest brak jakiejkolwiek informacji w regulaminie na temat projektu monety okolicznościowej, który oczywiście wykonał Pan Andrzej Górecki... Dla osób, które mimo wszystko chciałyby zobaczyć resztę propozycji (przynajmniej moich), zapraszam pod adres : http://kamillizak.net.pl/wp.../uploads/2013/12/logo800.png. Dla osób, które startowały w konkursie i również czują się w pewien sposób zrobione w ... przez "Kapitułę konkursową" oraz "organizatorów", proszę o kontakt, to również umieszczę ich prace dla zestawienia z zwycięską pracą konkursową. Pozdrawiam KL"

Panie Kamilu - nie jest Pan sam w swoim przekonaniu, Pana projekty powinny zostać zwycięskimi. Skoro impreza jest takiej rangi to główny reprezentatywny symbol powinien być na poziomie. A nie ta marna kopia pierwotnej ryciny. W dodatkowo wykonana plakatówkami... nie wiem czy to gimnazjalista czy przedszkolak ale nie powinna taka praca zostać oficjalnym logiem 800 lecia tak wspaniałej miejscowości jaką jest Wleń.


Skoro na takim szczeblo sa takie cyrki to nie chce wiedzieć co będzie do końca... nie wspominając już o rewitalizacji rynku...... egh..
ariston dnia grudnia 13 2013 21:27:36
link do reszty prac ponieważ link w komentarzu nie działa poprawnie

http://kamillizak.net.pl/wp-content/uploads/2013/12/logo800.png
txhsghff dnia maja 30 2014 13:42:07
FM2A09 <a ***="http://jwzxnbblbxdu.com/">jwzxnbblbxdu</a>, gzybvuurbmgt, [link=http://qtqajpmcvpbp.com/]qtqajpmcvpbp[/link], http://pttbrwvzldmg.com/
txhsghff dnia maja 30 2014 13:42:16
FM2A09 <a ***="http://jwzxnbblbxdu.com/">jwzxnbblbxdu</a>, gzybvuurbmgt, [link=http://qtqajpmcvpbp.com/]qtqajpmcvpbp[/link], http://pttbrwvzldmg.com/
Owehqlwj dnia czerwca 05 2014 14:52:11
mchugh free credit score
Dodaj komentarz
Nick:5 + 2:
Do komentujących

Przypominamy: Komentarze, które łamią Regulamin wleninfo.pl, nie dotyczą artykułów, newsów, zdjęć, są wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa osób postronnych, propagujące nienawiść i przemoc, wpisywane z bramek będą usuwane!

Treci komentarzy opublikowanych na portalu wleninfo.pl są wyłącznie prywatną opinią użytkowników. Za treć opublikowanych komentarzy odpowiada ich autor. Komentarze internautów nie przedstawiają stanowiska wleninfo.pl

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Statystyka
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 394
Najnowszy Użytkownik: Anton25
ogłoszenia
GLKS Pogoń Wleń

Wulkanizacja

Wulkanizacja
ARTYKUŁY HISTORYCZNE RELACJE VIDEO Z ŻYCIA GMINY

Zapomniani - Chyliński
Lähnmühle - młyn we ...
90 rocznica tragedii...
ZAMEK WLEŃ ANNO DOMI...
Komu nie bije dzwon
Skradzione herby Pał...
Dzień zwycięstwa czy...
Jak promowano Lähn (...
O żmijach i złotym s...
Zamek Lenno w opałach!

więcej artykułów

Dzik(i) Wleń
Dzwon Dorothei
27 Rajd Karkonoski
Rewitalizacja miasta?
Sprawa Tarczynki
Spływ Bobrem
Podtopienia w Łupkach
Zrzut wody w Pilchowicach
DZIUNIA
26 Rajd Karkonoski
Sesja RMiG- sprawy różne
DERBY Pogoń : Czarni

video archiwum

Brak zawartości dla tego panelu

więcej artykułów
 
LOSOWE ZDJĘCIEOstatnio widzianiPogoda dla Wlenia

Wyrypa
Wyrypa
Wyrypa


j23216 weeks
Administrator484 weeks
tender484 weeks
jasiek485 weeks
admin486 weeks
gisia487 weeks
jordan488 weeks
enisia488 weeks
lekul488 weeks
Maskonp488 weeks

new.meteo.pl
Copyright © Wleninfo.pl. Projekt i kodowanie : Piotr 'kintar' Kawecki - Satis sp. z o.o.
Powered by PHP-Fusion & EP IV © 2003-2005.
16938151 Unikalnych wizyt

Wszelkie materiały zawarte w serwisie zostały opublikowane nieodpłatnie oraz za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody redakcji zabronione.